Event

Ontmoet TNO op het congres Geluid, trillingen en luchtkwaliteit (GTL)

Hoevelaken | Expo • 07 nov 2017 - 08 nov 2017

7 en 8 november vindt in Hoevelaken de 21e editie van het congres Geluid, trillingen en luchtwaliteit plaats. Het congres bestaat uit twee dagen met tientallen lezingen en enkele discussiefora. Daarnaast is er een informatiemarkt waar de nieuwste producten en diensten worden gepresenteerd. Aan het eind van de eerste congresdag worden tijdens de borrel de Leefomgeving Awards uitgereikt. TNO verzorgt diverse kennissessies tijdens het congres.

Lucht, geluid en gezondheid: Innovatie brengt handelingsperspectief

TNO werkt aan het ontwikkelen van technology en modellen die burgers, bedrijven en overheid in staat te stelt om op basis van actuele informatie van de lokale luchtkwaliteit en de geluidsemissies, effectieve handelingsperpectieven te bieden. Hierbij worden negatieve gezondheidseffecten door blootstelling verminderd terwijl de mobiliteit en werkgelegenheid voor stad en burgers wordt gehandhaafd of verbeterd.

TNO sessies

Tijdens het congres faciliteert TNO diverse kennissessies, deze geven een inkijkje in de huidige stand van kennis rond geluid en gezondheid. De gezondheidsrelevantie van luchtverontreiniging en het 'handelingsperspectief' (effectiviteit van maatregelen) wordt getoond. Ook komt tooling (sensorbox) en methoden voor evaluatie en  effectiviteit van maatregelen rond luchtkwaliteit aan de orde. Op het gebied van Geluid presenteert TNO de resultaten van een grootschalig monitoringsproject bij de Maasvlakte en van een Europees project naar mogelijkheden om de hinder door tweewielers (motoren) te verminderen. Kijk voor meer informatie in het programma overzicht.

Leefomgeving award

TNO dingt met haar innovaties de SensABox mee naar de Leefomgeving award. Dit is een box die je kunt monteren aan een fiets en stelt de gebruiker in staat om real-time en mobiel de persoonlijke blootstelling aan geluid en stoffen in de lucht te meten. Kom op de TNO-stand de fiets bekijken. Op de fiets is tevens een interactief scherm gemonteerd zodat u zelf de luchtkwaliteit buiten kunt meten.

Van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie maken het mogelijk om real-time, specifiek en lokaal milieudata te verzamelen en veel sneller dan nu te reageren. De systemen die wij bouwen bieden real-time ondersteuning aan de industrie, autoriteiten en de burger bij het nemen van beslissingen.

Aanmelden en meer informatie

Meer informatie over het congres, het programma vindt u op www.gtlcongres-beurs.nl

Congres Geluid, trillingen en luchtkwaliteit
Roadmap

Naar een duurzame samenleving met circulaire oplossingen

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs realiseren, dan moet op elk gebied de CO2-uitstoot met 95% naar beneden. Een circulaire economie vormt de basis van die duurzame samenleving. TNO draagt daaraan... Lees verder
Agenda
Contact

Ir. Carla Rombouts-Gordijn

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.