Event

Terugkomdag voor opleiders van jeugdartsen KNMG

TNO, Schipholweg 77-89, Leiden • 08 nov 2018

Meldt u zich aan voor de terugkomdag voor opleiders van jeugartsen KNMG (8 november 2018, Leiden). De onderwerpen zijn: alternatieve vormen van communicatie en wat zijn de gevolgen van LWS voor de organisatie van het werk als opleider?

Alternatieve vormen van communicatie (ochtend)

Wilt u uw vaardigheden op het terrein van communiceren met uw aios verder uitbreiden? En eens een heel andere communicatievorm toepassen dan u gewend bent? Bijvoorbeeld door praten te combineren met foto’s, afbeeldingen en/of door samen iets te maken? Op 8 november maakt u kennis met diverse slimme en verfrissende communicatievormen en een aantal daarvan probeert u ook uit. Aan het eind van de ochtend heeft u een beeld van hoe u als opleider verder aan de slag kunt gaan met verkregen inzichten.

Wat zijn de gevolgen van LWS voor de organisatie van uw werk als opleider? (middag)

Vanaf 1 januari 2019 worden aios vanuit een landelijke werkgever geplaatst bij JGZ-organisaties. Gedurende hun opleiding werken en leren aios bij verschillende JGZ-organisaties en lopen zij diverse externe stages. En opleiders krijgen meer tijd voor de begeleiding van aios. Deze veranderingen roepen vragen op bij opleiders, zoals: Hoe begeleid ik mijn aios als zij een externe stage volgen? Kan ik de begeleiding naar eigen inzicht invullen en hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk? Deze en andere vragen over het organiseren en plannen van begeleidingstaken staan centraal in het middagdeel van het programma. De instituutsopleiders geven informatie over de actuele stand van zaken. Met elkaar bedenken en bespreken we verschillende organisatie- en planningsvarianten.

Docenten

Maaike Sauerborn is docent/trainer van de ochtendsessie over alternatieve communicatievormen. Maaike is mede-eigenaar van Youfacilitate (www.youfacilitate.nl). Het middagprogramma wordt verzorgd door één van de instituutsopleiders en een onderwijskundige van TNO.

Praktische informatie

De terugkomdagen duren van 9:30u – 16:40u (inloop vanaf 9:15u) en vinden plaats bij TNO, locatie Schipholweg 77-89 in Leiden. De kosten bedragen € 385,00 inclusief lunch.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onderwijs@tno.nl onder vermelding van ‘aanmelding <naam terugkomdag> <datum en jaar>’. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Het maximaal aantal deelnemers is 24. Bij overschrijding van dit aantal wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Heeft u ideeën voor de invulling van een terugkomdag? Laat het ons weten via onderwijs@tno.nl

Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Ons werk

Wilt u jeugdarts KNMG worden? Of uw competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M&G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen... Lees verder
Ons werk

Terugkomdagen en incompany trainingen voor opleiders

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied als opleider en kom naar de terugkomdagen georganiseerd door TNO (tevens mogelijkheid voor het organiseren van een incompany training).... Lees verder
Ons werk

Opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel jeugdarts

Wilt u als jeugdarts een substantiële bijdrage leveren aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd? In de opleiding Arts M&G, profiel Jeugdarts bij TNO verwerft u de competenties hiervoor! Na... Lees verder
Agenda
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.