Event

Bijeenkomst versterking, product en maatregelen bij aardbevingen

EnTranCe | Zernikelaan 17 in Groningen • 12 mrt 2019

TNO, BuildinG en EPI-kenniscentrum organiseren in samenwerking met het Centrum Veilig Wonen (CVW) een technische bijeenkomst op dinsdag 12 maart a.s. in Groningen.

Doel van de bijeenkomst is om inzicht te geven in de relatie tussen versterkingsmaatregelen en producten en oplossingen die daarvoor kunnen worden gebruikt.

  • Binnen het lopende TKI-project 'Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen' wordt een beoordelingskader ontwikkeld, dat ingezet kan worden voor het toetsen van specifieke versterkingsoplossingen. Hiertoe worden producten of combinaties van producten getest op de triltafel in BuildinG.
    Deze middag willen we duidelijkheid krijgen over de vraag welke partij welke rol heeft bij het ontwikkelen, testen en accepteren van producten bij de versterkingsopgave. Een toelichting die duidelijk maakt welke stappen nodig zijn om tot een gevalideerde oplossing te komen, maakt onderdeel uit van deze bijeenkomst, evenals een demonstratie van een proef op de triltafel.
  • Naast het testen zijn nog andere stappen nodig om te komen tot een oordeel of een product of oplossing bijdraagt aan het reduceren van het veiligheidsrisico. TNO licht toe wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de stappen in de validatie van oplossingen.
  • Centraal daarbij staat de wijze waarop versterkingsmaatregelen worden ingezet bij de versterkingsopgave. Het CVW gebruikt hiervoor de maatregelencatalogus. Hierin staan maatregelen beschreven die kunnen worden toegepast. Maatregelen worden bij toepassing omgezet in producten die kunnen of moeten worden toegepast. Het CVW licht toe op welke manier zij van plan is de maatregelencatalogus te gebruiken.

Voor wie?

Het programma is gericht op (toe)leveranciers, constructeurs en bouwbedrijven.

Hoe ziet het programma eruit?

14.45-15.00 uur Inloop en ontvangst
15:00-15.05 uur Welkom door Rolf Koops, directeur BuildinG
15.05-15.15 uur Update TKI project ‘Beoordelingskader voor herstel en versterking bij aardbevingen’ door Tim Dijkmans (TNO)
15.15-15.45 uur Versterkingsmaatregelen in relatie tot producten door Bennie Kayser (CVW)
15.45-16.15 uur Validatie van versterkingsmaatregelen door Chris Geurts (TNO)
16:15-16:30 uur Wandelen naar BuildinG
16.30-17.00 uur Demonstratie op triltafel met toelichting door Okke Bronkhorst (TNO) met aansluitend een borrel in BuildinG

Hoe kan ik me aanmelden?

In verband met beperkte zitplaatsen en catering willen we graag weten of je komt en daarbij geldt: vol = vol. Je kan je aanmelden door je vóór 5 maart a.s. in te schrijven via het inschrijfformulier onder de button.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van een project met ondersteuning vanuit de TKI Deltatechnologie.
Aan het project nemen de volgende partners van TNO deel: BuildinG, Daas Baksteen, EPI Kenniscentrum, FeNB2 Staalframebouw, Fischer, Remix droge mortel, Strating Steenfabriek, StrawBlocksSystems.

Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.