Event

8 oktober praten we over meer draagvlak voor Aardgasvrij. Draagt u bij?

08 okt 2019

Om de klimaatdoelen te realiseren en om de teruggeschroefde aardgaswinning in Groningen op te vangen wil de overheid dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat dit een grote opgave is met veel impact voor de maatschappij wordt breed uitgemeten in de media en de politiek. Er leven veel vragen over wie wat moet doen en niet in de laatste plaats: wat kost het en wie moet dat betalen?

U kunt zich (kosteloos) aanmelden voor dit event

Meld u aan!

In deze expert sessie zullen 5 sprekers doormiddel van korte pakkende presentaties inzicht geven op de uitdaging die voor ons ligt, welke kosten en welke baten hiermee verbonden zijn, hoe mensen aankijken tegen deze ontwikkeling en hoe we ze meekrijgen in deze transitie en welke bestuurlijke keuzes we moeten maken om de transitie logisch en eerlijk vorm te geven.

Sprekers

  • Casper Tigchelaar, expert energie in de gebouwde omgeving van ECN part of TNO, gaat in vogelvlucht in op de omvang van de opgave en bespreekt de kosten en baten van het aardgasvrij maken van de woningvoorraad in Nederland. Zowel de kosten en baten voor Nederland als geheel, als de kosten en baten voor huishoudens en andere betrokkenen komen aan bod.
  • Huub Keizers van TNO bespreekt de ontwikkelingen rondom aardgasvrij concepten hoe nieuwe technische en procesmatige innovaties kunnen leiden tot kostendaling.
  • Anja Steenbekkers & Samantha Scholte van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaan in op de perceptie van Nederlandse woningeigenaren. Hoe kijken woningeigenaren aan tegen het aardgasvrij maken van woningen en wijken? Zij presenteren bevindingen uit een verkennende, kwalitatieve studie.
  • Nicole de Koning van ECN part of TNO bespreekt hoe we er voor zogen dat woningeigenaren mee willen werken aan het aardgasvrij maken van hun woningen. Zij bespreekt de verschillende fasen die zij doorlopen en hoe overheden en marktpartijen kunnen inspelen op de behoeften die woningeigenaren hebben in elk van deze fasen.
  • Annelies Huygen, professor transitie van energiemarkten (UvA) en expert bij TNO, bespreekt ten slotte wat er bestuurlijk moet veranderen in Nederland om de transitie naar Aardgasvrij soepel te laten verlopen.


Programma 8 oktober

14.00     Ontvangst
14.30     Aanvang expert sessie (welkom, presentaties door experts)
15.45     Pauze
16.00     Plenaire discussie
17.00     Afsluiting met borrel

Locatie

Hofweg 1a, 2511 AA, Den Haag (Dudok)

Nieuws

Duidelijkheid over aardgasvrije woningen

05 september 2019
Er is nog veel onduidelijkheid over wie wanneer wat moet doen om de zeven miljoen woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te krijgen. Er zijn rollen weggelegd voor de rijksoverheid, gemeenten, netbeheerders,... Lees verder
Ons werk

Aardgasvrij in 2050: maak het de huiseigenaar aantrekkelijk

Alle woningen in ons land moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is het gevolg van het besluit de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 te stoppen en de gemaakte afspraken om de CO2-uitstoot halverwege... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.