Digitalisering in de bouw

Thema:
Energie in de gebouwde omgeving
Infrastructuur

Bestaande digitale ontwikkelingen versnellen. En nieuwe digitale ontwikkelingen opstarten. Dat zijn onder andere onze ambities met Bouw, Infrastructuur & Maritiem. Zo ontwikkelen we slimme softwareconcepten, tools, methodieken en richtlijnen. Ook zorgen we voor kennisoverdracht aan bedrijven en overheden. En we doen kritische evaluaties, verbinden partijen en leveren strategisch advies.

Digitalisering nodig voor maatschappelijke ambities

De ontwikkeling van nieuwe technologieën komt op het juiste moment. We staan voor de enorme maatschappelijke opgave om 75 duizend woningen per jaar te bouwen en in hetzelfde tijdsbestek 30 tot 50 duizend woningen te verduurzamen. Verder zijn er de energieopgave en de materiaaltransitie. Beide maatschappelijke ambities die vragen om een andere, efficiëntere, innovatievere manier van samenwerken. Of denk aan het onderhouden van de naoorlogse infrastructurele kunstwerken in Nederland. Digitalisering maakt het mogelijk om deze en andere ambities te realiseren.

Digitale ontwikkelingen in de bouw

In de digitale transformatie focussen we ons enerzijds op innovatieve digitaliseringstechnologieën. Anderzijds ontwikkelen we technologieën waarmee we onze kennispositie op civieltechnisch, bouwkundig en bouwfysisch gebied versterken. Voorbeelden zijn ‘linked data’, ‘digital en predictive twins’ en kunstmatige intelligentie.

Linked data

Een technologie die we gebruiken is linked data. Dit is een innovatief concept om verschillende databestanden en informatiestructuren te koppelen. Deze technologie speelt met name een rol bij ‘Asset Lifecycle Information Management’ (ALIM), waar standaarden dezelfde taal moeten spreken. Hiervoor ontwikkelen we onder andere ‘Object Type Libraries’ (OTL’s) voor diverse publieke en private opdrachtgevers of eigenaars van bouwwerken en infrastructuur.

Digital en predictive twins

Een andere technologie die we in veel domeinen inzetten is de digital twin. Dit is een digitale replica van een asset of een set van assets die door simulatie gedetailleerd inzicht geeft in prestaties en processen. Doordat we tegenwoordig over veel data beschikken van die assets kunnen we hier zelfs voorspellende modellen van maken. Dit noemen we predictive twins.

Predictive Twins toegepast bij de renovatieopgave infrastructuur

Kunstmatige intelligentie

Ook zetten we in de volle breedte sterk in op kunstmatige intelligentie. Zo onderzoeken we de toegevoegde waarde in de bouw, infra en maritiem & offshore. Denk aan de ontwikkeling van autonoom varende (onderzee)schepen, gebaseerd op de technologie die we toepassen in de auto-industrie. En het toepassen van ‘machine learning’ om modellen voor levensvoorspellingen van kunstwerken te maken.

Ander toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie zijn het geautomatiseerd toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering. En het toetsen van een opgeleverd gebouw aan de bouw- en regelgeving.

Hoe we jou kunnen helpen

Een aantal vraagstukken waarmee we je kunnen helpen:

  • Je wilt als ketenpartner in de sector duurzaam ondernemen én bijdragen aan de energietransitie én je wilt sneller bouwen. Welke informatievoorziening heb je dan nodig?
  • Je wilt jouw productie in de glastuinbouw optimaliseren. Hoe ziet het ontwerp van je hightech greenhouse er dan uit?
  • Je bent verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van een kunstwerk of een offshore-constructie. Hoe ga je dat meten?
  • Je wilt je assets voor een lange periode goed kunnen beheren, monitoren en onderhouden. Hoe geef je het informatiemodel vorm? Welke digitaliseringsstandaarden bestaan er eigenlijk en hoe kun je deze het beste toepassen?

Hulp of advies nodig? Laat het ons weten.

Meer weten over predictive twins?

Lees ons position paper 'Naar netwerken van predictive twins van de gebouwde omgeving'.

Laat je inspireren

6 resultaten, getoond 6 t/m 6

Zo maken we de gebouwde omgeving energiepositief

Informatietype:
Artikel
De gebouwde omgeving moet in 2050 energieneutraal zijn. Daarom zetten we onze kennis en expertise in voor duurzame gebouwen die energiepositief zijn.