Job

Promovendus Chronic and acute stressors in high-risk organizations

Locatie

Soesterberg

Opleidingsniveau

wo

Type

Vacature

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

We zoeken een promovendus voor het project “Understanding the interplay of chronic and acute stressors in high-risk organizations: the role of emotion regulation, appraisal, and rumination”. Doel van het project is vast te stellen hoe professionals omgaan met situaties die gekenmerkt worden door een combinatie van chronische en acute stress, welke rol emotieregulatie hierbij speelt en wat de gevolgen zijn voor het functioneren en welzijn van de professional. Van jou wordt verwacht het onderzoeksvoorstel verder uit te werken en verschillende longitudinale studies uit te voeren met behulp van surveys, event-based-sampling en wearables. Het verzamelen van data zal gebeuren in organisaties, zoals de politie, waar werknemers geconfronteerd worden met zowel chronische als acute stress. De resultaten van dit onderzoek presenteer je in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift. Het project betreft een samenwerking tussen de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit en TNO, afdeling Human Behaviour and Organisational Innovations. Om die reden zal je naast de locatie van de OU (Heerlen) ook werkzaam zijn bij TNO (locatie Soesterberg). Hiervoor zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Wat vragen wij van jou?

  • Je hebt een (research) Master Psychologie of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld (zoals Human Resource Studies), met relevante kennis in de Arbeids- en organisatiepsychologie, of zult deze opleiding voor 1 september hebben afgerond.
  • Je hebt affiniteit en/of ervaring met de thema’s organisatiestress, coping, emotieregulatie.
  • Je hebt kennis van en ervaring met sociaal-wetenschappelijke methoden van data-analyse (exploratief, confirmatief, longitudinaal, multi-level).
  • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
  • Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke artikelen strekt tot aanbeveling.
  • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt over de vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan.
  • Je vindt het geen bezwaar om vanuit twee locaties (Soesterberg en Heerlen) te werken.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Zo’n 3000 medewerkers werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen wordt gewerkt aan nieuwe kennis, betere producten en heldere adviezen over beleid en processen. De afdeling Human Behaviour & Organisational Innovations ontwikkelt en past kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt onder meer op interventies voor gedragsverandering en de (online) manieren voor samenwerking in coalitie. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar veerkracht en duurzame inzetbaarheid van professionals. Het promotieonderzoek zal aansluiten bij deze programma’s.

De Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Faculteit PenOW
De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het onderzoek van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op de adaptatie van werkenden aan een dynamische werkomgeving en de uitdagingen en belemmeringen die dit met zich meebrengt. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten.

Overige informatie:
Vacaturenummer FAC/PenOW/18046

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen is te vinden op onze websites www.ou.nl en www.ou.nl/psychologie. Meer informatie over TNO is te vinden op www.tno.nl.

Wat kan TNO je bieden?

Let op: Je zal niet aangesteld worden bij TNO.

Salaris
Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.222,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.
De aanstelling van de promovendus geschiedt in tijdelijke dienst voor de periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling in principe worden verlengd tot 4 jaar.

Standplaats
De standplaats wordt in overleg aangewezen.

Hoe ziet het proces eruit?

De inzendtermijn sluit op 10 augustus 2018. De eerste ronde gesprekken staan gepland op 23 augustus. De tweede ronde gesprekken staan gepland op 4 september. 

Procedure
Je kunt solliciteren via Academic Transfer: https://www.academictransfer.com/nl/48305/promovendus-chronic-and-acute-stressors-in-high-risk-organizations-10-fte/
Wij verzoeken je niet via de TNO website te solliciteren.

Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de AIVD een VGB afgeeft na het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet via Acedemic Transfer: https://www.academictransfer.com/nl/48305/promovendus-chronic-and-acute-stressors-in-high-risk-organizations-10-fte/

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mw. prof. dr. K. van Dam, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie, tel.: 045-5762857, e-mail: karen.vandam@ou.nl en/of dr. Wim Kamphuis, senior research scientist TNO, tel.: 088-8666012, e-mail: wim.kamphuis@tno.nl.


Recruiter: Assistent niet toegewezen


hiringmanager: Inge Beijl, van der
Telefoonnummer: +31 (0)88-86 63849Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.