Event

Jeugd in onderzoek

Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch • 13 mrt 2017

Op maandag 13 maart 2017 vindt in Den Bosch het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Het thema van deze 13de editie is 'Werken met het beste bewijs'. TNO verzorgt vier workshops tijdens dit congres.

Jeugd in Onderzoek is voor iedereen die betrokken is bij de brede jeugdsector. Het doel van het congres is uitwisseling van kennis door interactie, netwerken en de verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek in de hele brede jeugdsector: JGZ, Jeugdhulp, Jeugd-ggz, preventie, justitie, gemeenten, sociaal werk, zorg, onderwijs en opleidingen.

Programma

Het congres start met twee internationale keynotes. Michael Little, co-director at The Dartington Social Research Unit, Londen spreekt over het thema ‘Werken met het beste bewijs’ en Louis Cauffman, klinisch psycholoog en bedrijfseconoom, over oplossingsgericht werken. In de middag zijn er meer dan veertig deelsessies.

Workshops

TNO zal vier workshops geven over de volgende onderwerpen:

  • De SamenStarten App voor de jeugdgezondheidzorg
  • INBOX, een online platform voor middelbare scholieren met gescheiden ouders
  • Co-creatie van een ICT-platform voor de jeugdgezondheidzorg
  • Samenwerking bij prenatale vroegsignalering

Tijdens de workshops is er veel aandacht voor de toepasbaarheid van nieuwe kennis en inzichten. Als deelnemer aan een workshop heeft u een actieve rol. Na een presentatie over een bepaald thema gaat u aan de hand van de door de workshopleider(s) gekozen werkvorm met elkaar in gesprek. Voor een workshop hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Posterstraat en innovatieplein

Er is ruim gelegenheid om te netwerken en de posterstraat en het innovatieplein te bezoeken. Tijdens posterpresentaties wordt kort en bondig iets verteld over een onderzoek of praktijkvoorbeeld. De posterpresentatie van TNO gaat over een onderzoek naar traumatische ervaringen bij kinderen. Op het innovatieplein maken bezoekers kennis met de laatste ontwikkelingen van ‘wat werkt’. Dit kunnen praktijkinterventies zijn, maar ook technische innovaties in jeugdonderzoek, praktijk en beleid.

Aanmelden

Via de website www.jeugdinonderzoek.nl/aanmelden

Aanmelden
Agenda
Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.