Event

Congres Jeugd in Onderzoek: Weten, leren en doen wat werkt!

Amsterdam | Hotel Casa • 24 mei 2018

Op donderdag 24 mei a.s. vindt het congres Jeugd in Onderzoek plaats in Hotel Casa Amsterdam. Dit jaar staat Jeugd in Onderzoek in het teken van: Weten, leren en doen wat werkt. TNO verzorgt een aantal deelsessies tijdens dit congres.

In de ochtend spreken twee keynotes van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Maastricht. In de middag kunt u in drie rondes kiezen uit ruim veertig deelsessies in de vorm van interactieve workshops en lezingen. De deelsessies zijn ingedeeld in vier thema's: De kracht van preventie, Gedeelde besluitvorming, Verbinding onderwijs-jeugdhulp en Wat werkt voor wie en waarom.

Deelsessies door TNO

Ronde 1

Pitch I-JGZ, ICT-platform van geïntegreerde eHealth-diensten door Olivier Blanson Henkemans (TNO)
TNO ontwikkelt samen met ouderrepresentanten, praktijkpartners, inhoudelijke partners en ontwikkelaars een breed inzetbaar ICT-platform voor de JGZ. Dit I-JGZ-platform is gebaseerd op de integratie van bestaande eHealthdiensten voor cliënten en professionals, zoals apps (iGrow), ouderportalen en gesprekstools (oa SamenStarten App en DIGIZ). Daarbij wordt uitgegaan van slim digitaal gebruik van de JGZ-richtlijnen. I-JGZ richt zich bij uitstek op gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener.

Pitch PSYCAT: slim en betrouwbaar meten van psychosociale problemen bij kinderen door Meinou Theunissen (TNO) en Mascha Kamphuis (KNMG)
De Psycat is een alternatief voor bestaande instrumenten om psychosociale problemen bij kinderen te signaleren. Uit onderzoekt blijkt dat de Psycat op een efficiënte manier betrouwbaar psychosociale problemen kan signaleren. In vergelijking met de bestaande (schriftelijke) vragenlijsten, zoals de SDQ, biedt de Psycat een aantal voordelen, zoals snel adaptief instrument, automatische scoring en het geeft gemakkelijk leesbare grafische resultaten. Tijdens de pitch laten we zien hoe de Psycat werkt en lichten we het validatieonderzoek toe.

Ronde 2

Interactieve workshop ‘Eigen Kracht wat IS dat eigenlijk?’ door Remy Vink (TNO),  Lineke van Hal (Verwey-Jonker Instituut)
In de Jeugdwet wordt gesproken van ‘eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen’. Wat betekent dat voor het gemeentelijk jeugdbeleid? De ‘eigen kracht’ van mensen versterken: hoe doe je dat als professional? Wat is ‘eigen kracht’ eigenlijk?
In deze workshop voor zowel gemeenten als professionals presenteren we de nieuwste inzichten in ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘empowerment’ en gaan concreet aan de slag met een model.

Netwerktafel ‘Aandacht voor hechting in de JGZ: twee nieuwe methodieken die zich richten op hechting in de JGZ’ door Marianne de Wolff (TNO)
Aan deze netwerktafel presenteren we twee nieuwe methodieken die zich richten op hechting in de JGZ : de methodiek van. Paulien Kuipers, die we in Zuid-Limburg geëvalueerd hebben; en de Lijst Signalen Verstoorde Gehechtheid (LSVG), die onderzocht wordt in diverse JGZ, Jeugdzorg en Jeugd GGZ instellingen in Brabant. Tijdens deze netwerktafel willen we met de deelnemers in gesprek gaan over de vraag of hechting thuishoort in de JGZ; en hoe dat zou moeten gebeuren. Hierbij presenteren we de eerste bevindingen rond deze beide methodieken.

Ronde 3

Lezing over ‘ScheidingsATLAS’ door Mariska Klein Velderman (TNO)
De ScheidingsATLAS is een kortdurende online training of groepsbegeleiding over ouderschap na scheiding. Tijdens deze lezing maken deelnemers kennis met achtergronden, werkvormen en onderzoek naar ScheidingsATLAS. Wat zijn bijvoorbeeld coöperatief en parallel ouderschap, en in welke situatie is welke manier om ouderschap met de andere ouder te verdelen het meest passend? Of: Hoe laten we ouders online oefenen met positieve communicatie en hoe gaat dat in de groep? Na de lezing hebben aanwezigen een goed idee van wat de training inhoudt, voor wie deelname mogelijk relevant is en hoe dit aan kan sluiten op eigen werk.
Lees ook: ScheidingsATLAS: laagdrempelige training voor ouders na scheiding (TNOTIME)

Tijdens de verschillende workshops is er veel aandacht voor de toepasbaarheid van nieuwe kennis en inzichten. Als deelnemer aan een workshop heeft u een actieve rol. Na een presentatie over een bepaald thema gaat u aan de hand van de door de workshopleider(s) gekozen werkvorm met elkaar in gesprek. Voor een workshop hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Posterstraat en innovatieplein

Er is ruim gelegenheid om te netwerken en de posterstraat en het innovatieplein te bezoeken. Tijdens posterpresentaties wordt kort en bondig iets verteld over een onderzoek of praktijkvoorbeeld. Op het innovatieplein maken bezoekers kennis met de laatste ontwikkelingen van ‘wat werkt’. TNO zal hier ook deelnemen op het innovatieplein.

Deelnemersgeld

Het deelnemersgeld voor Jeugd in Onderzoek 2018 bedraagt € 125,-. U kunt bij uw aanmelding voor het congres direct online betalen.

Aanmelden voor het congres

Aanmelden
Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.