Informatietype:
Project
Thema:
TORWASH
Unit:
Energy & Materials Transition

TORWASH-technologie succesvol voor afvalwaterbehandeling en recycling van plastics

Status project

2018 - heden

In samenwerking met

Paques, STOWA, Waterschap Zuiderzeeland

TORWASH® heet de gepatenteerde technologie die TNO heeft ontwikkeld om materialen van biologische of organische oorsprong te upgraden. Bijvoorbeeld zuiveringsslib of afvalstromen in de landbouw. Met een variant van deze technologie kun je ook 100% biologisch afbreekbare kunststoffen recyclen.

De voordelen van TORWASH®

Jaarlijks komt zo'n anderhalf miljoen ton slib terecht in afvalverbrandingsinstallaties, goed voor zo'n 100 miljoen euro. TORWASH® maakt het mogelijk om het totaal met maar liefst 85% te verminderen, wat een enorme besparing oplevert. Bovendien blijft er na de behandeling een stof over die veel droger is en als brandstof kan worden gebruikt.

Technologie bewezen in afvalwaterbehandeling

Een proefinstallatie van 50 l/u is in gebruik genomen en operationeel in een afvalwater verwerker in Almere. Het doel is om het volume van de rioolslibafvalstroom te verminderen, biogas te afvalwaterzuiveringsinstallatie van Almere, Nederland produceren uit het vloeibare effluent en mogelijk fosfor terug te winnen. Dit project wordt gerealiseerd samen met partners Paques, STOWA en Waterschap Zuiderzeeland.

Recyclen 100% bioplastics

Met de TORWASH® technologie kun je ook biologisch afbreekbare kunststoffen voor de volle honderd procent recyclen. Met name PLA (polyactide of polymelkzuur), de meest gebruikte bioplastic die wordt gemaakt van planten zoals mais en suikerriet. In de Torwash-installatie lost PLA volledig op en kan voor de volle honderd procent weer worden hergebruikt. Andere materialen die overblijven zoals glas, steen, staal, hout en papier kunnen vervolgens separaat worden gerecycled – mits ze uit elkaar vallen. Dat geldt zelfs voor de meeste andere plastics. Groot voordeel van het TORWASH-proces is dus, dat je er samengestelde voorwerpen in kunt verwerken.

TORWASH technologie
TORWASH® technologie van TNO toegepast voor het scheiden en recyclen van bioplastics

TORWASH®-technologie

TORWASH® is een hoge temperatuur behandeling van natte biomassastromen. Deze behandeling: (1) maakt een efficiënte mechanische ontwatering van de biomassa mogelijk, (2) maakt een efficiënte verwijdering van zouten mogelijk, (3) zorgt voor voldoende biogasproductie uit het effluent vanwege de milde omstandigheden die worden gebruikt, (4) vergemakkelijkt de terugwinning van fosfor en (5) maakt het gebruik van additieven overbodig.

Pilot testen in Almere, Nederland

In 2018 is er een mobiele proefinstallatie gebouwd voor de thermische verwerking van zuiveringsslib op een schaal van 50 L/h. Het hele traject van basic engineering tot constructie en functioneel testen vond plaats in Petten op de vestigingen van TNO.

Deze pilot is in juli 2018 vervoerd naar de afvalwaterzuivering van Almere, Nederland. Daar willen we bewijzen dat we door het thermisch behandelen van zuiveringsslib met onze TORWASH®-technologie deze afvalstroom met een factor 10 kunnen verminderen, biogas kunnen produceren en fosfor kunnen terugwinnen.

Dit betekent dat de zuivering van afvalwater goedkoper kan worden voor burgers en dat afvalwaterzuiveringsinstallaties duurzamer kunnen worden door hun eigen biobased energie en materialen op te wekken.

Pilot TORWASH
Traject voor pilot testen in Almere

Eerste pilot resultaten

Proeven zijn uitgevoerd met zuiveringsslib dat 3-6 gew.% droge stof bevat. De geproduceerde slurry werd op proefschaal ontwaterd met behulp van een filterpers en het behandelde slib kon worden geperst tot een vaste koek die 50 gew.% droge stof bevatte.

Het geproduceerde effluent wordt behandeld in een IC(X) proefinstallatie waar biogas wordt geproduceerd (CZV-conversie van 70-80%) en fosfor wordt teruggewonnen. Alle testen vinden plaats op locatie bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Almere en de eerste pilotresultaten zijn in overeenstemming met eerder verkregen resultaten in ons laboratorium.

Duurzaam biomassa materiaal
Duurzame materialen uit biomassa via thermochemische conversie.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Duurzame energie, chemie en materialen uit biomassa

Informatietype:
Artikel
Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam en kent vele toepassingen. Lees meer over het biomassaprogramma van TNO.