Job

Stage/Afstudeerplek Logistiek

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

Als afstudeerder maak je deel uit van een team van onderzoekers en consultants dat gespecialiseerd is in bedrijfs- en beleidsadvisering op het gebied van duurzame en innovatieve logistiek. Jouw afstudeerproject maakt onderdeel uit van het projectwerk van het team dat wordt uitgevoerd in opdracht van het bedrijfsleven, nationale overheden en/of de Europese Commissie. Alle projecten hebben als doel bedrijven en overheden te helpen met het genereren van economische en sociale impact via logistieke concepten. Je afstudeeronderwerp en startdatum kunnen we in overleg vormgeven. De afdeling Sustainable Transport and Logistics spant zich in voor efficiëntere en meer milieuvriendelijke logistieke ketens. Wij ontwikkelen daartoe onder andere handelslogistieke concepten met behulp van slim gebruik van ICT, samenwerkingsconcepten (o.a. in de bouwsector), stedelijke distributieconcepten, en control organisaties voor logistieke samenwerking. Daarnaast maken we toekomstverkenningen en knelpuntenanalyses voor goederenvervoer, evalueren we (beleids-) maatregelen en ontwikkelen we toekomstvisies voor goederenvervoer en logistiek. Voorbeelden van lopende projecten zijn:
  • de ontwikkeling van een strategie voor Nederland als knooppunt in wereldwijde goederenketens;
  • de ontwikkeling van business modellen en kosten-batenanalyses voor het gezamenlijk ontwerpen, beheren, plannen en uitvoeren van logistieke processen;
  • de ontwikkeling en praktijkdemonstratie van ICT-concepten om (internationale) logistieke ketens optimaal te laten functioneren.
Om je een idee te geven van de projecten die we doen, geven we je graag twee voorbeelden.

Informatiedeling verhoogt veiligheid en efficiëntie kegelschepen
Waar bevinden binnenvaartschepen met olieproducten zich? Als de partijen in de logistieke keten van de zogeheten kegelschepen die vraag op elk moment nauwkeurig kunnen beantwoorden, kan dat leiden tot meer efficiëntie en veiligheid. De manier om dat te bereiken is het real-time delen van informatie van schepen, infrastructuur en bedrijfssystemen. In een project met de Amsterdamse haven heeft TNO hier een demo tool voor gebouwd. De volgende stap is om deze ‘demonstrator’ uit te bouwen tot een operationele tool.
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2016/8/informatiedeling-verhoogt-veiligheid-en-efficientiekegelschepen/

SynchroMania
Hoe vervoer je een container van A naar B? Je kunt kiezen uit drie ‘modaliteiten’ zoals dat in vaktermen heet: schip, trein of vrachtauto. Maar er is meer. Welke route moet je gebruiken en wat moet het tijdstip van vertrek zijn om tijdig op de eindbestemming te arriveren? Om de optimale keuze te maken, gaan planners van containervervoer synchromodaal denken. Het Team Logistiek heeft in samenwerking met gaming experts binnen TNO en de bedrijven ECT, EGS en Danser een computergame ontwikkeld die door de logistieke sector en onderwijsinstellingen gebruikt wordt om mensen te laten ervaren wat synchromodaal vervoer is.
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2015/8/synchromodaliteit-ervaren-met-een-logistieke-seriousgame/

Wat vragen wij van jou?

Je bent gericht op het boeken van resultaten en het hebben van invloed en impact binnen TNO. Je hebt een brede kennis van voertuigtechniek, bent maatschappelijk betrokken en hebt sterke affiniteit met dataverwerking en modellering. Deze eigenschappen combineer je met een flinke dosis enthousiasme om te werken aan logistieke innovaties. Je neemt eigenaarschap voor je werk en je bent een teamspeler, die het leuk vindt om samen met anderen problemen op te lossen. Daarnaast ben je gestructureerd, analytisch en kwantitatief sterk. Communicatief ben je sterk en je kunt goed "actief" luisteren.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet!
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.


Contactpersoon: Meike Hopman
Telefoonnummer: +31 (0)88-86 64751Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.