“Bij TNO doe je nooit twee keer hetzelfde“

Bij TNO is elk project weer anders, is de ervaring van innovator Thymen Wabeke. Mogelijkheden genoeg om te ontdekken waar je goed in bent en waarin je je verder wilt ontwikkelen.

“Bij Data Science ontwikkelen we slimme computerprogramma’s die kunnen denken en redeneren als mensen, zodat ze ons kunnen ondersteunen. De techniek die we ontwikkelen, staat dus echt in dienst van de mens, de maatschappij. De wisselwerking tussen de mens en techniek heeft me altijd al gefascineerd. Dat vind ik ook het mooie aan werken bij TNO.”

Privacyvriendelijke data-analyse

“In de twee jaar die ik nu bij Data Science werk, heb ik kennisgemaakt met verschillende privacy-technieken, zoals ‘homomorfe vercijfering’. Ik heb onder meer onderzocht hoe je deze techniek kan toepassen bij het voorspellen van de groei van kinderen. Hiervoor heb je data nodig, in dit geval groeidata van duizenden kinderen. Maar je wilt niet dat deze data te herleiden zijn tot één persoon. Dat kan als je data versleutelt en analyses uitvoert met de versleutelde data. Met homomorfe vercijfering kunnen we in de toekomst nog veel meer medische analyses uitvoeren die nu uit privacyoverwegingen nog niet zijn toegestaan. Ook voor het bedrijfsleven is dit interessant. Als ondernemers op sectorniveau benchmarkgegevens met elkaar willen delen, kunnen ze dat doen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze bedrijfsgevoelige data vrijgeven.”

Goed idee? Laat maar zien hoe het werkt

“Ik heb Kunstmatige Intelligentie gestudeerd in Nijmegen. Na mijn afstudeerstage bij TNO ben ik hier gebleven. Het is fascinerend om te zien hoeveel mensen met de meest uiteenlopende competenties en achtergronden hier samenwerken. Elk project is weer anders, en er is zo veel keuze. Bij TNO doe je nooit twee keer hetzelfde.”

“Bij TNO ervaar ik een grote vrijheid in het uitstippelen van je groeipad. Waar ben je goed in, en waarin wil je je verder ontwikkelen? Als je een goed idee hebt, krijg je bij TNO de vrijheid en het vertrouwen om dit uit te werken. Een mooi voorbeeld is Expert Networks, dat ik samen met twee collega’s heb ontwikkeld voor onze eigen organisatie. Het is een systeem dat TNO’ers kunnen raadplegen als ze een collega zoeken met een specifieke expertise. Dat gebeurt op basis van duizenden documenten die binnen TNO beschikbaar zijn. We hebben een succesvolle demo gemaakt, en die willen we nu graag operationaliseren, zodat iedereen ermee uit de voeten kan.”

Expert worden

De komende tijd wil ik nog meer kennis en ervaring opdoen op het gebied van privacyvriendelijke data-analyse. Daar wil ik echt een expert in worden, waardoor ik me ook meer de consultancykant op kan ontwikkelen. Bij TNO krijg ik alle ruimte en mogelijkheden om voor mezelf uitvinden of dat me ligt.”

TNO'ers in beeld

Job alert

TNO FAVORIETE WERKGEVER TECHNISCHE BRANCHE 2018

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.