Event

Belang van governance bij een missiegedreven beleidsaanpak

Parijs | ESIEE Paris • 07 jun 2018

Tijdens de jaarlijkse Eu-SPRI conferentie die van 6 tot 9 juni 2018 plaatsvindt op de ESIEE in Parijs is er een speciale sessie met presentaties over missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid. Op donderdag 7 juni 2018 geven TNO-onderzoekers Arjen Goetheer en Frans van der Zee een presentatie waarbij ze ingaan op het belang van governance voor een succesvolle implementatie van een missiegedreven beleidsaanpak.

Essentieel zijn heldere en bij de missie passende governancestructuren en een juiste mix van beleidsinstrumenten, met inbegrip van flankerende maatregelen, zoals regulering. Bestaande expertise en kennis, vaak gebaseerd op eerder onderzoek en inbedding in bestaande wetenschaps- en innovatiesystemen, kunnen de kans op succes vergroten.

Klik hier voor meer informatie over missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Meer informatie
Zie ook
Nieuws

Succesfactoren voor Europees missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

24 mei 2018
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van Horizon Europe heeft TNO, als partner van een Europees consortium, met twee studies uitvoerig onderzoek gedaan naar het concept van missiegedreven onderzoeks- en... Lees verder
Expertise

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, vraagt om een andere aanpak. Met missie gedreven onderzoeks-... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Agenda
Contact

Arjen Goetheer

  • innovatiebeleid
  • strategie
  • foresight
  • innovation hubs

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.