Job

Stage | Missiegericht onderzoek- en innovatiebeleid

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers (bijvoorbeeld nieuw gedrag), bedrijven (zoals nieuwe verdienmodellen) en de overheid (bijvoorbeeld nieuw beleid). De afdeling Strategy & Policy helpt bij deze veranderingen. Goede anticipatie is immers cruciaal voor succesvolle innovatie.
Binnen de afdeling richt het Innovatieteam (iTeam) zich op het analyseren van de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij, en andersom: hoe kunnen we innovatie optimaal inzetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen? Het team werkt zowel aan projecten voor de Europese Commissie (Digital Innovation Hubs, open innovatie, deeleconomie, digitalisering van de maakindustrie, etc.), nationale opdrachtgevers zoals het ministerie van Economische Zaken (creatieve industrie, de Nederlandse kennisbasis en nieuwe innovatie-uitdagingen) als aan projecten voortkomend uit de Smart Industry Agenda, die een bijdrage levert aan de digitalisering van de industrie. Een voorbeeld zijn “fieldlabs”, praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren, en waarin mensen leren deze oplossingen toe te passen.

In vervolg op twee Europese adviesprojecten naar het concept en de impact van missiegedreven- onderzoek- en innovatiebeleid worden een aantal nieuwe projecten opgestart om het concept nader te uitwerken. De volgende vragen zijn hiervoor geformuleerd:
  • Wat zijn mogelijke implicaties van het concept voor de Nederlandse context?
  • Hoe ziet de governance structuur eruit (wie selecteert/beslist, welke publieke en private stakeholders zijn nodig en hoe zien hun bijdragen er gedurende de looptijd van de missie uit)?
  • Hoe betrek je burgers bij besluitvormingsprocessen (selectie, voortgang, etc.) en op welke manier kan met missies toegevoegde waarde voor het brede publiek worden gegeneerd?
  • Welke expertise is nodig voor het implementeren van de aanpak?
  • Hoe ziet de monitoring en evaluatie van missies eruit (indicatoren, assessment tools)?
  • Welke beleidsinstrumenten zijn nodig en hoe ziet de ideale beleidsmix eruit?

Afhankelijk van je expertise en interesse bespreken we graag jouw ideeën en een voorstel voor je afstudeeropdracht. We zijn op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde, breed geïnteresseerde student(e) die makkelijk schrijft (in het Nederlands en Engels), in staat is dwarsverbanden te leggen en plezier heeft in het leggen van contacten met interne en externe stakeholders. Je hebt daarnaast affiniteit met technologie, economie en beleid. Voeg aan je sollicitatie een korte beschrijving van je voorstel toe, voorzien van (een aantal) mogelijke onderzoeksvragen die je interesse hebben. Verder ontvangen we graag een voorbeeld van een artikel dat je hebt geschreven.

Wat vragen wij van jou?

Je bent bezig met een studie innovatiemanagement, innovatie-economie/ innovatiebeleid (bijvoorbeeld natuurwetenschap en innovatiemanagement, (technische) innovatiewetenschappen, management of innovation) en hebt interesse in strategische beleidsontwikkeling, strategische besluitvormingsprocessen, innovatieprocessen en nationale en Europese politieke ontwikkelingen.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet!
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.


Contactpersoon: Arjen Goetheer
Telefoonnummer: +31 (0)88-86 62327Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.