Job

Afstudeerstage: updaten van R&M databases, inclusief implementatie in R, Matlab of Python

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime - 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

Het research center Military Operations spant zich onder andere in om, samen met Defensie, zorg te dragen voor een inzetbare en betaalbare krijgsmacht. Opdrachten betreffen bijvoorbeeld het inrichten van de instandhouding van een wapensysteem, het bijdragen aan een verbeterde inzetbaarheid, inzicht verschaffen in de benodigde hoeveelheid onderhoudsmiddelen en -personeel en het vergelijken van systeemalternatieven. Om die problemen op te lossen, is de ontwikkeling en inzet van kwantitatieve modellen en methodieken een vereiste om de balans tussen kosten, instandhouding en inzet te bewaken.
 
De stage opdracht “UPDATEN VAN R&M DATABASES, INCLUSIEF IMPLEMENTATIE IN R, MATLAB OF PYTHON” is gericht op het inventariseren en bestuderen van methoden voor het bijhouden en updaten van R&M databases op basis van praktijkgegevens van faalgedrag en reparatietijden. Hierbij moet zowel het mechanisme van updaten als het detecteren van afwijkingen tussen R&M database en praktijkgegevens een rol spelen.  De meest veelbelovende methode(n) dienen geïmplementeerd te worden in een daartoe geschikte wiskundige modelleeromgeving (bijv. R, MatLab of Python).

Wat vragen wij van jou?

Wij zoeken een enthousiaste WO-student. Affiniteit met het oplossen van problemen op het gebied van instandhouding en beslisondersteuning is een voorwaarde. De exacte stage-opdracht is in nader overleg vast te stellen. Dit hangt samen met de eisen die er worden gesteld ten aanzien van de stage. Ook wordt een actieve en analytische houding verwacht: zelfstandig een onderzoeksopzet kunnen opstellen en onderzoek kunnen doen is dus een voorwaarde.

Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Hoe ziet het proces eruit?

Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.


Contactpersoon: Nicole Elst, van
Telefoonnummer: +31 (0)88-86 63870Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.