Door Unieke bewerkingsmethode slinkt afvalberg met 85%

Bij de rioolwaterzuiveringen in ons land blijft per jaar zo’n anderhalf miljoen ton slib over dat eindigt in de ovens van afvalverbrandingsinstallaties. Kosten: ongeveer honderd miljoen euro. Door de bewerkingsmethode Torwash, ontwikkeld binnen TNO, is de hoeveelheid slib met maar liefst 85% terug te brengen, wat een enorme besparing oplevert. Bovendien blijft na de behandeling een stof over die veel droger is en als brandstof kan dienen. Opbrengsten in plaats van kosten.

Methode geoptimaliseerd

Torwash is nu dermate ver ontwikkeld dat TNO de toepassing met marktpartijen tot een commercieel product wil maken. Het bewerkingsproces is op laboratoriumschaal geoptimaliseerd en heeft zich vervolgens in een proef met een reactor in de praktijk bewezen. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland in Almere. Nu staat opschaling tot semi-productieniveau op het programma.

Besparingen en inkomsten

Kern van de methode van Torwash is onder hoge druk en temperatuur zonder toevoegingen een chemische reactie op gang brengen die het water bijna volledig uit het slib perst en van zout ontdoet. Het op deze manier ontwateren van afvalslib werkt veel beter dan bestaande technieken als centrifugeren en decanteren. Wat overblijft is een goeddeels droge stof die geschikt is om brandstofpellets van te maken. Het resterende waterige materiaal is efficiënt te vergisten tot biogas. Zo levert de methode behalve besparingen twee afgeleide producten en dus inkomsten op.

Wereldwijde markt

Waterzuivering is de belangrijkste markt voor toepassing van Torwash. Voor bijvoorbeeld waterschappen is het verminderen van het volume aan slib tot zo’n 15% financieel aantrekkelijk. Een tweede potentiële klant wordt gevormd door bedrijven met een eigen waterzuivering die nu veel geld kwijt zijn aan het afvoeren van het slib. Als derde is Torwash prima geschikt voor mestverwerking. Inmiddels hebben zich ook buitenlandse partijen gemeld. Torwash is wereldwijd toepasbaar.

Toekomst

TNO wil nu opschalen en zoekt samenwerking met fabrikanten die de installaties kunnen bouwen en op de markt brengen. De installatie in de praktijkproef kon 50 kilo per uur aan; de nieuwe apparaten moeten minimaal een ton per uur kunnen verwerken om het interessant te maken voor waterzuiveringsbedrijven en de industrie.

Bent u de investeerder die een bijdrage wil leveren aan een oplossing voor het afvalslibprobleem?

Neem dan contact op met TORWASH

E-mail
Contact

Dr. Jaap van Hal

  • Bioraffinage
  • zeewier
  • organosolv
  • biomassa