“TNO is een speeltuin voor optici“

Frerik van Beijnum is portfoliomanager Raman-LIBS-technologie. Hij ziet volop mogelijkheden voor ‘zijn’ technologie, binnen TNO en wereldwijd.

‘Bij TNO doen we verschillende projecten met Raman spectroscopy en Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Met lasers kunnen we zeer snel, nauwkeurig en contactloos de samenstelling van materialen vaststellen en meten in welke concentratie bepaalde atomen en moleculen erin voorkomen.’

Alternatief voor nierdialyse in het ziekenhuis

‘Een mooi voorbeeld van hoe we met deze technologie kunnen bijdragen aan een betere wereld is onze samenwerking met Nierstichting Nederland. Nierpatiënten moeten nu drie keer per week naar het ziekenhuis voor een behandeling van drie uur, waarna ze zich vaak slecht voelen. De Nierstichting wil thuisdialyse beter mogelijk maken, zodat patiënten minder naar het ziekenhuis hoeven en bijvoorbeeld tijdens hun slaap kunnen worden gedialyseerd. Het dialyseapparaat dat ze in ziekenhuizen gebruiken is bijna manshoog; de Nierstichting wil naar een compacter model. Een apparaat dat geen tachtig liter schone vloeistof nodig heeft, maar genoeg heeft aan een veel kleinere hoeveelheid die kan worden hergebruikt. We werken aan een sensor die voortdurend meet of de gerecyclede dialysevloeistof precies de juiste samenstelling heeft. Met de technologie kunnen we ook nu al de dialyse in het ziekenhuis beter afstemmen op de patiënt.’

Minder uitstoot in grote vaart

‘Een ander voorbeeld dat de maatschappelijke impact van spectroscopie laat zien, is de sensor die we aan het ontwikkelen zijn voor het meten van de emissies van zeeschepen. Die stoten behalve CO2 ook NOx en SO2 uit. Met de opkomst van schonere LNG-motoren stoten schepen ook een klein beetje methaan uit, in plaats van de andere schadelijk stoffen maar dan minder. Scheepseigenaren willen voldoen aan de regels die hiervoor gelden. Met de sensor kunnen ze dit continue controleren en voorkomen dat ze per ongeluk te veel uitstoten. Daarnaast verwachten we dat de sensor het verbrandingsproces optimaliseert, waardoor de schepen minder energie verbruiken.’

Eén enkel lichtdeeltje

‘Als portfoliomanager ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Raman-LIBS-technologie voor TNO. Ik bedenk hier een langetermijnvisie voor. Waar zijn we goed in en op welke klanten en toepassingen moeten we ons richten? Ik ben bijvoorbeeld in gesprek met universiteiten waarmee we nu aan technologieën werken die we over vier, vijf jaar kunnen gebruiken, zoals detectoren die één enkel lichtdeeltje kunnen waarnemen. Nu hebben we duizenden lichtdeeltjes nodig om de samenstelling van een bepaald materiaal te kunnen bepalen. In het ultieme geval hebben we maar enkele fotonen nodig. Binnen TNO heb ik vergelijkbare gesprekken over samenwerking, maar dan met experts in andere onderzoeksgebieden. We hebben bij TNO bijvoorbeeld een hele goeie akoestische afdeling. Met hun expertise in het meten van geluidsgolven kunnen we onze optische metingen mogelijk nog gevoeliger maken. Voor ons optici is TNO een grote speeltuin waarin we onze technologieën en toepassingen wereldwijd in de markt kunnen zetten.’

Expertise

Optics

Monitoren van de gasconcentratie in de atmosfeer, ontwikkelen van de quantum computer, ontwikkelen van mobiele telefoonchips, non-invasieve glucosemetingen door diabetici: in al deze toepassingen en in... Lees verder
Downloads
TNO'ers in beeld

Job alert

TNO FAVORIETE WERKGEVER TECHNISCHE BRANCHE 2018

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.