Event

NRC Live Mobiliteit serie: Kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst

Utrecht | Jaarbeurs • 06 nov 2018 - 05 mrt 2019

Nederland dreigt dicht te slibben. Als er nu niets gebeurt, ontstaan na 2030 grote knelpunten op de weg en het spoor, waarschuwt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector in 2030 volgens het klimaatakkoord 7,3 megaton minder CO2 uitstoten.

Laat u inspireren en praat mee over de kansen voor een bereikbare en duurzame toekomst

Meer informatie en kaarten

Slimme oplossingen voor makkelijk vervoer

Met welke slimme oplossingen gaan we deze uitdagingen aan? Hoe kunnen we mobiliteit inpassen in een gezonde en leefbare omgeving? Welke mogelijkheden bieden technologieën als kunstmatige intelligentie en data analytics, en wat zijn de businessmodellen van de toekomst? En hoe sluit je aan bij de behoeften van de individuele reiziger?

  • Avond 1: De bereikbare samenleving | 6 november 2018
  • Avond 2: Slimme technologie | 11 december 2018
  • Avond 3: De potentie van nieuwe businessmodellen | 22 januari 2019
  • Avond 4: Transitie in mobiliteitsgedrag | 5 februari 2019
  • Avond 5: Het Grote Mobiliteitsdebat | 5 maart 2019

Ontmoet TNO

Op 11 december spreekt Maurice Kwakkernaat, programmamanager automatisch rijden, tijdens de sessie ‘Datatechnologie in de praktijk’. Daar krijg je antwoord op de vraag: hoe kun je met behulp van data persoonlijk reisadvies geven en zo tegelijkertijd de stroom aan reizigers beter verdelen? En hoe kun je met intelligente transportsystemen – waarbij de weg en voertuigen met elkaar communiceren – het wegverkeer stroomlijnen? Wat betekent de transitie naar een nieuw concept van mobiliteit voor het bedrijfsleven? Maurice geeft een inkijkje hoe TNO samen met partners Smart Mobility op de openbare weg beschikbaar maakt.

Op 5 maart spreekt Ellen Lastdrager, managing director Traffic & Transport, tijdens het mobiliteitsdebat. Verschillende sprekers buigen zich over de vraag: Wat hebben politiek en bedrijfsleven van elkaar nodig om de bereikbaarheid te verhogen en uitstoot van de sector te verlagen? Met een panel uit de politiek, wetenschap en industrie – en input vanuit het publiek – gaan we op zoek naar concrete stappen die overheid en bedrijfsleven nu kunnen nemen om deze uitdagingen aan te gaan.

TNO en smart mobility

TNO zet zich in om smart mobility op de openbare weg -en tussen het overige wegverkeer- in praktijk te brengen. Geautomatiseerd rijden op de openbare weg kan de doorstroming en veiligheid van verkeer verbeteren  en het brandstofverbruik - en daarmee de CO2-emissies - verlagen. Om de grote potentie van automatisch rijden te realiseren is connected en coöperatieve technologie hierbij een essentieel onderdeel. Hoe dat precies werkt kan TNO demonstreren, virtueel en in de praktijk, aantoonbaar veilig. TNO werkt voor en samen met industrie en overheid aan het praktisch mogelijk maken van grensverleggende geautomatiseerde mobiliteit op de openbare weg. Zowel voor personenauto’s, vrachtwagens als voor andere type voertuigen wordt het werkgebied van automatische voertuigen steeds verder uitgebreid naar hogere mate van automatisering.

Lees ook het artikel van Maurice Kwakkernaat in TNO Insights

Auto neemt bestuurder steeds meer taken uit handen

Lezen
Kennis

Smart vehicles

Geautomatiseerd rijden op de openbare weg kan de doorstroming en veiligheid van verkeer verbeteren  en het brandstofverbruik - en daarmee de CO2-emissies - verlagen. Om de grote potentie van automatisch... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. ir. Maurice Kwakkernaat

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.