Informatietype:
Project
Thema:
Impact van nieuwe mobiliteitsvormen
Unit:
Mobility & Built Environment

Maakt technologie reizen straks overbodig?

Als we minder hoeven te reizen, wordt onze wereld schoner, veiliger en efficiënter. Daarom onderzoekt TNO disruptieve mobiliteitsconcepten als extended reality. Want als we elkaar vaker in een virtuele wereld ontmoeten, wordt de druk op onze mobiliteit en leefomgeving een stuk kleiner.

Stel dat we alvast onze werkplek in 2030 zouden kunnen bekijken. Grote kans dat er thuis een kantoor met tal van middelen om collega’s ‘echt’ te kunnen zien. Ook al zitten die in het buitenland. Zo kan het zijn dat je vanuit huis straks koffie drinkt met een collega in Canada in een virtuele wereld – en daarvoor zelf de omgeving kiest. Bijvoorbeeld dat ene leuke koffietentje in Kopenhagen.

Disruptief of niet?

Dit toekomstbeeld is een voorbeeld van extended reality, afgekort als XR. Deze innovatie wordt gezamenlijk ontwikkeld door ICT en mobiliteitsexperts. Met XR kunnen mensen overal te wereld elkaar ontmoeten op een manier die levensecht voelt. Zonder reistijd of CO2-uitstoot. Extended reality is een voorbeeld van een disruptief mobiliteitsconcept. Maar wat betekent disruptief nou eigenlijk? Disruptieve veranderingen komen altijd onverwacht en ze hebben een grote impact op ons leven en de economie. Neem de traditionele post, die in de jaren 80 forse concurrentie kreeg van de fax en later zelfs zijn meerdere moest erkennen in de e-mail. Daarna kwam Skype, straks wellicht de hyperloop.

TNO wil zo snel mogelijk kunnen inschatten wat onhaalbaar, een hype of realiteit wordt, zodat de meest impactvolle innovaties optimaal kunnen bijdragen aan onze mobiliteit.

Disruptieve mobiliteit: avatars

Avatars kennen we van de film en door het gebruik in games. Binnen TNO is het één van de disruptieve innovaties die wordt onderzocht. Dankzij deze technologie, die ook wel telepresence robotics wordt genoemd, kan iemand virtueel of in de vorm van een robot snel op een afgelegen of gevaarlijke plek zijn. Zo kan de brandweer deze techniek gebruiken om met een robot brandende gebouwen in te gaan. Het leger kan avatars inzetten om mijnen onklaar te maken. Maar ook onderwijs of zorg op afstand wordt mogelijk. Hierdoor hoeven we minder te reizen, wat een positieve bijdrage levert aan onze mobiliteit.

Winnaars en verliezers

Iedere disruptie kent winnaars en verliezers. Daarom is TNO gespecialiseerd in het tijdig identificeren van dit soort ontwikkelingen, zodat overheden en bedrijven goed voorbereid zijn. Weten welke strategie de beste is en wat de impact wordt van toekomstige mobiliteitsconcepten vinden we bij TNO daarom minstens zo belangrijk als kennis van de technologie zelf. Daarom verdiept TNO zich in de drijfveren achter dit soort innovaties. Die zijn vaak terug te voeren op fundamentele menselijke behoeften. Denk aan de behoefte om informatie te delen, die tot de opkomst van sociale media heeft geleid.

Disruptie in dienst van ons allemaal

Met diepgaand onderzoek wil TNO achterhalen welke technologieën daadwerkelijk bijdragen aan schone, veilige en efficiënte mobiliteit. Door dit inzicht kunnen overheden positieve disruptieve innovaties stimuleren en negatieve juist reguleren. Bijvoorbeeld door tijdig beleidsmaatregelen te treffen.

Bij TNO maken we stakeholders niet alleen bewust van deze disruptieve ontwikkelingen, maar we geven ze ook effectieve instrumenten om risico’s, kosten-baten en de juiste strategie te bepalen. Alleen zo dragen innovatieve mobiliteitsconcepten optimaal bij aan onze maatschappelijke doelen.

Reizen in VR, een toekomstdroom of realiteit?

Samen met KLM geven we ons perspectief op de toekomst van reizen en het gebruik van nieuwe technologie zoals VR.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Amsterdam: missiegedreven innovatie voor brede welvaartsopgaven

Informatietype:
Insight
11 november 2022

Met zoveel complexe vraagstukken op het gebied van mobiliteit, energie, wonen en sociale cohesie, moeten beleidsmakers hun innovatieprocessen slimmer inrichten. De Gemeente Amsterdam is er samen met TNO in geslaagd om op basis van nieuwe inzichten vanuit de doelstellingen van brede welvaart te innoveren.

Overheden moeten samen werken aan samenwerking rond mobiliteitsinnovatie

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Nederland heeft te maken met ontzettend complexe vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit, woningbouw en bereikbaarheid. Wat is er nodig om vandaag de juiste beslissingen te nemen voor de leefbare stad van morgen? TNO gaat hierover de dialoog aan met Jan-Bert Dijkstra, Directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “We moeten op een compleet nieuwe manier naar mobiliteit, wonen en werken kijken om dit land draaiende te houden.”

Provincie Noord-Brabant innoveert met langetermijnvisie en open blik

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Hoe kun je als provinciebestuurder innovatie slimmer inzetten om de complexe maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? “Voor echt geslaagde innovatie heb je een aantal ingrediënten nodig. Een langetermijnvisie, waardevolle en gelijkwaardig partnerships, en lef om verder dan je eigen blikveld te kijken.” Onno Huiskamp, Manager Economic Innovation Team van de Provincie Noord-Brabant, in een open dialoog met TNO over inventief innoveren.

Leefbare stad: Hoe zet je stedelijke mobiliteit in voor brede welvaart?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Mobiliteit wordt een steeds belangrijker instrument om bredere maatschappelijke doelen in de stad te bereiken. Nieuwe wegen, tunnels of bruggen betekenen niet alleen letterlijk een verbinding tussen bevolkingsgroepen, maar kunnen ook bijdragen aan de sociale cohesie en inclusiviteit van je stad. TNO helpt beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes.

Leefbare stad: Hoe laat je de platformeconomie voor je stad werken?

Informatietype:
Insight
8 november 2022

Elektrische deelscooters, taxi’s, fietsen en flitsbezorgers overspoelen onze steden en hebben een disruptieve uitwerking op de bereikbaarheid en veiligheid. Zonder sturing kunnen de negatieve maatschappelijke gevolgen groot zijn. TNO helpt beleidsmakers om de regie te houden zodat innovatieve platformdiensten voor de stad en alle burgers werken.