Job

Afstudeerder Energietransitiemodellering

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

Wat is het effect van elektrische voertuigen op ons energiesysteem? Wat is de economische impact van het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen? Hoe gaan we om met een aardgasvrije maatschappij? Het energiesysteem is een complex netwerk van stakeholders die elk hun eigen doelen nastreven. Om het gedrag van al die stakeholders in het energiesysteem te voorspellen proberen we hun interactie op zowel micro- als macro economisch niveau zo nauwkeurig mogelijk te modelleren.
In deze afstudeeropdracht draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe bottom-up energietransitiemodellen, brengt hun interacties in kaart, en voer je analyses uit door economische- en beleidsscenario's door te rekenen en de uitkomsten te valideren. Je bent integraal onderdeel van een team bestaande uit modelleurs en implementeurs, en levert met jouw specialistische kennis en vaardigheden een actieve bijdrage aan het energietransitieteam van TNO.

Je komt tijdelijk te werken op de afdeling Strategic Business Analyses. Deze afdeling richt zich op het in de markt brengen van innovaties. Hiervoor is onder andere een overzicht nodig van de te verwachten effecten van een innovatie en hoe deze verdeeld zijn over de verschillende betrokken partijen. Een onderdeel van ons werk is dan ook het in kaart brengen van de te verwachten effecten van een innovatie en hoe deze het beslisproces van de stakeholders beïnvloeden.

Wat vragen wij van jou?

Je bent in de eindfase van je universitaire master Econometrie/Toegepaste Wiskunde of een andere master met een vergelijkbare kwantitatieve en modelmatige focus. Je vindt het leuk om complexe vraagstukken te ontrafelen mbv modellen en simulaties. Je hebt een brede interesse, bent nieuwsgierig en neemt initiatief. Je hebt affiniteit met het tastbaar en zichtbaar proberen te maken van dingen die in eerste instantie niet direct te meten zijn. Je bent in staat om analytisch te denken, dit te vertalen in een model en je redeneerlijn helder te verwoorden.
De exacte stageopdracht, begintijd en duur is flexibel en wordt in nader overleg vastgesteld, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de eisen die er vanuit de universiteit worden gesteld ten aanzien van een afstudeerscriptie.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.


Contactpersoon: Mirjam Groote Schaarsberg
Telefoonnummer: +31(0)6468 47423Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.