Event

Ronde tafel 'Energieconversie & -opslag in moleculen'

Utrecht | Cursus-en vergadercentrum Domstad • 05 jun 2018

Op dinsdag 5 juni wordt de tweede rondetafelbijeenkomst voor roadmap ‘Energieconversie en opslag in groene moleculen’ georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is de kennisagenda voor energieopslag in groene moleculen voor de komende 4-8 jaar te bepalen. Het opstellen van deze roadmap is gesanctioneerd door Topsector Energie en RVO.
Visualisatie energie opslag en conversie

Momenteel wordt er voor de Topsector Energie en RVO door een consortium van VoltaChem/TNO, DIFFER en TU Delft een innovatie-agenda ontwikkeld waarin antwoord wordt gegeven op de centrale vraag "Welke grootschalige chemische conversie en opslagconcepten van duurzame energie naar groene moleculen zijn (vanuit technisch en economisch perspectief) mogelijk op korte, middellange en lange termijn en welke innovatiestappen zijn nog nodig, bezien vanuit een geïntegreerde visie op de productie van grondstoffen en energie". Deze roadmap zal moeten bestaan uit een onderzoekagenda met verschillende programmalijnen, gericht op potentiële groene brand/grondstoffen en uit één of meer doorsnijdende integrerende thema’s.

Deze tweede rondetafel bijeenkomst is gericht op het verder uitdiepen van de gegenereerde toekomstbeelden en onderzoeksagenda. Met stakeholders uit de chemie, energie, equipment supply en wetenschap gaan we in een interactief format aan de slag om deze verdiepingsslag te maken te doen. Op basis van de uitkomsten van de sessie zal een definitieve onderzoeksagenda worden opgesteld, die input zal vormen voor een meerjarig nationaal onderzoeksprogramma.

Wilt u deelnemen aan deze rondetafel

Neem contact op met Monique Rijkers

Aanmelden...
Agenda
Contact

Drs. Monique Rijkers

  • Orchestrating Innovation
  • Ecosystem Development
  • Sustainable Chemical Industry

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.