Event

VoltaChem Jaarevent 2017 voor elektrificatie van de chemische industrie

Vlaardingen | Delta Hotel • 09 nov 2017

Pitches, postersessies en co-creatiesessies over de nieuwste ontwikkelingen rond elektrificatie van de chemische industrie. Voor bedrijven uit de chemie en energie die met duurzame toepassingen hun business willen versnellen, organiseren VoltaChem, SmartPort en Deltalinqs het VoltaChem Jaarevent 2017. Dat vindt plaats op donderdag 9 november in Vlaardingen.

VoltaChem is een initiatief van ECN, de topsector Chemie en TNO. Het jaarevent richt zich op de bijdrage van industriële elektrificatie aan de reductie van CO2, terwijl tegelijkertijd het concurrerend vermogen van bedrijven wordt vergroot.

Mierenzuur als groene brandstof

Naast presentaties over de resultaten van de afgelopen jaren, staat bijvoorbeeld de vernieuwde roadmap voor industriële elektrificatie op het programma. De roadmap focust op de productie van plastics, brandstoffen en kunstmest, op haalbare businesscases op korte en middellange termijn en op concrete projectresultaten. Zo loopt op dit moment een project rond Power to Formic Acid, waarin de onderzoekers zich richten op de productie van mierenzuur als groene brandstof.

Efficiënter produceren van bioplastics

Verder passeert de productie van waterstof met duurzame elektriciteit voor gebruik in de raffinaderijen in Rotterdam – Power to Hydrogen – de revue. En ook de inzet van duurzame energie voor het efficiënter produceren van bioplastics staat op het programma. Tot slot is er volop ruimte voor interactie om nieuwe projecten te identificeren, samenwerking te bevorderen en invloed uit te oefenen op de richting van het elektrificatieprogramma.

Kansen voor uw bedrijf?

Heeft u belangstelling voor elektrificatie van de chemische industrie en ziet u kansen voor uw bedrijf? Meld u dan gratis aan. Het VoltaChem Jaarevent is het enige event in Nederland waarin we zowel actuele ontwikkelingen met elkaar bespreken als concrete projectresultaten laten zien, en waarin we samen nieuwe projectmogelijkheden verkennen. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten en om samen businesskansen te identificeren.

partner

VoltaChem: gebruik van duurzame energie in de chemie

VoltaChem is een industriegedreven Shared Innovation Programme voor de elektrificatie van de chemische industrie onder initiatief van TNO en de Topsector Chemie. Dit programma is gericht op het gebruik... Lees verder
Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie,... Lees verder
Kennis

VoltaChem voor elektrificatie in de chemische industrie

Efficiënte omzetting van grondstoffen met duurzame energie, daarover gaat het Shared Innovation Program VoltaChem, een initiatief van het bedrijfsleven, de overheid en TNO. Naast het gebruik van hernieuwbare... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry: nieuwe materialen, bio-aromaten, elektrificatie

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private... Lees verder
Agenda
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.