Milieu en duurzaamheid: samen naar een circulaire economie

Thema:
Milieu en duurzaamheid

Een circulaire economie vormt de basis van een duurzame samenleving. Wij dragen daaraan bij met onderzoek en innovaties binnen milieu en duurzaamheid. Zo werken we aan circulaire waardecreatie en circulaire plastics. En meten en verbeteren we de luchtkwaliteit in Nederland.

Een wereld aan grondstoffen

Steden zijn er om in te leven, maar dienen tegelijk als een enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. Wij zien dan ook geen afval, maar een wereld aan grondstoffen. We helpen bedrijven om producten te ontwerpen die we gemakkelijk kunnen hergebruiken. En mochten producten toch afval worden? Dan ontwikkelen we innovatieve recyclingtechnologieën om grondstoffen terug te winnen.

Circulaire economie

Het uitgangspunt? Producten en materialen zo lang mogelijk in omloop houden. Maar er is sprake van hogere eisen aan producten en een groeiende vraag naar maatwerk. Daardoor nemen productstromen juist toe. Met databases en modellen laten we zien hoe we die ketens innoveren en recycling toepassen.

Circulaire plastics

Ook voor de plastics industrie liggen er belangrijke kansen en uitdagingen. Ons land heeft al een goede positie in het collecteren, sorteren, verwerken, opzuiveren en hergebruiken van plastics. Maar het ontwikkelen van methodes en technologie om nog meer en beter te kunnen recyclen, is een belangrijke prioriteit.

Download nu de whitepaper

Download onze whitepaper "Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan”

Recycling en industrie

We zijn partner in de publiek-private samenwerking Brightsite. Daarin werken we aan projecten die uiteenlopen van fundamenteel onderzoek tot het realiseren van pilotinstallaties. Waaronder chemische recycling van plastics. Zo helpen we Chemelot en de procesindustrie om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren.

Circulaire waardecreatie

Door slim hergebruik ontstaan nieuwe circulaire businessmodellen en waardeproposities. Wij brengen de kosten en baten van de stappen in de waardeketen in kaart. We analyseren de mogelijkheden en adviseren over de scenario's in een circulaire economie. Daarbij verdiepen we ons ook in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), onder andere om de rol van de overheid te benadrukken. Met circulaire waardecreatie geven richting aan de implementatie van een circulaire economie.

Klimaat en luchtkwaliteit

We dragen bij aan een schoon en gezond klimaat in Nederland. Dit doen we door ontwikkeling van modellen en kleine sensoren die de blootstelling aan bijvoorbeeld fijnstof, microplastics en geluid meten en voorspellen. Daarnaast ontwikkelen we grootschalige satellietobservaties om zo schadelijke stoffen in de atmosfeer in kaart te brengen. Op het gebied van luchtkwaliteit beschikken we over de modernste methoden en apparatuur voor het meten, registeren en modelleren van de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Op basis van onze gegevens en analyses doen we voorstellen voor de beperking van uitstoot.

3 fases circulaire economie

Lange tijd lag de focus vooral op recycling. Maar een circulaire economie gaat veel verder dan het sorteren en hergebruiken van materialen. De overheid werkt tegenwoordig met de R-ladder, die uit 3 fases bestaat. De fasen van een circulaire economie zijn: de ontwerpfase, de gebruiksfase en de afdankfase.

1. De ontwerpfase

In de ontwerpfase ligt de focus op Rethink (heroverwegen), Reduce (terugbrengen) en Refuse (weigeren). Het zou enorm schelen als consumenten besluiten om geen wegwerpartikelen meer te kopen. Voor producenten wordt het dan ook interessanter om circulair te gaan ondernemen. En om producten te maken die goed aansluiten bij de principes van de circulaire economie.

2. De gebruiksfase

In de gebruiksfase is er aandacht voor Re-use (hergebruiken), Repair (repareren), Refurbish (vernieuwen), Remanufacture (herontwerpen) en Repurpose (herbestemmen). Is het mogelijk om oude producten te (laten) repareren of hergebruiken? En welke opties zijn er nog meer om de levensduur van een product of grondstof te verlengen?

3. De afdankfase

En hier, als laatste stap, komt dan pas recycle in beeld. Maar om producten beter te kunnen recyclen, helpt het natuurlijk als producenten daar bij de productie al rekening mee houden. En dat is weer de ontwerpfase, de eerste stap. Zo is de cirkel dan weer rond.

Op weg naar een circulaire economie

We helpen actief mee om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Hoe? Bijvoorbeeld met deze 5 initiatieven:

1. Next Generation Impact Assessment: de mogelijke CO2-reductie in beeld

Het is niet makkelijk om een inschatting te maken van de toekomstige milieu-impact van innovaties in de bouw. Daar komt namelijk veel bij kijken. Met de Next Generation Impact Assessment bieden we bedrijven de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de CO2-reductie die bouwinnovaties kunnen opleveren.

2. Broeikasgassen in kaart

Tropomi brengt de luchtkwaliteit en broeikasgassen wereldwijd in kaart. De grootschalige data van deze en andere satellieten combineren we met sensornetwerken op veel lager resolutieniveau. We interpreteren de verschillende data en stemmen de modellen op elkaar af. Daardoor kunnen we zo ver inzoomen dat de overheid, of een individuele burger, tot op straatniveau kan zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld.

3. Grondstoffen beter benutten

We staan duidelijk nog maar aan het begin van de mogelijkheden rondom het verwerken en op een juiste manier recyclen van grondstoffen. We moeten zorgen dat we de miljarden kilo’s aan grondstoffen die de maakindustrie per jaar verwerkt na gebruik veel beter benutten. Lees meer in ons interview met metaalnieuws: ‘Toeleverancier moet proactief inspelen op circulariteit’.

4. Circulair hout: duurzaam bouwmateriaal met groeipotentieel

Wil je massief hout hergebruiken? Dan vergt dat weliswaar de nodige inspanningen, maar het is geen 'rocket science'. En de vezels van afvalhout gebruiken om daar plaatmateriaal van te maken? Ook dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Maar wij kijken nog een stapje verder en onderzoeken momenteel ook wat je met cellulose en lignine kunt doen.

5. Thermochemische recycling: geschikt voor gemengde en vervuilde plasticstromen

Wat doen we met de plasticstromen waarvoor mechanische of chemische recycling te duur is? Op die vraag hebben we een duidelijk antwoord: thermochemische recycling. Met die methode halen we onder hoge temperaturen bruikbare grondstoffen uit gemengde en vervuilde plasticstromen.

Laat je verder inspireren

53 resultaten, getoond 1 t/m 5

Congres en vakbeurs 'Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit'

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 8 & 9 november tijdens de conferentie Geluid Trllingen en Luchtkwaliteit in EXPO Hoevelaken.

Startdatum:
-
Locatie:
Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1

Regionaal Meetnet

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 13 oktober tijdens de conferentie ‘Meten en dan? Samen doen!’ van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid in Eindhoven.

Startdatum:
Locatie:
Parktheater Eindhoven (Elzentlaan 50)

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022

Nederland zoekt naar oplossingen in stikstofimpasse. De knoppen om aan te draaien zitten aan de emissiekant. Dit blijkt uit TNO's recentste analyse.

Grote meetcampagne van emissies broeikasgassen en luchtverontreiniging in Rotterdam

Informatietype:
Nieuws
19 augustus 2022
In samenwerking onderzoekt TNO hoe we de vermindering van stedelijke uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling het best kunnen monitoren.

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.