Event

Ontmoet TNO bij de expertsessies op de Provada

RAI | Amsterdam • 30 mei 2017 - 01 jun 2017

Ontmoet TNO op de Provada 30, 31 mei en 1 juni. TNO biedt twee sessie aan de expert tafels. Bij de tafel onder leiding van Huub Keizers, programma-manager energie gebouwde omgeving bij TNO, staat de vraag 'Hoe borg je de comfort in energiepositieve woningen?' centraal. De andere tafel wordt verzorgd door Andrew Koster, senior business development, gaat het over hoe je de juiste beslissingen rond kostenrendement kunt nemen in zorgvastgoed.

Hoe houd je een energiepositieve woning comfortabel en gezond?

Volgens Europese afspraak moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) wordt gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie en daarmee CO2-neutraal is. TNO gaat een stap verder. Wij zetten onze kennis en expertise in voor energiepositieve gebouwen: gebouwen die energie produceren.
Maar hoe doe je dat? Hoe richt u uw woning, kantoor of bedrijfspand zo in dat radiatoren, zonnepanelen, zonnecollectoren, energieopslag, luchtroosters, enzovoorts de meest energiezuinige of zelfs energiepositieve combinatie vormen? TNO denkt met bouwers en projectontwikkelaars mee over een geïntegreerd oplossingsconcept. TNO helpt marktpartijen zoals ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties en gemeenten die een gebied willen inrichten met het bedenken en uitwerken van optimale concepten. Het selecteren van de juiste oplossing of deeloplossing vraagt om brede en diepgaande kennis van complexe regelgeving, deelconcepten en toepassing in de praktijk.

Hoe modellering bijdraagt aan betere beslissingen voor vastgoedrendement

In één oogopslag kunnen zien of, hoe en op welke locaties (zorg)vastgoed rendabel is te maken of investeringsbeslissingen genomen kunnen worden. Met ‘Zorg op de kaart’ is het mogelijk. ‘Zorgvastgoed op de kaart’ is een online kaart waaraan data en modellen zijn te koppelen. Zo is er een model dat gegevens bevat over het gebouw, de typen, de kosten, afbetalingen aan de bank, misgelopen opbrengsten, tussentijdse renovaties en het hergebruik. Maar ook data over de financiën van zorgconcerns, kwaliteit van zorg, de vastgoedgevolgen door het beleid van langer thuis wonen en de demografie op regionaal niveau zijn meegenomen. Het handige van deze toepassing is dat de uitkomsten uit welk model dan ook, interactief inzichtelijk gemaakt kunnen worden op een ruimtelijke kaart en veel data over zorgvastgoed op één plaats wordt aangeboden.”

Meer informatie en aanmelden voor een plaats aan de experttafel

Heeft u interesse om op de Provada verder te praten met Huub Keizers of Andrew Koster over de twee onderwerpen of wilt u plaatsnemen aan een van de experttafels? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar Huub Keizers via huub.keizers@tno.nl of Andrew Koster via andrew.koster@tno.nl.

Zie ook
Ons werk

Energieconcepten optimaliseren

Hoe richt u uw woning, kantoor of bedrijfspand zo in dat radiatoren, zonnepanelen, zonnecollectoren, energieopslag, luchtroosters, enzovoorts de meest energiezuinige of zelfs energiepositieve combinatie... Lees verder
Kennis

Duurzame gebouwen: naar een energieproducerende gebouwde omgeving

Het energiegebruik in Europa neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. Voor ongeveer 40% vindt het energieverbruik plaats binnen de gebouwde omgeving. Die moet in ons land in 2050 volledig energieneutraal... Lees verder
Agenda
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.