Ondersteuning beleidsvorming circulaire economie overheden

Thema:
Overheden

Overheden willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Stapsgewijs maken we de overgang naar een circulaire economie. Deze transitie moet efficiënt en positief verlopen. Maar welke kansen en bedreigingen zijn er? Hoe voorkomen we waardevernietiging van goederen? En welke circulaire businessmodellen zijn mogelijk? Wij onderzoeken het.

Overkoepelend doel circulaire economie?

Anders dan bij de klimaatopgave bestaat er voor de transitie naar een meer circulaire economie geen overkoepelend doel. Denk aan reductie van CO2-emissies. Een meer circulaire economie draagt in ieder geval bij aan efficiënter grondstoffengebruik. En zal tegelijkertijd ook van invloed zijn op milieu-, economische- , en sociale impact.

Transitie versnellen

Wij willen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Dit doen we door richting te geven aan ontwerp en ontwikkeling van de circulaire economie. Denk daarbij aan:

 • ecosystemen
 • beleid
 • beloningen
 • business modellen
 • impact assessments
 • technologie
 • infrastructuur
 • producten
 • co-creatie of concrete oplossingen van producten en technologieën

We beschikken over een modelinstrumentarium om zowel het grondstoffengebruik en de materiaalstromen te analyseren. Ook modelleren we daarmee de milieu-, economische- en sociale effecten.

De Integrale Circulaire Economie Rapportage

We zijn onderdeel van het consortium van instellingen dat werkt aan de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). De ICER geeft de stand van zaken weer van de overschakeling naar een circulaire economie in Nederland. Het bevat handreikingen voor het kabinetsbeleid voor de transitie naar een circulaire economie. Het rapport beschrijft:

 • de acties van maatschappelijke partijen
 • de middelen die zij hiervoor inzetten
 • de interventies van de overheid

Ook geeft het rapport een samenvattend beeld van het Nederlandse grondstoffengebruik. En de daaraan verbonden milieudruk en sociaaleconomische effecten. De ICER zal tweejaarlijks verschijnen.

Partners

Wij werken hierin samen met:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centrum voor Milieuwetenschappen (Universiteit Leiden)
 • Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Rijkswaterstaat (RWS)

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Al deze instellingen dragen bij aan het meerjarige Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leidt dit programma. Wij dragen aan dit programma bij vanuit onze activiteiten op het gebied van impact assessment circulaire economie.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022

Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Dus toen het oude TNO Laboratorium voor energie- en materiaaltechnologie in Delft moest verdwijnen, werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt voor het nieuwe TNO Bouwinnovatie Lab.

Circulaire economie: zo bepaal je ook de sociale impact van een product

Informatietype:
Insight
10 maart 2022
Bij circulaire economie kunnen we goed in kaart brengen welke milieueffecten een product heeft. Het is tijd om ook de sociale impact te bepalen.

Productpaspoort: Basisvoorwaarde voor een duurzame economie

Informatietype:
Insight
2 maart 2022
Een productpaspoort wordt de volgende stap naar een circulaire economie. Het biedt bedrijven veel voordelen. Ontdek er meer over.

Circulair bouwen met hout, en wat er nodig is voor een serieuze opschaling

Informatietype:
Insight
9 juli 2021
Samen met marktpartijen heeft TNO een doel voor circulaire bouw: ervoor zorgen dat circulair bouwen met hout vaker en grootschaliger wordt toegepast. Lees meer.

Pyrolyse: oude matrassen recyclen, op moleculair niveau

Informatietype:
Insight
16 september 2020
Hoe kunnen we onze oude matrassen beter recyclen? TNO onderzoekt in hoeverre pyrolyse een goede methode is