Zonnepanelen op infrastuctuur

Thema:
Zonne-energie op infrastructuur

Het plaatsen van zonnepanelen in en om het wegdek maakt grootschalig winnen van zonne-energie mogelijk, zonder dat extra ruimte nodig is. Bestaande oppervlakken zoals wegen, bermen, geluidsschermen, vangrails en fietspaden krijgen zo een nieuwe functie als bron van duurzame energie.

Zonnepanelen in geluidsschermen

We hebben een systeem gemaakt dat optimaal werkt als geluidwerend scherm en energiebron. Solar Highways is een geluidsscherm langs de snelweg van 400 meter lang en 5 meter hoog. Er zijn 1.600 vierkante meter zonnecellen in verwerkt aan beide kanten (tweezijdige pv). Zij zetten zonlicht om in elektriciteit. We realiseerden dit in opdracht van en samen met Rijkswaterstaat. Heijmans Infra bouwde het scherm.

Samenwerking met bedrijfsleven

Project Solar Highways is een voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Wij ontwikkelden het prototype zonnepanelen in het scherm en verbonden het onderzoek met de praktijk.

Nieuwe methode voor opvang zonlicht

In dit project is ook de methode ingezet om zonlicht aan de achterkant van zonnecellen op te vangen en in elektriciteit om te zetten. In combinatie met verticale plaatsing levert dat veel nieuwe mogelijkheden op. Niet alleen voor geluidsschermen maar ook voor zonnepanelen in combinatie met gewasteelt of begroeiing. Omdat de panelen in deze positie nauwelijks ruimte in beslag nemen blijven andere activiteiten mogelijk.

Geluidsschermen langs het spoor

Naast geluidsschermen langs de weg, testen we ook met zonnepanelen op geluidsschermen langs het spoor. We werken in het NEWRAIL project samen met ProRail, die 500 tot 700 kilometer geluidsscherm ter beschikking heeft. Dat kan in potentie allemaal ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie.

Zonnepanelen op de vangrail

Nederland heeft zo’n 7.500 kilometer vangrail. Daarmee kan veel zonne-energie worden opgewekt, via flexibele zonnefolie op vangrails (zie afbeelding). Samen met de provincie Noord-Holland en diverse partners deden we daar onderzoek naar. De proefopstelling op 72 meter dubbele vangrail heeft een jaar gedraaid langs de N194 bij Heerhugowaard. Het ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort. De proef is afgerond en de opstelling is goed blijven functioneren in diverse weersomstandigheden. De kosten moeten nu verder omlaag om het rendabel te maken en doorontwikkeling van componenten is nodig.

Zonnepanelen op de vangrail plaatsen
Installatie zonnecellen op de vangrail

Ontwikkeling van PV op de geleiderail

Het wegennet in Nederland biedt aanknopingspunten voor integratie van PV waarmee nog meer zonlicht omgezet kan worden in elektriciteit.

Zonnecellen op wegen

Het Nederlandse wegennet is zo’n 140 duizend kilometer lang. Een groot deel is in de basis geschikt voor zonneceltechnologie. TNO deed met partners in het project Solaroad testen met zonnecellen in het wegdek. Het bedrijf Solaroad dat hieruit is ontstaan is stopgezet aangezien de commerciële toepassing nog niet haalbaar is gebleken. De technische uitdaging is dat wegen zwaar worden belast en om daarop zonne-energie op te wekken is robuust materiaal nodig. Doorontwikkeling van de bestaande technologie is nodig.

Rolling Solar

In het project Rolling Solar zijn 2 stukken wegdek voorzien van zonnecellen. Een met traditionele kristallijn silicium technologie en de tweede op basis van dunne film (CIGS). Op Brightlands Chemelot Campus heeft het projectteam een zonnewegdek van SolaRoad aangelegd op basis van kristallijn siliciumzonnecellen. Inmiddels is er getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Dunnefilmzonnecellen

Ook heeft een tweede pilot met een wegdeel dunnefilmzonnecellen plaatsgevonden. Deze zijn eenvoudiger en goedkoper te integreren in nieuwe prefab en bestaande wegdekken dan de traditionele technologie.

Eindrapport Rolling Solar

Benieuwd naar de eindresultaten van het project?

Zonnepanelen op dijken

In ons land is ongeveer 1.600 kilometer dijkoppervlak in principe geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Maar hoe beïnvloedt dit de veiligheid van de dijken? Past het visueel bij het landschap? En is de opbrengst aan duurzame energie de mogelijke nadelen waard? In samenwerking met partners doet TNO onderzoek naar de geschiktheid van zonnepanelen op dijken.

Uit het eindrapport Zon op Dijken blijkt dat zonnepanelen geplaatst op een dijkverharding het meest geschikt zijn en zonder veel aanvullend onderzoek kunnen worden toegepast. Systemen waarbij de grasbekleding van de dijk grotendeels wordt beschaduwd door de zonnepanelen zijn vooralsnog niet geschikt, omdat de kwaliteit van de grasmat snel verslechtert.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Integratie zonne-energie en veiligheid

Informatietype:
Artikel
We integreren zonne-energie in onze omgeving, zoals gebouwen, infrastructuur en auto's. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen rond veiligheid.

Zonnepanelen op ramen, gevels en daken

Informatietype:
Artikel

Auto’s op zonne-energie

Informatietype:
Artikel