Digitalisering en flexible manufacturing bieden volop kansen voor een florerende Nederlandse maakindustrie. De kwaliteit van stukproductie voor de kostprijs van massaproductie. Wij zien het voor ons.

Klanten leggen de lat steeds hoger als het gaat om levertijd en kwaliteit. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan het productieproces en de kwaliteitsbeheersing. Steeds meer bedrijven halen om die reden de productie terug uit lagelonenlanden of overwegen dit.

Milieu- en klimaatbeleid zoals de Europese Green Deal kunnen deze reshoring trend nog verder versterken. Toch zal de concurrentie tussen West-Europa en traditionele productielanden met lage lonen en minder strenge wet- en regelgeving blijven bestaan.

Meer weten over een toekomstbestendige, inclusieve arbeidsmarkt?

Lees er alles over in dit whitepaper

Download

Digitalisering vergt aanpassing arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en artificial intelligence (AI), maar ook de energietransitie, de klimaatcrisis en de covid-19-pandemie vragen om innovatie naar een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt.

Technologie wordt vaak gezien als een bedreiging voor de werkgelegenheid en kwaliteit van werk, maar het biedt juist ook kansen op nieuw en hoogwaardig werk. Versterking van het aanpassings- en absorptievermogen van mensen en organisaties moet daarom de belangrijkste focus zijn bij technologische veranderingen.

Flexible manufacturing

Automatisering en digitalisering in de maakindustrie bieden met name perspectief voor kostenefficiënt produceren van producten in kleine series. Flexible manufacturing streeft er naar om enkel stuks te produceren tegen de kostprijs van massaproductie. Flexibiliteit en automatisering van productie (bijvoorbeeld door inzet van robots) zijn nog moeilijk te combineren.

Een productielijn omstellen en robots herprogrammeren voor een nieuw product is tijdrovend mensenwerk. Dankzij ontwikkeling van zero programming kunnen robotpaden automatisch gegenereerd worden en zijn robots vrijwel zonder wachttijd klaar voor het volgende product.

Hierdoor wordt productiviteit vergroot tegen lagere kosten. In de toekomst willen we dit soort automatische herconfiguratie doorontwikkelen tot oplossingen voor een hele productielijn.

Optimale datadeling

De groeiende financiële belangen en verkorte time to market vragen om first time right engineering, een naadloze productieketen én kwaliteitsgarantie. Grote uitdaging daarbij is de beschikbaarheid van voldoende zuivere data. Domein specifieke talen, interoperabiliteit, en gedistribueerde datadeling technieken als IDS bieden uitkomst.


Digitalisering in de maakindustrie

Dit zijn de 5 grote technologietrends in de Maakindustrie:

5G-netwerk

Storingen op afstand verhelpen

Dankzij nieuwe hightech maintenance toepassingen kunnen specialistische monteurs straks onderhoud op afstand (laten) uitvoeren. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van industriële AR ondersteuning via o.a. smart glasses.

Deze nieuwe digitale technieken maken het mogelijk om de kennis van de ervaren monteurs in te zetten op de gewenste locatie, zonder dat deze experts daar fysiek bij aanwezig moeten zijn. Hierbij gaat het om allerlei digitale technieken o.a. via smart glasses, tablets (assisted, augmented & mixed reality).

Dergelijke technieken, eventueel gecombineerd met het op afstand kunnen bedienen van de machines en systemen maakt het mogelijk dat een lokaal installatie team of de eigen monteurs van de klant op afstand ondersteund kunnen worden bij het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Het boven tafel krijgen en kunnen koppelen van storings- en andere procesdata uit machines is hierbij essentieel.  

Lees ook

Datadeling

Veilig en efficiënt datadelen met IDS

Datadeling versnelt innovaties binnen en tussen sectoren en levert waardevolle nieuwe oplossingen op. Terecht dus dat bedrijven data als een strategische asset zien, waarover ze controle willen houden. International Data Spaces (IDS) neemt de bezorgdheid over databeveiliging weg en maakt uitwisselen van data veilig en gemakkelijk.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de voordelen van kunstmatige intelligentie worden gebruikt. Denk hierbij aan een zero defect productieproces met behulp van AI, waarbij er duidelijke usage & access policies zijn gedefinieerd.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van datadeling

Lees verder

In het fieldlab Smart Connected Supplier Network ontwikkelen, testen en implementeren we nieuwe standaarden voor informatiedeling. Het doel is een 20 procent hogere productiviteit door snelle, veilige en interpretabele uitwisseling van informatie tussen bedrijven.

Artificial Intelligence

Optimale balans tussen mens en robot

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, of te wel AI) speelt een cruciale rol in de toekomst van de maakindustrie. Met behulp van AI ontwikkelt TNO adaptieve support systemen die flexibele productie en slim gebruik van data mogelijk maken.  

Bijvoorbeeld op het gebied van co-bots (robots die samenwerken met mensen), waarbij we met AI werken aan een slimme balans en interactie tussen mens en robot. Omdat automatisering van kleine series niet altijd rendabel of mogelijk is, blijft de operator een belangrijke rol spelen. Met augmented reality (AR), collaborative robots en exoskeletten wordt de schaarse menskracht zo effectief, flexibel en duurzaam mogelijk ingezet. AI helpt om operator werkinstructie systemen adaptief te maken.

Als een operator meer ervaring krijgt, sneller gaat werken en minder fouten maakt, is er minder werkinstructie nodig, terwijl toch de kwaliteitsbewaking op de achtergrond actief blijft: werkinstructies op maat.

Detectienauwkeurigheid verbeteren met AI

In de maakindustrie zijn digitaal beschikbare gegevens vaak afkomstig van één bron. Denk aan een camera die de positie van onderdelen doorgeeft aan een flexibele assemblagerobot. 

Hierbij kunnen AI-algoritmes de detectienauwkeurigheid aanzienlijk verbeteren. Bijvoorbeeld door stofdeeltjes in de halfgeleiderindustrie te detecteren. Lees meer over deeltjesdetectie met AI in dit paper.

Lees ook

Ontdek meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van AI

Lees verder

Digital twinning

Grip op kwaliteit

Door een digitale replica te bouwen van een industrieel proces, kun je zonder risico’s besluiten simuleren en uitkomsten analyseren die toepasbaar zijn op het echte proces. Onder de noemer Digital Twinning brengt TNO data, modellen en het bedrijfsproces bij elkaar en creëren we een digitale levenscyclus naast de fysieke levenscyclus.

Ontdek de voordelen in TNO’s Digital Twinning workshops

Om zelf te ervaren of Digital Twinning geschikt is voor je onderneming, biedt TNO workshops aan. In zeven stappen ontdek je welke informatie nodig is om een Digital Twin te maken en hoe we ervoor zorgen dat hij ook accuraat genoeg is. Een praktische en snelle manier om tot een concreet plan van aanpak te komen.

Lees ook

Ontdek meer over de trends en ontwikkellingen op het gebied van Digital Twinning.

Lees verder

Quantum technology

Quantumcomputers hebben de mogelijkheid om bepaalde problemen vele malen efficiënter op te lossen dan standaard computers of zelfs supercomputers. Het potentieel in de maakindustrie is groot. Denk bijvoorbeeld aan logistieke vraagstukken, zoals voorraadbeheer.

Hoeveel en welke voorraden moet ik op peil houden? Of bij de interne onderdelenlogistiek: hoe optimaliseer ik de distributie van onderdelen in mijn fabriek, met minimale transportbewegingen? Maar quantum technology kan ook worden gebruikt in flexible manufacturing en robotica, bijvoorbeeld om het ideale pad van een robotarm te bepalen.

Daarnaast kan quantum computing een belangrijke bijdrage leveren aan bedrijfseconomische beslissingen op het gebied van productie-optimalisatie. Op welke momenten kan ik het beste onderhoud plegen aan mijn systemen? Wat is de optimale balans tussen onderhoud en de aanschaf van nieuwe apparatuur, of het doorgaan met oude apparatuur. Wat is de risk of failure?

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van quantumtechnologie

Lees verder

Lees meer over de trends en ontwikkelingen in de digitale samenleving