Event

Uitnodiging verbetervoorstellen Stint

Utrecht • 16 nov 2018

Uitnodiging tot het indienen van onderbouwde ideeën voor verbetering van de veiligheid van de Stint.

Na het tragisch ongeval met een ‘Stint’ op 20 september in Oss, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan TNO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het veiligheidsniveau van dit type voertuig.

Daarnaast bieden de ILT en TNO iedereen de mogelijkheid om met onderbouwde ideeën te komen voor verbetering van de veiligheid van de Stint. Op 16 november organiseert de ILT een bijeenkomst waarin mensen concrete verbetervoorstellen kunnen presenteren aan TNO.

Verbetervoorstellen

De aanmeldingstermijn voor het indienen van verbetervoorstellen is verstreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ILT 088 489 00 00.

Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen woensdag 14 november een uitnodiging om hun voorstellen te komen presenteren. De presentaties vinden plaats op vrijdag 16 november van 13.30 – 16.30 uur in Utrecht.

Bijeenkomst

De bijeenkomst biedt gelegenheid voor korte presentaties van concrete ideeën en voorstellen.

Datum bijeenkomst: vrijdag 16 november 2018
Tijdstip: van 13.30 tot 16.30 uur
Locatie: Utrecht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ILT 088 489 00 00.

Toelichting onderzoek TNO

TNO onderzoekt het veiligheidsniveau van de Stint, afgezet tegen onder andere de aspecten:

  • Reminrichting: alle onderdelen van het voertuig die betrekking hebben op het tot stilstand brengen van het voertuig.
  • Aandrijflijn: alle onderdelen van het voertuig die er voor zorgen dat de wielen draaien en het voertuig voortbeweegt.
  • Stuurinrichting: alle onderdelen van het voertuig die betrekking hebben op het (be)sturen van het voertuig.

Verder onderzoekt TNO wat de mogelijke invloed is van elektromagnetische straling op het functioneren van het voertuig.

Als uit het onderzoek blijkt dat het veiligheidsniveau van de Stint - op zich zelf of gelet op het beoogde gebruik - onvoldoende is, dan bekijkt TNO welke mogelijkheden zij ziet om dit alsnog op een aanvaardbaar niveau te brengen.

Agenda
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.