NL

Meer tech? Slimmere cybersecurity!

Zie het voor je: autonome voertuigen die alleen maar veilige verbindingen met hun omgeving aangaan, altijd de beste behandeling in het ziekenhuis waarbij je privacy gewaarborgd blijft, zorgeloos online ondernemen waarbij concurrentiegevoelige data veilig is, zelfs als straks de quantum computer er is die de versleuteling breekt van het internet zoals we dat nu kennen. Daarom werkt TNO aan smart security.

De Complexiteit Groeit

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer apparaten en toepassingen worden aan het internet gekoppeld, het internet of things. We hebben tegenwoordig meer digitale gegevens, meer services en meer apps dan ooit tevoren. Iedereen en alles is verbonden met elkaar. Consumenten, bedrijven en overheden. Met die groeiende verwevenheid en complexiteit wordt overzicht houden steeds lastiger. De noodzaak van veilige, betrouwbare en vooral overzichtelijke cybersecurityoplossingen neemt toe. Want wat vandaag veilig is, zal dat morgen hoogstwaarschijnlijk niet meer zijn. Bij TNO werken we daarom hard aan de smart security innovaties van morgen.

De Uitdagingen van Organisaties

Dat cybersecurity een voorwaarde is om de BV Nederland draaiende te houden, lezen we regelmatig in de media. Gehele organisaties die lam gelegd worden door ransomware-aanvallen of grote delen van ons dagelijks leven ontwricht door een cyberaanval. Hoe zorg je ervoor dat het IT-securitybeleid overzichtelijk blijft en bijdraagt aan de doelen van je organisatie? Hoe zorg je dat je voldoende deskundige mensen opleidt, dat mensen zich veilig gedragen en dat je als organisatie over de juiste kennis en middelen beschikt? De veiligheid van onze informatie- en netwerkmaatschappij is nooit af.

IT Innovatie Helpt Organisaties Verder

Daarom blijft TNO innoveren in cybersecurity en gaan we steeds nieuwe samenwerkingen aan om onze specialistische kennis te kunnen delen. Zo leveren we een bijdrage aan het concurrerend vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en werken we ook mee aan innovaties die Nederland veiliger maken en kansen bieden voor het bedrijfsleven in binnen- en buitenland.


Innovatieve Oplossingen voor Detectie van Cyberaanvallen

Door een veelvoud aan databronnen te analyseren, en op zoek te gaan naar verdachte patronen en afwijkende gedragingen in deze gegevens, is het mogelijk om digitale systemen te beschermen tegen dreigingen. Dat is de kern van Security Monitoring en Detectie. Dit kan (security) bedrijven in Nederland helpen hun klanten veilige diensten en producten te aan bieden.


Optimale Zorg door Privacy van Patiëntdata te Waarborgen

Met Multi Party Computation (MPC) kunt je als organisatie veilig informatie delen zonder de onderliggende gevoelige data zelf prijs te geven. Zo werd een gezamenlijke analyse van patiëntdata uit verschillende bronnen mogelijk mét behoud van privacy. Voor de zorg ideaal want zo ontstaat er een completer beeld waarmee een betere behandeling mogelijk is én een verlaging van de kosten.


Cybersecurity voor Complexe Netwerken

Door een IT-architectuur decentraal te ontwerpen en het netwerk op te delen in een aantal overzichtelijke sub-delen (elk met hun eigen verantwoordelijkheden) ontstaat er overzicht. Dit geeft zekerheid over de veiligheid van elk sub-deel en daardoor ook over het geheel. Zo krijgt een organisatie meer grip op eventuele aanvallen omdat deze in een kleiner sub-deel al gecontroleerd kunnen worden. TNO heeft een aantal innovatieve methodieken ontwikkeld, waaronder de Implied Trust Zones methodiek, om overzicht en zekerheid te krijgen in zeer complexe netwerken zoals bijvoorbeeld bij zelfrijdende auto’s.

Hoe beschermen we ons land tegen cyberdreigingen?

Naast de zee, het land, de lucht en de ruimte is cyberspace het 5e werkgebied van de krijgsmacht. Aanvallen of verstoringen moeten zo min mogelijk impact hebben op onze Defensie en veiligheidsorganisaties. Daarom is het voor Nederland van essentieel belang om onze digitale weerbaarheid, ofwel cyber resilience, op het hoogste niveau te hebben.

Zo ga je als Organisatie Veilig het Quantum Tijdperk in

Om alle kansen van het quantum tijdperk te kunnen verzilveren, zonder de negatieve gevolgen van het quantum tijdperk te ondervinden, is het beveiligen van informatie tegen aanvallen met een quantum computer cruciaal. TNO kan bedrijven helpen netwerken quantum-safe te maken en legacy problemen op te lossen.

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Cybersecurity?

Neem contact op met Patrick de Graaf ›

Contact opnemen
partner

Shared Research Program (SRP) Cyber Security

Het Shared Research Program (SRP) Cyber Security is een onderzoeks- en innovatieprogramma waarin TNO en haar partners samenwerken met als doel de cybersecurity te verbeteren door middel van innovatieve... Lees verder
Ons werk

Cybersecurity voor complexe netwerken

Zelfrijdende auto’s zijn niet meer te zien als één systeem. Dit zijn auto’s met complexe computersystemen die zelfstandig talloze verbindingen aangaan, met de bestuurder, met andere voertuigen, met de... Lees verder
Roadmap

Multi-Party Computation: Zorg Optimaliseren door Patiëntendata te versleutelen

De zorgkosten in Nederland zijn jaarlijks 100 miljard euro (10% van het BBP) en stijgen naar verwachting naar ruim 170 miljard euro in 2040. Het is essentieel om de zorg te blijven verbeteren en daarnaast het zorgstelsel betaalbaar te... Lees verder
Ons werk

Zorgeloos ondernemen dankzij Security Monitoring en Detectie

Technologie, data en data gedreven oplossingen worden steeds belangrijker voor het functioneren van onze maatschappij. Nederland kent een snelgroeiende digitalisering van processen en diensten, en heeft... Lees verder
Ons werk

Cybersecurity door quantum-safe crypto

Zie het voor je: de quantum computer die complexe problemen kan oplossen die voor huidige computers praktisch onoplosbaar zijn, omdat de berekening eeuwen zou duren. Die bijdraagt aan nieuwe producten... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal... Lees verder
Ons werk

De Digitale Weerbaarheid van Nederland

Onze Nederlandse Defensie en veiligheidsorganisaties, waaronder de nationale politie en de NCTV, hebben samen de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid, ook in het digitale domein. Naast... Lees verder
Kennis

AI tegen cybercrime

Cyberbeveiliging is een serieuze zaak. Naarmate onze afhankelijkheid van ICT toeneemt, neemt ook de potentiële impact van een cyberaanval toe. Tegenwoordig worden aanvallen uitgevoerd door professionele... Lees verder
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.