Informatietype:
Project
Thema:
Quantumtechnologie
Unit:
High Tech Industry

Onderzoeksinstituut QuTech

Status project

2014 - heden

In samenwerking met

TUDelft

QuTech is een samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO dat onderzoek doet op het gebied van quantumcomputing en quantuminternet. QuTech richt zich, in samenwerking met industriële partners, op wetenschappelijke uitdagingen en technologische problemen. We ontwikkelen theorieën en methoden om de uitdagingen bij het realiseren van quantumtechnologieën te overwinnen.

Realiseren van quantumtechnologie

QuTech is opgericht door TNO en TU Delft en is wereldwijd koploper op het gebied van onderzoek naar quantumtechnologie. QuTech werkt aan nuttige toepassingen met quantumtechnologie, zoals de eerste schaalbare quantumcomputer en veilig quantuminternet. QuTech beschikt over een hoogstaand hardwareplatform, theoretische tools, een excellent team en een gezamenlijk kenniscentrum met industriële partners.

Doelstellingen QuTech

QuTech werkt aan 4 doelstellingen die zijn vertaald in ‘roadmaps’. Deze dragen gezamenlijk bij aan het ontwikkelen van prototypes van quantumcomputers en quantuminternet:

1. Faul-Tolerant Quantum

  • Schaalbare quantumcomputers bouwen
  • Voorkomen van fouten in qubits en het automatisch corrigeren van fouten in qubits

2. Quantum Internet and Networked Computing

  • Het realiseren van quantuminternet
  • Het combineren met quantumcomputers voor dataveilig rekenen

3. Topological Quantum Computing

Het ontwikkelen van een speciaal type (topologisch) qubit, dat door zijn vorm beter tegen fouten is beschermd.

4. Shared Development (SD)

  • De technologie helpen te ontwikkelen naar hogere 'Technology Readiness'
  • Het integreren van systemen tot ‘demonstrators’ en prototypes
  • Het begeleiden van de vermarkting van kennis

Quantumcomputer in de cloud

QuTech ontwikkelde de eerste Europese quantumcomputer in de cloud. Het rekent als eerste in de wereld met een quantumprocessor gemaakt van schaalbare ‘spin qubits’. Omdat dit type qubit zo klein is kan het goed opgeschaald worden.

Online platform Quantum Inspire

Quantum Inspire is het online platform dat die quantumcomputer in de cloud voor iedereen toegankelijk maakt. Het platform geeft ook toegang tot een processor gemaakt van supergeleidende (‘transmon’) qubits. Die combinatie is uniek. De gebruiker kan experimenteren met quantum algoritmes en de processoren met elkaar vergelijken. Met Quantum Inspire wil QuTech de quantumcomputer zo snel mogelijk toegankelijk maken voor markt en maatschappij.

'De ontwikkeling van de quantumcomputer vereist een gezamenlijke inspanning van wetenschap, overheid, toegepaste kennisinstellingen en bedrijfsleven.'

Ronald Hanson

wetenschappelijk directeur van QuTech

Samenwerking bedrijfsleven

De samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel bij de ontwikkeling van quantumtechnologie. Microsoft is een van de belangrijkste bedrijven die intensief met QuTech samenwerkt. TU Delft en TNO zijn dan ook blij dat het Microsoft Quantum Lab sinds 2019 is gevestigd op de Quantum-Campus (Q-Campus) in Delft. Ook Intel, de grootste chipfabrikant ter wereld, investeert sinds 2015 in het quantumonderzoek van QuTech. En op de Q-Campus, die rond QuTech is ontstaan, vestigen zich steeds meer internationale spelers en afsplitsingen van het instituut.

Bijdrage TNO

We zijn actief in alle roadmaps van QuTech. Vooral in het ondersteunen en beheren van de technologische ontwikkeling en in de integratie van de technologische ontwikkelingen in demonstrators voor quantumcomputers en quantuminternet. Zo faciliteren we de vermarkting van quantumtechnologie. Ook geven we externe partijen toegang tot QuTech demonstrators.

Logo QuTech

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024
De reis die TNO onlangs naar Zuid-Korea en Japan maakte, onderstreept de wederzijdse maatschappelijke uitdagingen en technologische kansen voor Nederland en beide bondgenoten op het gebied van onder andere Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility, en chiptechnologie.

TNO visiepaper Versterken Nederlandse positie in de wereldwijde halfgeleiderketen

Informatietype:
Paper
8 februari 2024

Een partnerschap om de EUV-droom te verwezenlijken

Informatietype:
Insight
22 december 2023

Samenwerking TNO en Airbus voor ontwikkeling van een grondstation voor uitwisseling quantumsleutels in de ruimte

Informatietype:
Nieuws
15 november 2023

TNO-blik op 2030: Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Informatietype:
Insight
29 augustus 2023