Informatietype:
Webinar
Thema:
Duurzame samenleving
0 afleveringen

Draaien aan de knoppen van de energietransitie

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen. Een energievoorziening zonder CO2-uitstoot is zeker voorstelbaar, maar er zijn duidelijke keuzes nodig. TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt om de consequenties van verschillende keuzes in kaart te brengen.

Het gaat om een verkenning van de grote veranderingen die het Nederlandse energiesysteem te wachten staat in de periode na 2030. In het ene scenario (ADAPT) bouwen we als land voort op onze economische kracht en behouden we onze huidige levensstijl. In het tweede scenario (TRANSFORM) leidt gedragsverandering en de inzet van nieuwe innovatieve technologieën tot een schone, energiezuinige economie.

Kortom: de studie geeft inzicht in de gevolgen van het ‘draaien aan de knoppen van de energietransitie’. Dat maakt het resultaat interessant voor beleidsmakers, investeerders en technologieontwikkelaars: die zitten aan de knoppen van de energietransitie. Lees ook het whitepaper Scenario's voor klimaatneutraak energiesysteem (pdf).

Scenario’s voor een klimaatneutraal energiesysteem

Laat je verder inspireren

28 resultaten, getoond 21 t/m 25

Energiesysteem in balans met systeemintegratie

Informatietype:
Artikel
Door duurzame energie om te zetten en op te slaan, hebben we altijd energie. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Toekomstbestendige energiemarkten

Informatietype:
Artikel
Energiemarkten spelen een grote rol in het goed functioneren van ons energiesysteem. Wij doen onderzoek naar het functioneren en de regulering.

Financiering van de energietransitie versnellen en opschalen

Informatietype:
Artikel
TNO onderzoekt hoe investeringen in de Nederlandse energietransitie kunnen worden versneld en opgeschaald.

Systeemtransitie: naar een CO2-vrij energiesysteem

Informatietype:
Artikel
Ontdek ons werk binnen de systeemtransitie en hoe wij met innovatief onderzoek bijdragen aan de energietransitie.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Informatietype:
Artikel
Burgerparticipatie is nodig voor maatschappelijk draagvlak van de energietransitie. Kijk wat gemeenten kunnen doen om burgerparticipatie vorm te geven.