Dankzij digitalisering kunnen de bouwsector en infrasector met maximale efficiency de kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige bouwambities voor Nederland waarmaken. Wij zien het voor ons.

Meer weten over een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050?

Lees het whitepaper "In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale, gebouwde omgeving"

Download

Uitdagingen in de bouw- en infrasector

De bouw- en infrasector wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Naast een grote vervangings- en renovatieopgave moet er circulair en energieneutraal gebouwd worden. Digitalisering is een belangrijke sleutel om deze ambities waar te kunnen maken, maar brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee.

De toepassing van AI vereist inzicht in de relevante domeineisen. Hoe breng je gefragmenteerde data over de kennisdomeinen samen? En hoe test je nieuwe kennis en inzichten als falen geen optie is? Hoe zorg je ervoor dat slimme en verbonden bouwwerken ook cyber secure zijn? Nieuwe manieren van data deling, de inzet van predictive twins en het integreren van het OT en IT netwerk zijn effectieve oplossingen waar TNO aan werkt.


Digitalisering in de bouw

Dit zijn de 5 grote technologietrends in de bouw- en infrasector:

5G-netwerk

Bouwen op afstand

Dankzij de enorme bandbreedte en minimale vertraging van het 5G-netwerk, ontstaan er voor de bouw nieuwe mogelijkheden om de productiviteit, veiligheid en kwaliteit te verhogen. Werktuigen die op afstand worden bediend? Een bouwplaats die 24 uur per dag wordt gerund door gedistribueerde teams uit alle delen van de wereld? Het is straks allemaal mogelijk met 5G.

Op de korte termijn biedt 5G kansen voor het real-time monitoren van sensordata. Met behulp van 5G is het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch een camera te activeren op het moment dat een schip dreigt te botsen met een brug. De situatie is direct zichtbaar zodat er snel geanticipeerd kan worden om de schade te beperken.

Lees ook

Datadeling

Versneld naar een duurzame gebouwde omgeving

De energietransitie in de gebouwde omgeving gaat te langzaam. De klimaatdoelen voor 2050 dreigen hierdoor niet te worden gehaald. TNO stelt daarom een aanpak voor gebaseerd op groepen van gebouwen met vergelijkbare kenmerken waarop een vergelijkbare verduurzamingsoplossing toepasbaar is.

Meer weten?

Lees het whitepaper "In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale, gebouwde omgeving"

Download

De beste kwaliteit met minder arbeid dankzij datagedreven glastuinbouw

Het delen van data tussen verschillende ketenpartijen in de bouw- en infrasector levert grote efficiencyvoordelen op. Een mooi voorbeeld is de Nederlandse kassenbouw, die mede dankzij TNO floreert door een datagedreven bedrijfsvoering.

Efficiëntere kassen dankzij CASTA

Nederland is wereldmarktleider in de glastuinbouw. Jaarlijks exporteren onze toeleveranciers wereldwijd 2,5 miljard euro aan kastechnologie. Het door TNO ontwikkelede rekenprogramma CASTA zorgt voor een uiterst efficiënt ontwerp van de constructie van kassen. Een wezenlijke kennisbijdrage aan het succes van Nederlandse kassenbouwers in binnen- en buitenland.

De ideale kas simuleren met SIOM

Met de door TNO ontwikkelde software SIOM kunnen kassenbouwers een heel teeltjaar in de kas op elke gewenste plek in de wereld nabootsen. Dankzij dit simulatieprogramma zijn tuinders en investeerders in staat om precies de juiste kastechnologie te kiezen, om op die locatie het meest optimale resultaat in de kas te krijgen.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkeling op het gebied van datadeling

Lees verder

Betere beveiliging geeft vertrouwen

Op dit moment wordt het grootschalig delen van data nog belemmerd door een beperkt vertrouwen. Dat kan groeien met de juiste controlemechanismen om de uitwisseling van gegevens veiliger te maken. Nieuwe encryptietechnieken als MPC en gedistribueerde dataketens zoals IDS zijn veelbelovend.

Rampen voorkomen met cybersecurity

Data kan pas uitgewisseld worden als deze ook wordt opgehaald en gedistribueerd. Daarom zijn naast een vlekkeloze datadeling ook een veilige dataopslag en digitale infrastructuur van groot belang. Met behulp van slimme sensoren worden steeds meer bouwwerken continu gemonitord. Dat biedt veel voordelen en kan zelfs grote rampen voorkomen, zoals het instorten van de Ponte Morandi bij Genua in 2019.

Tegelijk ontstaan er ook nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Onlangs nog werd de Erasmusbrug gehackt, wat in dit geval gelukkig alleen een kleurrijke lichtshow opleverde.

Artificial Intelligence

Grote efficiencywinst met BIM Bots

Iedereen in de bouw- en infrasector is gebaat bij een efficiënt bouwproces. Met tools rondom Building Information Modeling (BIM), BIM Bots genaamd, biedt TNO innovatieve oplossingen die het werk in de bouw effectiever laten verlopen en tijdverlies en hogere kosten voorkomen. De inzet van BIM Bots zal leiden tot minder bouwfouten maar ook tot betere ontwerpen en betere bouwmethodes. 

Open standaarden vastleggen met ALIM

Met open standaarden leggen bouwers en ontwikkelaars in de toekomst informatie vast over de gehele levenscyclus van een te beheren bouwwerk. Om naadloos hergebruik van informatie mogelijk te maken, werkt TNO aan Asset Lifecycle Information Management (ALIM), gebaseerd op linked data. 

Woningen verduurzamen met AI

In Nederland verloopt het verduurzamen van woningen nog niet erg voortvarend. Veel vastgoedeigenaren zijn nog op zoek naar de beste oplossing. En aanbieders van duurzame oplossingen hebben moeite om op te schalen. Om die impasse te doorbreken, zet TNO artificial intelligence in. Daarmee is het mogelijk om per oplossing aan te geven welke woningen hiervoor in aanmerking komen.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van AI

Lees verder

Digital twinning

Grip op kwaliteit

Net als in andere domeinen zien we ook in de bouw- en infrasector een toenemende vraag naar flexibiliteit en kwaliteit. Daarom wordt continu en real-time monitoring van processen steeds belangrijker.

Onder de noemer Digital Twinning brengt TNO data, modellen en het bedrijfsproces bij elkaar en creëren we een digitale levenscyclus naast de fysieke levenscyclus. Een digitale replica van een industrieel proces, die zo goed is dat de maker zijn besluiten voor het échte proces erop kan baseren.

Predictive twinning in de bouw- en infrastructuur

Een predictive twin is een digitale replica van een fysiek bouwwerk, of een deel ervan. Dat kan een brug zijn, een tunnel, woning of kantoor. Deze ‘twin’ staat in tegenstelling tot een Building Information Model (BIM) ook daadwerkelijk in verbinding met het fysieke bouwwerk.

Dat heeft als voordeel dat de predictive twin de fysieke twin kan monitoren, beoordelen en zelfs van de beschikbare data kan leren. Zo kan de predictive twin tijdens de levenscyclus van een bouwwerk bijvoorbeeld worden ingezet voor simulaties en voorspellingen over toekomstig gedrag en gebruik van het echte bouwwerk.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van digital twinning

Lees verder

Quantum technology

Pure rekenkracht

Eén quantumcomputer kan een miljard berekeningen maken in de tijd dat een klassieke computer er één maakt. Dankzij die rekenkracht hebben quantumcomputers de mogelijkheid om specifieke problemen vele malen efficiënter op te lossen dan hun klassieke voorgangers. Ook in de bouw is het potentieel groot.

Digital twinning 2.0

De ongekende rekenkracht van de quantumcomputer maakt het mogelijk om  binnen enkele seconden hele systemen, inclusief afhankelijkheden, door te rekenen. Zo kun je een compleet systeem van componenten simuleren – een aaneenschakeling van digital twins – naar wat bij benadering echte omstandigheden zijn.

Op maat gemaakte bouwmaterialen

Daarnaast kan de quantumcomputer ingezet worden voor het ontwerpen, produceren en verfijnen van materialen en moleculen. In de bouw, maar ook in vele andere sectoren van de wereldeconomie. Met behulp van de enorme rekenkracht en een bijna onbegrensde hoeveelheid data, kunnen we nieuwe materialen op maat ontwikkelen met exact de gewenste fysieke en chemische eigenschappen.

Lees ook

Ontdek meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van quantumtechnologie

Lees verder

Lees meer over de trends en ontwikkelingen in de digitale samenleving