Schade in brugconstructies detecteren en voorspellen.

Wil je samen met SHM Next werken aan het opsporen van defecten aan bruggen?

Neem dan contact op met het team van SHM Next

e-mail

AKOESTISCHE SENSOREN MERKEN DEFECTEN VROEGTIJDIG OP

De ramp met de brug bij Genua in augustus 2018 en het noodgedwongen afsluiten van de Merwedebrug in ons land voor vrachtverkeer in 2016 zijn slechts twee voorbeelden die laten zien hoe belangrijk het is scheurtjes of andere defecten aan bruggen en viaducten vroegtijdig op te merken. TNO heeft de afgelopen jaren met bedrijven en Rijkswaterstaat methoden en technologieën ontwikkeld om dat mogelijk te maken. De spin-off SHM Next brengt deze gepatenteerde oplossing binnenkort op de markt.

Onderhoud voorspellen

SHM staat voor Structural Health Monitoring: met speciale draadloze akoestische sensoren van SHM Next kan men de staat van de constructie monitoren en de geringste scheuren detecteren, lang voordat ze kritiek worden.

De methode heeft zich eerder bewezen op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam en de Kruithuisbrug in Delft. SHM is toepasbaar op elke denkbare constructie van staal, beton, hout of combinaties daarvan. De metingen van de sensoren worden doorgerekend en zo is te voorspellen of en wanneer onderhoud of renovatie nodig is om veilig gebruik te garanderen.

Kosten sterk terugdringen

Door het zorgvuldig monitoren zijn ongelukken te voorkomen, maar ook bespaart het wegbeheerders veel geld aan onderhoud en de samenleving kosten aan verkeershinder. Traditionele inspecties en onderhoud zijn duur, omslachtig en af en toe te laat. SHM Next kan exact voorspellen wanneer onderhoud nodig is, waardoor de kosten met meer dan vijftig procent zijn terug te dringen. De methode werkt nauwkeuriger, is eenvoudig te installeren en makkelijk schaalbaar.

Ultrasoon geluid

Op kritische plekken in de brug, bijvoorbeeld daar waar zware belasting is door het verkeer, brengt SHM Next een set draadloze sensorknopen aan. Deze speciale elektronische ‘oren’ luisteren permanent naar ultrasone geluiden in de constructie en kunnen daaruit een defect afleiden. Ze beslaan een gebied tot 50 m2.

De sensoren sturen de gedetailleerde berekende informatie online naar een datamanagementsysteem. Medewerkers van de wegbeheerder kunnen de gegevens via computer, tablet of smartphone raadplegen en tot bijna op de centimeter zien wat er op welke plek mis is of dreigt te gaan.

Klanten die willen overstappen van traditionele inspecties op deze voorspellende onderhoudsmethode hoeven zelf geen apparatuur aan te schaffen. Ze betalen per vierkante meter gemonitord oppervlak over een bepaalde periode voor de gemeten informatie over de constructie.

Voor informatie over het inspecteren van bruggen en viaducten ga naar de website van SHM Next

SHM Next