Job

Afstudeerstage veerkracht van gasnetwerken

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

We zoeken een afstudeerder voor de afdeling Performance of Networks and Systems. In onze afdeling werken twintig professionals die een achtergrond in kwantitatieve methoden en modelleren combineren met kennis van telecommunicatie en ICT. Hiermee zijn we in staat de kwaliteit van de ICT-dienstverlening van onze klanten vast te leggen, te voorspellen en te verbeteren. We hebben een prominente positie in de Europese onderzoekswereld, wat zich uit in actieve deelname in diverse nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.

Het Nederlandse gasdistributienetwerk behoort tot de meest betrouwbare vitale infrastructuren. Een aantal ontwikkelingen zorgt er echter voor dat het wel een forse uitdaging is om dit netwerk zo betrouwbaar te houden. Zo is het gasnetwerk momenteel ingericht op slechts één type gas, namelijk Groningen gas, maar zullen er in de toekomst meerdere soorten gas door het netwerk worden getransporteerd, zoals bijvoorbeeld biogas. Bovendien, als gevolg van het toegenomen aandeel van warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties, zal het gasdistributienetwerk steeds meer interactie met het elektriciteitsnet en lokale warmte distributienetten aangaan. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat het gasdistributienetwerk zich feitelijk dient te ontwikkelen tot een zogenaamd smart gasnetwerk, wat continu de gasdruk, gasstroom, en de kwaliteit van het gas monitort en regelt.

Het doel van deze opdracht is het ontwikkelen van analytische modellen met behulp waarvan de veerkracht (Eng: “resilience”) van gasdistributienetwerken kan worden berekend. Met veerkracht bedoelen we hier de mate waarin het netwerk om kan gaan met de consequenties van verstoringen in het gas netwerk. De type verstoringen die we beschouwen zijn lekkage van gaspijpen en/of het afsluiten van gaspijpen. De consequenties worden typisch uitgedrukt als percentage van de gasvraag die niet kan worden geleverd of het aantal huishoudens dat getroffen is door een verstoring.

De centrale onderzoeksvraag voor het project luidt: welke (netwerk)metrieken zijn bruikbaar om een inschatting te maken van :
  • consequenties van een verstoring
  • de te nemen acties om de omvang van de consequenties te verminderen.
Voor de gezochte (netwerk)metrieken zullen twee aanpakken worden gevolgd. De eerste kijkt alleen naar de topologische structuur van het netwerk. De tweede aanpak houdt daarnaast ook nog rekening met de structuur van de gasstromen, en is dus geavanceerder.
Bovenstaande analytische modellen zullen worden gevalideerd aan de hand van een gasnetwerksimulator die is ontwikkeld voor het gasdistributienetwerk op het eiland Texel. De simulator is geïmplementeerd in Matlab. Het heeft onze voorkeur dat ook de implementatie van veerkrachtsmaten van gasdistributienetwerken in Matlab wordt uitgevoerd. Je opdracht zal aansluiten op het TNO project “Resilience of Gas Networks”. 

Wat vragen wij van jou?

Je bent bezig met een Masteropleiding met een sterke wiskundige component, bij voorkeur in de richting Wiskunde of Econometrie, en hebt hierin ook kennis op het gebied van netwerktheorie of grafentheorie opgedaan. Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en hebt ervaring met programmeren in Matlab. Specifieke kennis van gasnetwerken is niet noodzakelijk. Van nature ben je ondernemend, flexibel en gericht op samenwerking. Daarnaast ben je communicatief vaardig, creatief en innovatief.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.


Contactpersoon: Maran Heesch, van
Telefoonnummer: maran.vanheesch@tno.nlAcquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.