Informatietype:
Evenement
Thema:
Systeemtransitie
Unit:
CEE
ET
SA&P

Webinar: Industrie verduurzamen

De wereld staat niet stil en dus moeten de projecties steeds worden aangepast. De Europese commissie en het nieuwe kabinet hebben nieuwe beleidsdoelstellingen voor 2030 en 2050 en de technologische ontwikkelingen staan allesbehalve stil. 'De nieuwe gegevens moet je telkens doorrekenen en meenemen in je scenario’s, zodat ze inzicht bieden in mogelijke transitiepaden.'

Startdatum:
Tijd:
15:00 -
Locatie:
Online
Kosten:
Gratis

De industrie verduurzamen vergt gericht beleid en versnelling van transitieprocessen

Om de energietransitie te doen slagen, is een optimale samenwerking tussen overheid en industrie cruciaal. Voor het verduurzamen van de industrie moeten beleidsmakers en overheid keuzes maken en gericht beleid voeren. Samenwerking tussen overheid en marktpartijen is essentieel, maar ook tussen marktpartijen onderling; ze hebben elkaar allemaal nodig om te verduurzamen.

Programma

Met TNO Green Print bieden we oplossingen op maat en versnellen we transitieprocessen. In dit webinar doen Frank Wubbolts, Martin Scheepers en Katharina Andrés dat door een transparant gesprek tussen duurzaamheidspartners te faciliteren en met inzichten uit onze studies richting te geven en te ondersteunen, zodat beleidsmakers en overheid keuzes maken en gericht beleid voeren voor een duurzame industrie.

Doelgroep

Beleidsmakers organisaties, kennisinstellingen, industrie die te maken hebben met de energie- en grondstoffentransitie naar een duurzame industrie in 2030.

Sprekers

  • Erik Klooster, Directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
  • Marc Londo, Inhoudelijk Directeur Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie
  • Marco Ubeda, Senior Beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Frank Wubbolts, Senior scientist Energie Transitie en Industriele Transformatie
  • Martin Scheepers, Senior Consultant Energie Transitie
  • Webinar Host: Katharina Andrés, Deputy Research Manager Energie Transitie

21 september: Kijk het webinar terug

Het webinar 'Industrie verduurzamen vergt gericht beleid' heeft plaats gevonden. Gemist? Kijk het hier terug.

Laat je verder inspireren

32 resultaten, getoond 1 - 5

TNO Green Print Duurzame Circulaire Industrie

Informatietype:
Podcast
1 september 2022
2 afleveringen

In deze podcastreeks samen met NRC bespreken we wat de overheid kan doen om de Nederlandse industrie CO₂-neutraal te laten draaien.

Industriële energietransitie: energie én grondstoffen duurzaam maken

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

Voor het halen van de klimaatdoelen in 2050 is een grote rol weggelegd voor de industrie. Om die volledig duurzaam te maken zijn twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden: gebruik van duurzame energie en hergebruik van grondstoffen. Met name de procesindustrie en de chemie staan voor de opgave in de toekomst nuttige producten te blijven maken maar dan volledig duurzaam. TNO staat hen daarin bij met expertise van onder meer technologieën, circulariteit, businessmodellen en wet- en regelgeving in de vorm van een op maat gemaakte TNO Green Print.

Energietransitie groeiende samenwerking overheid en industrie

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

De industrie moet veel sneller verduurzamen. Weliswaar is deze sector er tussen 1990 en 2020 in geslaagd de uitstoot van CO2 ten minste met 25% te verminderen, maar in absolute getallen gaat het nog steeds om tientallen megatonnen per jaar. In het Klimaatakkoord hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt de emissies verder te reduceren. Als innovatie- en kennis partner ondersteunt TNO ministeries, provincies, gemeenten en regio’s effectief beleid te voeren. Ook brengen we publieke en private partijen bij elkaar om de versnelling te realiseren. Daarvoor ontwikkelt TNO Green Prints:
een blauwdruk met oplossingen voor het vergroenen van de industrie.

Zo vormen we nieuwe waardeketens voor circulaire economie

Informatietype:
Insight
4 juli 2022

De transitie van fossiele naar duurzame grondstoffen raakt de hele keten van chemische industrie, toeleveranciers, afvalbranche tot eindgebruikers. Geen partij kan het zich veroorloven stil te zitten dan wel voor zichzelf optimale oplossingen te zoeken. De hele keten moet van lineair naar circulair en het liefst in een veel hogere versnelling. Hoe eerder bedrijven hiermee beginnen, hoe beter de doelstellingen voor een duurzame industrie zijn te realiseren.

Ambities Nederland voor waterstof en groene chemie komen in versnelling

Informatietype:
Nieuws
1 juli 2022
Tijdens de 4e bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ zijn verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie.