Door digitalisering te omarmen en gericht in te zetten voor haar maatschappelijke uitdagingen, wordt de overheid weer regisseur van een digitaal Nederland. Wij zien het voor ons.

Meer weten over het gebruiken van AI?

Lees ons whitepaper 'Op zoek naar de mens in AI'

Download

Waarom is digitalisering van de overheid nodig?

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd en overal. De digitalisering van onze samenleving voltrekt zich in een razend tempo. Het is voor overheidsinstellingen essentieel om zelf mee te gaan in deze ontwikkelingen om de regisseursrol in onze maatschappij te kunnen blijven vervullen.

Wat zijn de gevolgen van digitalisering binnen de overheid?

Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een welkome ontwikkeling. Het maakt contact eenvoudiger en laagdrempeliger. Toch kent de digitalisering ook een schaduwzijde. Het blijkt in de praktijk lastig om gelijktijdig te anticiperen op de digitalisering zonder daarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de overheid uit het oog te verliezen.

Hoe zorg je voor een inclusieve samenleving als niet alle bevolkingsgroepen digitaal een beroep op overheidsdiensten kunnen doen? Hoe houd je grip op burgerdata in de cloud? En hoe bewaak je de openbare veiligheid zonder inbreuk te doen op de privacy van burgers?

TNO beschikt over de technologische kennis om gefragmenteerde burgerdata op een veilige, privacy-vriendelijke en betrouwbare manier bijeen te brengen. We weten hoe we deze data kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het bewaken van de openbare veiligheid.

Evenementen in coronatijd dankzij slimme technologie

De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan verplichten musea, theaters en andere instellingen tot aanpassingen om grotere groepen mensen op een veilige en verantwoorde manier samen te laten komen. De gemeente Amsterdam en TNO hebben onderzocht hoe dat met slimme technologie en gedragswetenschappelijke inzichten zou kunnen.

In samenwerking met de Johan Cruijff ArenA, het Rijksmuseum en theater- en musical producent Stage Entertainment deed TNO onderzoek in proeftuinen in en rond evenementlocaties. De eerste resultaten zijn nu bekend. Deze bieden ervaringen en concrete oplossingen om (straks) een groeiend aantal bezoekers veilig én prettig naar musea, theaters en evenementen te laten gaan.


Digitalisering binnen de overheidssector

Dit zijn de grote technologietrends in de overheidssector:

Artificial Intelligence

De overheid zet artificial intelligence (AI) volop in bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Vaak met succes. Maar niet altijd. Soms gaan er dingen mis omdat het gebruik van AI vrij ondoorzichtig is. Wat daarbij steeds duidelijker wordt, is dat burgers nog niet actief genoeg betrokken worden bij AI-ontwikkelingen. Daardoor worden hun belangen in te beperkte mate bewaakt. Volgens ons zit de oplossing vooral in de ontwikkeling van transparante en mensgerichte AI-oplossingen én een beter toezicht.

Hoe wij dat voor ons zien lees je in ons whitepaper.

De burger moet centraal staan bij AI-ontwikkelingen

Lees meer in ons whitepaper 'Op zoek naar de mens in AI'

Download

Inbedding van AI in de samenleving

AI wordt steeds vaker gebruikt om voorspellingen te doen of beslissingen te nemen: dat zijn nu menselijke acties. Momenteel steken overheden daarom veel tijd en energie in de ontwikkeling van ethische kaders voor verantwoorde AI. De Europese Commissie legt de focus op innovatie in combinatie met het beschermen van mensenrechten. Daarmee kiezen ze impliciet voor een weg voorwaarts van ‘artisanale AI’.

TNO vindt de ethische kaders die nu ontwikkeld zijn onvoldoende om dit doel te bereiken. Er moet een volledig ecosysteem van checks and balances komen, inclusief regelgeving en toezicht. Alleen dan zijn er  duidelijke richtlijnen voor de implementatie en het gebruik van AI in de praktijk en de betrokkenheid van burgers. Lees ons whitepaper over policy for data.

Automatisering en AI in cyberdreiging

Volgens het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 is de digitale dreiging voor onze nationale veiligheid inmiddels permanent. Cyberaanvallen en -incidenten zijn talrijk, vragen vaak een hoge reactiesnelheid en het aantal beschikbare experts is beperkt.

Om potentiële ontwrichting van onze samenleving te voorkomen, zullen we daarom de komende jaren fors moeten investeren in het geautomatiseerd reageren op cyberdreigingen om cyberexperts te ondersteunen. Dit doen we onder andere met behulp van automatisering en AI.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van AI

Lees verder

5g netwerk

Betere kwaliteit met minder arbeid in de agrisector door 5G

De komende 30 jaar moeten we 70 procent meer voedsel verbouwen om de groeiende wereldbevolking te voeden. Om aan deze vraag te voldoen, zullen boeren de nieuwste technologieën moeten inzetten tijdens het telen, met betere kwaliteit en met minder arbeid.  Op dit gebied lopen er diverse projecten zoals drones voor gewasinspectie, een sensornetwerk voor waterkwaliteitsmeting, een schoffel robot, virtuele afrastering voor koeien, koeien met 5G-halsbanden, een slimme aardappel en een aardappelselectiekar. Bij een aantal van deze projecten is TNO betrokken.

Een grootschalige toepassing van 5G technologie in de landbouw laat echter nog op zich wachten. Een ingewikkelde patstelling ligt hieraan ten grondslag. Deze impasse heeft niets te maken met de techniek op zich maar met het feit dat er wereldwijd geen dekking is in de voor de landbouw belangrijke rurale gebieden. En hierdoor vinden er geen grote 5G gerelateerde innovaties plaats bij de grote landbouw fabrikanten. Daarom werkt TNO aan samenwerking tussen diverse partijen.

Download

Lees het Engelstalige paper over het belang van 5G in de agrisector

Download

5G maakt steden slimmer

De volgende generatie mobiele technologie is 5G en zal de manier waarop we met elkaar omgaan ingrijpend veranderen. Communicatie is dan slimmer, technologieneutraal, milieuvriendelijker en biedt ongelofelijke bandbreedte.

5G maakt smart cities mogelijk waarin supersnelle dataverbindingen zorgen voor een veilig en vloeiend verkeer en een optimale energiehuishouding.

Duurzame, efficiënte landbouw

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, moet onze voedselproductie de komende 30 jaar met maar liefst 70 procent toenemen. Met behulp van 5G is het mogelijk om met de inzet van minder arbeidskrachten meer voedsel te verbouwen, en bovendien de kwaliteit en de duurzaamheid te verbeteren onder andere door de inzet van 5G drones.

5G-impasse op het platteland

In landelijke regio’s wereldwijd is er voorlopig geen zicht op 5G dekking. Dat weerhoudt grote producenten van slimme landbouwwerktuigen ervan om te investeren in deze veelbelovende technologie. Door het uitblijven van 5G geënte landbouwwerktuigen zal ook de rurale vraag naar 5G niet toenemen, waardoor de impasse blijft bestaan. Lees onze positionpaper over de 5G-impasse.

Lees ook

Datadeling

Datadeling om duurzaam te kunnen digitaliseren

Digitalisering is een belangrijke bouwsteen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Om in onze digitaliseringsbehoefte te kunnen blijven voorzien zijn er echter steeds grotere datacenters nodig om het dataverkeer in goede banen te leiden; energie slurpers van jewelste! Hoe zorg je ervoor dat het oplossen van het ene vraagstuk niet ten koste gaat van het andere? Hoe kun je de groei in het digitale verkeer in goede banen leiden en tegelijkertijd besparen op het energiegebruik?

Bij TNO ESI zijn we het gewend om dingen op een systeemniveau te benaderen. Wij kijken ernaar als geheel, in de onderlinge samenhang en in wisselwerking met de omgeving.

Lees ook

Lees meer over toekomstvaste en duurzame digitale infrastructuur

Lees verder

Privacyvriendelijke datadeling zorgt voor economische groei

Het veilig kunnen delen en analyseren van data is een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen. Om het belang aan te geven: uit recent onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid en uitwisseling van data kunnen leiden tot een economische groei van maar liefst 1,5 procent van ons BBP. Zo kun je vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. Gepersonaliseerde gezondheidszorg maakt de zorg weer betaalbaar en houdt Nederlanders langer in het arbeidsproces.

Mobiliteitsuitdagingen kunnen we oplossen door vergaande automatisering van de transportsector. En met AI kunnen we ons beter wapenen tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen. Lees meer over de kansen van datadeling in onze whitepaper 'Eindelijk een privacyvriendelijke manier om data te benutten'.

Cloud aan de ketting

De grootste cloudaanbieders bieden grote platformen aan waarvan nog niet duidelijk is hoe Europese regels op de data zelf gewaarborgd blijven. GAIA-X is een initiatief dat in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat gebruikers in de EU beter grip krijgen op hun eigen data en om de wens voor meer in te vullen. Europese standaarden en regels zijn daarvoor een belangrijke motor. GAIA-X biedt standaarden om de data infrastructuur van verschillende aanbieders aan elkaar te koppelen voor zogenaamde gefedereerde clouds.

Social media inzetten voor onze nationale veiligheid

Zodra er iets in hun omgeving gebeurt, beginnen mensen hierover te twitteren. Deze snelle berichtgeving met tekst en vaak ook beeld vormen samen een grote berg aan actuele maar ongestructureerde data. Een deel van de tweets over een dreigende ramp of een incident bevat nuttige informatie voor bijvoorbeeld politie en brandweer. Een analyse van de berichtgeving kan door hen worden gebruikt om de ernst van de situatie in te schatten en wat de inzet van hulpdiensten zou moeten zijn.

Met Twitcident kan deze twitterdata slim worden gefilterd. Bij grote demonstraties, zoals onlangs voor Black Lives Matters, beschikken de autoriteiten dankzij deze tool over snelle en betrouwbare informatie over locaties, mogelijke incidenten, geblokkeerde wegen of menigtes die op de vlucht zijn. Door middel van kaarten, foto’s en statistieken krijgen politie en brandweer een nog beter beeld van de situatie.

Criminaliteit een stap voor

TNO ontwikkelt innovatieve technologie en methoden om de intelligence-positie van veiligheidsorganisaties te verbeteren. Met informatieprofielen van personen en gedrag kunnen voortvluchtigen sneller worden opgespoord en witwaspraktijken beter worden geïdentificeerd.

Door data uit sensoren en meerdere bronnen slim te combineren, kan eerder, sneller en beter besloten worden in noodsituaties. In complexe situaties met veel onzekerheid, waarbij de risico’s hoog zijn, ondersteunt intelligence het nemen van goed gefundeerde beslissingen. 

Lees ook

Lees hoe we Nederland veiliger maken met data en intelligence.

Lees verder

QUIN vindt onvindbare veroordeelden

Het door TNO ontwikkelde computermodel QUIN is gebaseerd op het feit dat je een misdaad maar op een aantal manieren kunt begaan. Elke misdaad lijkt op een andere misdaad. Door gegevens van een huidige casus te vergelijken met dezelfde informatie van oude zaken, kan QUIN voorspellingen doen. Lees meer over QUIN.

Data veilig delen

Hoe kun je data veilig gebruiken om waardevolle netwerken en kroonjuwelen van organisaties te beschermen? Vertrouwen, privacy en reputatieschade zijn redenen waarom organisaties terughoudend zijn met het delen van informatie, zoals statistieken over uitval, intrusion detection logbestanden, details over verschillende malwaresoorten en gedetecteerde phishingaanvallen.

Secure Multi-Party Computation (MPC) biedt hier een oplossing. Het stelt grote en kleine organisaties in staat om gezamenlijk te rekenen met data op een manier alsof men samen een database bezit.

Lees ook

Lees meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van datadeling

Lees verder

Policy Lab

Het Policy Lab is een experimentele omgeving voor datagedreven beleidsontwikkeling en co-creatie. In een omgeving met weinig regelgeving werken multidisciplinaire experts samen; ze gebruiken nieuwe bronnen (big data, sensordata en sociale media) om beleid te maken.

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als AI biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees ook

Ontdek meer over het Policy Lab.

Lees verder

Quantum technology

Hoe maken we netwerken quantum-safe?

Dankzij de enorme rekenkracht van quantumcomputers is het potentieel van deze technologie enorm. Tegelijkertijd zullen we ook oplossingen moeten vinden voor de veiligheidsrisico’s die het quantumtijdperk met zich meebrengen.

Een goed voorbeeld is de cryptografie, die altijd een betrouwbare bouwsteen is geweest bij het afschermen van onze data. De berekeningen die nodig zijn om vercijferde informatie te ontgrendelen zijn zo complex, dat een normale computer daar jaren over doet.

Met de quantumcomputer komt daar verandering in. Hoe voorkomen we dat gevoelige burgerdata bij het aanbreken van het quantumtijdperk, niet alsnog met terugwerkende kracht op straat komt te liggen? TNO helpt bedrijven om netwerken quantum-safe te maken en legacy problemen op te lossen.

De quantum-safe VPN-verbinding (Virtueel Particulier Netwerk) is daarvan een goed voorbeeld. Verder werkt TNO aan migratie naar quantum-safe crypto. Download onze position paper 'Migration to quantum-safe cryptography'.

Lees ook

Ontdek meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van quantumtechnologie

Lees verder

Lees meer over de trends en ontwikkelingen in de digitale samenleving