Het delen van data versnelt innovatie. Want door verschillende gegevensbronnen met elkaar te combineren, ontstaan nieuwe zakelijke kansen. Bovendien kan datadeling de efficiëntie van processen in de keten verder vergroten. TNO helpt bedrijven en overheden om deze kansen optimaal en veilig te benutten.

Podcast Data delen in de zorg

Beluister de podcast

Zero loss dankzij datadeling in de logistiek

Uitdaging

Om logistieke processen verder te optimaliseren is het delen van data essentieel. Tegelijkertijd brengt het gebruik van data ook nieuwe uitdagingen met zich mee zoals privacy en cyber security.

Perspectief

Binnen de IT-architectuur bepaalt elke gebruiker zelf – tot op detailniveau en pas op het moment dat de vraag wordt gesteld – of en tegen welke condities hij data beschikbaar stelt aan anderen. Zo ervaren partijen in de logistieke keten alleen de voordelen van datadeling.

Stand van de technologie

Het real-time delen van data loont. In samenwerking met het topconsortium voor kennis en innovatie, TKI Dinalog, hebben we dat al aangetoond in diverse ‘use cases’ met logistieke gebruikers:

  • In Venlo: met slim containervervoer naar Rotterdam;
  • In Amsterdam: door de veiligheid van kegelschepen te verhogen;
  • Op Schiphol: door een efficiënter afhandelproces van goederen samen met Milkrun;
  • Rotterdam: door het voorspellen van wachttijden voor vrachtauto’s op de containerterminal.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de mobiliteit en logistiek.

Lees verder

Betere dienstverlening door overheden met datadeling

Uitdaging

De overheid heeft de beschikking over veel data. Dankzij deze gegevens kan de overheid in potentie burgers en bedrijven beter van dienst zijn. Toch worden de kansen van data nog lang niet optimaal benut, omdat de privacy van burgers gewaarborgd moet worden. Daar komt bij dat de noodzaak van het delen van grote hoeveelheden data proportioneel moet zijn aan het gewenste doel.

Perspectief

Door data op een veilige manier te delen en te analyseren,  ontstaan waardevolle inzichten die ten goede komen aan de dienstverlening van de overheid, zonder dat de privacy van burgers in het gedrang komt. Lees meer over de kansen van datadeling in onze whitepaper 'Eindelijk een privacyvriendelijke manier om data te benutten'.

Stand van de technologie

TNO onderzoekt samen met verschillende overheidsinstanties de mogelijkheden van privacyvriendelijke datadeling en -analyse.

Ontdek meer over de mogelijkheden van digitalisering in de overheidssector

Lees verder

Datadeling inzetten voor onze nationale veiligheid

Uitdaging

Hoe kunnen we grip houden op de openbare veiligheid met behulp van beschikbare data?

Perspectief

Door data uit sensoren en meerdere bronnen slim te combineren, kunnen we eerder, sneller en beter beslissen in geval van nood. In complexe situaties met veel onzekerheid, waarbij de risico’s hoog zijn, ondersteunt intelligence het nemen van goed gefundeerde beslissingen.

Stand van de technologie

TNO heeft samen met de politie diverse projecten en programma’s geïnitieerd om informatie- en intelligenceprocessen te verbeteren. Een goed voorbeeld is het project QUIN.

Dit computermodel is gebaseerd op het feit dat je een misdaad maar op een aantal manieren kunt begaan. Elke misdaad lijkt op een andere misdaad. Door gegevens van een huidige casus te vergelijken met dezelfde informatie van oude zaken, kan QUIN voorspellingen doen.

Meer grip op datadeling via de cloud voor ondernemend Nederland

Uitdaging

Dataopslag en -gebruik, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen, is essentieel voor de Nederlandse digitale economie. GAIA-X is een initiatief dat ervoor moet zorgen dat gebruikers in de EU beter grip krijgen op hun eigen data en om de wens voor meer data soevereiniteit in te vullen. Ook voor het bevorderen van innovatie, werkgelegenheid en het concurrentievermogen van bedrijven in de EU is een Europese cloudinfrastructuur essentieel.

Lees meer over GAIA-X.

Lees verder

Perspectief

Momenteel is de afhankelijkheid van big data op niet-Europese servers te groot. Daarom is TNO met een groot aantal kennispartners aangesloten bij GAIA-X. Dit Europese cloudplatform ontwikkelt zelf geen cloud infrastructuur, maar stelt ethische richtlijnen, beleid en technische documentatie op, waarmee bedrijven in een slimme samenleving onderling data kunnen uitwisselen en opslaan volgens Europese regelgeving.

Stand van de technologie

De Nederlandse Cloud Infrastructuur Coalitie wil een evenwichtiger speelveld creëren voor aanbieders van clouddiensten door:

  • het bevorderen van innovaties, publiek-private samenwerking, en het ontwikkelen van nieuwe standaarden;
  • het realiseren van uniform bewijs van zekerheden voor clouddiensten, wat toetreding tot de Europese markt vergemakkelijkt;
  • te sturen op proactieve betrokkenheid van de Nederlandse overheidsinstanties om de nationale belangen te behartigen.

De komende tijd zal de coalitie zich richten op het verkennen van de rol die GAIA-X kan spelen in het realiseren van deze doelstellingen, en op de samenwerking met andere Nederlandse belanghebbenden.

Tot 20% meer rendement dankzij datadeling met het Smart Connected Supplier Network

Uitdaging

Datadeling versnelt innovaties binnen en tussen sectoren en levert nieuwe oplossingen op. Het grootschalig delen van gegevens wordt momenteel echter belemmerd door de bezorgdheid over, en het gebrek aan controlemechanismen om veilig en vertrouwd data te delen.

Perspectief

International Data Spaces (IDS) neemt de bezorgdheid over databeveiliging weg en maakt uitwisselen van data veilig en gemakkelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de voordelen van kunstmatige intelligentie (AI) en de resultaten van een algoritme versneld worden toegepast.

Met een zero defect productieproces gebaseerd op AI, met duidelijke definities van usage & access policies, kan in sommige gevallen het rendement tot wel 20 procent worden verhoogd.

Stand van de technologie

Hoewel het Smart Connected Supplier Network zich nog in een opstartfase bevindt, maken al honderden bedrijven gebruik van deze snelle en foutloze mogelijkheid om data te delen. Deze bedrijven bevinden zich overal in de keten: van OEM’s en tier-1 en -2 leveranciers tot en met de groothandels.

Ontdek meer over de mogelijkheden van digitalisering in de maakindustrie

Lees verder

Geoptimaliseerde datadeling in de zorg met MPC

Uitdaging

Van alle types data behoort persoonlijke gezondheidsdata waarschijnlijk tot de meest gevoelige. Dit type data is echter onontbeerlijk voor het ontwikkelen van betere diagnoses, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en gepersonaliseerde gezondheidsadvies.

Om de zorgkosten in de hand te houden  is het essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Daarvoor is inzicht nodig dat verkregen kan worden uit patiëntdata van verschillende zorgorganisaties. Het hergebruik van data is uitdagend vanwege privacy- en bedrijfsgevoeligheid.

Lees meer over de mogelijkheden van digitalisering in de zorgsector

Lees verder

Perspectief

Technologieën als Federated Learning en Multi-Party Computation bieden uitkomst. Naast betaalbaarheid en toename van effectiviteit leidt inzet van deze technologieën tot betere preventieve inzichten, die bijdragen aan de preventieve zorg. Ook kan het veilig combineren van data in de zorg tot nieuwe behandelmethoden leiden.

Waar medisch specialisten nu nog vaak de focus leggen op het uitsluiten van oorzaken (somatiek), kunnen we op basis van data oorzaken veel gerichter definiëren, voorspellen en analyseren in een integrale benadering.

Stand van de technologie

Technologieën die de privacy verbeteren van datadeling hebben vandaag de dag al meetbare impact. Ook in de academische wereld worden er steeds efficiëntere protocollen ontwikkeld. Bij TNO werken we aan nieuwe applicaties  van privacy verbeterende technologieën en brengen wij wetenschappelijk resultaten naar de praktijk. Hiermee vervullen wij een brugfunctie tussen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven.

Ontdek meer over de mogelijkheden van Multi-Party Computation

Lees verder

Efficiënter en beter bouwen dankzij datadeling

Uitdaging

Naast een grote vervangings- en renovatieopgave moet er circulair en energieneutraal gebouwd worden. Datadeling is een belangrijk middel om deze ambities waar te maken. Het grootschalig delen van gegevens wordt echter momenteel  belemmerd door bezorgdheid over de veiligheid en het gebrek aan controlemechanismen.

Perspectief

Datadeling binnen de keten en daarbuiten stelt de bouw- en infrasector in staat om tegen geringe kosten te innoveren en te voldoen aan de kwaliteitseisen van morgen.

Stand van de technologie

Binnen de bouw- en infrasector maken we gebruik van linked data: een innovatief concept om verschillende databestanden en informatiestructuren aan elkaar te koppelen. Deze technologie speelt met name een rol bij Asset Lifecycle Information Management (ALIM), waar standaarden ‘dezelfde taal’ moeten spreken.

Hiervoor ontwikkelde TNO onder meer Object Type Libraries (OTL’s) voor diverse publieke en private opdrachtgevers of eigenaren van bouwwerken en infrastructuur.

Lees meer over de mogelijkheden van Asset Lifecycle Information Management

Lees verder