De weg die zonlicht omzet in elektriciteit

Ga naar de website van SolaRoad voor meer informatie

website

Gouden Driehoek

Een grote stap op weg naar een energieneutraal mobiliteitssysteem. Dat is SolaRoad, een wegdek dat zonlicht opvangt en omzet in elektriciteit. SolaRoad is bedacht door TNO en verder ontwikkeld in samenwerking met de andere twee partijen uit de Gouden Driehoek van de innovatie: de overheid en het bedrijfsleven.

Schoon en veilig

Het idee achter Solaroad is eenvoudig. Als je toch al een weg aanlegt, maak het wegdek dan meteen ook transparant en plaats daaronder zonnecellen die energie opwekken. Zoals zo vaak is de praktijk weerbarstiger. Want hou je het wegdek bijvoorbeeld schoon en veilig om over te rijden en hoe vervoer je de opgewekte energie naar elektriciteitsnet?


SolaRoad fietspad

Voor al die problemen heeft TNO een oplossing gevonden en SolaRoad is nu rijp voor de praktijk. In de provincie Noord-Holland ligt al een fietspad dat met succes elektriciteit oplevert. Bedenk daarbij dat er in alleen al Nederland honderden vierkante kilometers aan wegdek ligt en het is duidelijk dat commerciële toepassingen op grote schaal mogelijk zijn. SolaRoad, waarin naast TNO de provincie Noord-Holland, wegenbouwer Strukton en technisch dienstverlener Dunniq deelnemen, werkt hard aan het realiseren daarvan.

Californië

Ondertussen wordt alweer verder gedacht, onder andere over mogelijkheden om voertuigen die over een SolaRoad rijden rechtsreeks van energie te voorzien. De Amerikaanse staat Californië toont al belangstelling. CalTrans, vergelijkbaar met het Nederlandse Rijkswaterstaat, werkt daar aan een experiment met een SolaRoad.