Overal ter wereld werken partijen aan de ontwikkeling van de quantumcomputer. De eerste komt wellicht niet uit Delft, maar waarschijnlijk wel de eerste op maat voor de klant gemaakte, afkomstig van Orange Quantum Systems. Dat is dan mede te danken aan het ecosysteem Quantum Delft waar de startup deel van uitmaakt, samen met TNO en de TU Delft, die met QuTech voorop lopen met innovatieve quantumtechnologie.

Wil je samen met Orange Quantum Systems de technologie verder ontwikkelen?

Neem dan contact op.

OQS

Integreren tot concrete toepassing

De ambitie van het QuTech-programma is van meet af aan quantumtechnologie versneld van wetenschap naar de praktijk te brengen en hierdoor ook nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Vandaar dat behalve het ministerie van OCW ook EZK hier financieel meerjarig aan bijdraagt. Orange Quantum Systems is een van de startups en spin-offs binnen dit ecosysteem. Het is vooral sterk in het integreren van alle componenten en processen tot een werkend systeem gebaseerd op kwantumtechnologie. Daar waar andere bedrijven in Delft componenten ontwikkelen en fabriceren brengt Orange QS deze samen tot een systeem dat gebruikt kan worden voor een concrete toepassing.

Zeer complexe berekeningen

De kwantumcomputer verschilt wezenlijk van de traditionele pc door niet te rekenen met enkele bits die een waarde van 0 of 1 hebben, maar met kwantum bits waardoor de rekensnelheid ongekend wordt. De computer van de toekomst gaat niet langer verschillende opties afzonderlijk na maar doet alles tegelijk. Dat maakt het rekenen aan zeer complexe vraagstukken mogelijk waar klassieke computers niet toe in staat zijn. Het moet veel sneller dan nu belangrijke doorbraken gaan opleveren om grote maatschappelijke problemen op te lossen. Zo zou het ontwikkelen van medicijnen, waar doorgaans vele jaren mee gemoeid zijn, veel sneller moeten kunnen.

"An experiment control setup at DiCarloLab, QuTech. From left to right, control software, hardware, and cryogenics. Icons adapted from Quantum Inspire."

Op eigen benen

Orange Quantum Systems leunt nu nog deels op de ontwikkeling van de kwantumtechnologie binnen QuTech met Microsoft en Intel als partners van TNO en TUD, maar wil over een paar jaar als bedrijf volledig op eigen benen staan. De kwantumcomputers die het dan maakt rollen niet van een lopende band voor gebruik in de cloud, maar zijn helemaal ‘customized’: gebouwd voor de specifieke toepassing van de klant. Dat kan een farmaceut zijn, een financiële partij, Defensie of wie ook maar supersnel complexe berekeningen wil kunnen uitvoeren, maar vanwege IP of wet- en regelgeving geen gebruik wil of mag maken van kwantumcomputer clouddiensten. Ga naar de website van DiCarloLab

Adviesdiensten

Parallel aan de ontwikkeling van de kwantumcomputer biedt Orange Quantum Systems adviesdiensten aan. Mede dankzij de kennis die in Delft wordt ontwikkeld kent het bedrijf de laatste stand van de technologie en hoe je kwantumsystemen moet ontwikkelen en samenstellen. Zo helpt het zowel academici als bedrijven om op een efficiënte wijze kwantumsystemen aan te schaffen voor eigen onderzoek en kwantumtechnologie te ontwikkelingen.