Event

European Industry & Energy Summit (EIES) - 10 en 11 december 2019

Kromhouthal, Amsterdam • 10 dec 2019 - 11 dec 2019

De procesindustrie en de energiesector worden vaak gezien als grote veroorzakers van de klimaatproblemen, terwijl ze juist ook sleutels tot oplossingen bieden. Met het thema Energizing a Sustainable Future willen de initiatiefnemers van EIES 2019 aandacht geven aan deze (doorbraak) innovaties en oplossingen.

Het event wil deelnemers informeren, inspireren, verbinden en activeren.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Industry & Energy Summit

Aanmelden

TNO, FME en Industrielinqs organiseren de European Industry & Energy Summit (EIES) 2019 op 10 en 11 december in De Kromhouthal Amsterdam. In de industrie worden momenteel verschillende innovaties toegepast en onderzocht die kunnen zorgen voor schonere processen, ketens, clusters en producten. EIES 2019 wil deze innovaties een podium geven. 

Innovatie en samenwerkingen  
Verschillende ontwikkelingen, nieuwe technologieën en samenwerkingen krijgen tijdens de Summit de aandacht. Technologieën als elektrochemie en elektrificatie komen aan bod. Alsmede het circulaire processen zoals de chemische recycling van kunststoffen. En natuurlijk de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en op het gebied van opslag, hergebruik van CO2 en waterstof. Het evenement gaat uit van eenheid in verscheidenheid. 

Expositieplein
Bezoek TNO op de exhibition, waar we vertegenwoordigd zijn met een aantal doorbraak innovaties. Bijvoorbeeld LightYear One, de eerste personenauto op zonne-energie met zonnecellen in carrosserie een mooie samenwerking van TNO en Light Year, en een voorbeeld van de eerste Nederlandse Elektrolyser voor een produceren van duurzame waterstof.

Programma

  • Plenaire opening met Keynote speakers o.a.:
    • Andre Faaij, Director of Science ECN part of TNO
    • Magnus Hall, CEO van Vattenfall
  • Cases; inspirerende user cases tijdens interactieve break-out sessies
  • Side-events; waaronder Circulaire Kunststoffen en nieuwe biobrandstoffen georganiseerd door TNO
  • Ronde tafel gesprekken
  • Expositieplein

Deelname TNO
André Faaij, Director of Science van TNO EnergieTransitie, geeft tijdens de plenaire sessie een key-note over de grote bijdrage die de industrie kan leveren aan de energie- en grondstoffentransitie door middel van innovatie.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Industry & Energy Summit

Sign Up

Side event Sustainable Biofuels – onmisbaar in de energietransitie
10 december, 13.45-17.15
Dit side event gaat in op het potentieel van agrarische residuen en de uitdagingen en mogelijkheden in de verschillende transportsectoren. Bovendien zal worden aangetoond hoe technologie cruciaal is om agrarische residuen om te zetten in geavanceerde duurzame biobrandstoffen die voldoen aan de strenge eisen aan de motortechnische kant. Met key-notes van Biobased Delta, TNO, IEA Advanced Motor brandstoffen en paneldiscussie met HAN Automotive, TNO automotive, SkyNRG en Maritiem Kenniscentrum, onder leiding van TNO en Platform Duurzame Biobrandstoffen.

Side event Chemische Recycling Plastics
10 december, 13.45-17.15
Chemische recycling van plastics staat momenteel volop in de belangstelling en verschillende bedrijven richten zich op nieuwe recycling routes voor plastic afvalstromen. Ook zijn er veel kritische geluiden te horen over de efficiency, schaal en mogelijke milieu-impact. Samen met Nationaal Platform Chemische Recycling zullen Gerard van der Laan en Rob de Ruiter van TNO en verschillende innovatieve bedrijven de bezoekers meenemen in een overzicht van de huidige processen en nieuwe innovaties. In een interactief ronde tafel gesprek gaan we met de waardeketen spelers in gesprek over de rol van chemische recycling als complementaire technologie naast mechanische recycling in de transitie naar circulaire plastics.

Break-out sessie Sociale innovaties voor een versnelde energietransitie in de industrie
10 december  15.45 17.15
Het implementeren van duurzame innovaties in processen, ketens, clusters en producten vraagt meer dan alleen technologische oplossingen. Innoveren is in de eerste plaats mensenwerk. Terwijl de meeste mensen gewoontedieren zijn die niet van verandering houden, vraagt de energietransitie van ons allen radicale veranderingen in denken en werken. Het vraagt van bedrijven een cultuuromslag waarbij energie besparen, het gebruik van hernieuwbare energie en product- en procesinnovatie gericht op een hogere efficiency ‘het nieuwe normaal’ zijn. Het sociale innovatie onderzoek bij TNO gaat over de vraag hoe de industrie hierin ondersteund kunnen worden. Suzanne Brunsting, Laura Hoogwerf en de leden van het team "industrial decision making" zullen aan de hand van voorbeelden uit eerdere projecten laten zien tegen welke gedragsmatige en culturele uitdagingen bedrijven aan lopen en welke interventies mogelijk zijn om gedrag en cultuur effectief te veranderen. Aan de hand van een opdracht of case en discussie ontdekken we samen wat dit onderwerp voor uw bedrijf betekent.

Break-out sessie Waterstof onmisbaar in de energietransitie
11 december, 09.45 – 10.30
Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Nu wordt er vooral grijze waterstof geproduceerd door reforming van aardgas voor industriële toepassingen. Hier komt veel CO2 bij vrij.  De voornaamste toepassingen zijn in de chemische industrie voor het maken van ammoniak en kunstmest,  en voor olieraffinage.  Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten. Rene Peters en Lennart van der Burg van TNO tonen aan welke  waterstof innovaties voor productie, transport, opslag en gebruik als brand- en grondstof er zijn, bespreken de learnings en te nemen stappen om dit mogelijk te maken.

Break-out sessie Grote winstkansen voor verduurzamen van industriële warmte
11 december 11.00-11.45
Meer dan 75 procent van de energie in de industrie wordt gebruikt in de vorm van warmte. Het verduurzamen van warmte zal dan ook een hele grote impact hebben op de CO2 uitstoot van de industrie. Al vele jaren ontwikkelt TNO samen met eindgebruikers en technologie leveranciers warmte pompen die rest warmte uit de industrie opwaarderen naar hogere temperatuurniveaus tot 200OC zodat die opnieuw gebruikt kan worden. Samen werken met de industrie heeft een grote toegevoegde waarde om innovatie en implementatie te versnellen. Omdat er nog veel meer mogelijkheden zijn om warmte voorziening van de industrie te verduurzamen willen Soledad van Eijk en Anton Wemmers van TNO partijen bijeenbrengen, verbinden en uitdagen om technologische oplossingen te realiseren en de overgang naar een CO2-neutrale industrie mogelijk te maken in een nog op te zetten (inter)nationaal programma waar ze graag meer over vertellen.

Grootschalige energieopslag voor leveringszekerheid toekomstig energiesysteem
11 december 11.45 – 12.30
Om de inzet van grootschalige ondergrondse energieopslag dichter bij marktimplementatie te brengen moeten stappen gezet worden op meerdere terreinen (techniek, marktparticipatie, wet- en regelgeving, sociale inbedding). Er ligt nu een unieke kans om het momentum voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grootschalige ondergrondse energieopslag weer op te bouwen, en daarbij te profiteren van synergie met ontwikkelingen in aangrenzende onderzoeksterreinen (waterstofproductie, slimme energieystemen, energiesysteemintegratie, ontwikkeling van energietransportinfrastructuur). TNO onderzoekt samen met partners welke rol grootschalige ondergrondse energieopslag kan spelen in het behoud van leveringszekerheid bij integratie van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie. Remco Groenenberg en het projectteam zullen aan de hand van voorbeelden uit projecten laten zien tegen welke uitdagingen bedrijven aanlopen en oplossingen en kansen er liggen.

Side event: Re-carbonizing the Chemical Industry by Electrification (op uitnodiging)
11 december, 12.30-18.00
Naast het uitfaseren van koolstofhoudende brandstoffen zoals dat gebeurt in de energie transitie (decarbonisatie) heeft de industrie nog een tweede uitdaging. Om volledig klimaatneutraal te worden moeten ook de grondstoffen die worden gebruikt hernieuwbaar worden, dwz gebaseerd op CO2, biomassa of recycling (recarbonisatie). Wat dit betekent? Dat staat centraal tijdens het side event waarmee VoltaChem viert dat ze al vijf jaar succesvol werkt aan de elektrificatie van de chemische industrie. Keynote speakers zijn onder meer Ernst Homburg (Emeritus Professor of History and Science and Technology, Maastricht University),Michael Carus(managing director van het nova-Institute), and Pierre Barthelemy (Executive Director Research and Innovation, Cefic). Professor Homburg deelt zijn visie op historische transformaties van de chemische industrie. Michael Carus zal het hebben over de transitie naar een volledig gerecarboniseerde industrie, en Pierre Barthelemy bespreekt het Phoenix-initiatief van Cefic, waarin het draait om het gebruiken van CO2 als grondstof voor de chemische industrie.mTijdens drie interactieve parallelsessies verkennen we vervolgens de markten van FuelsFertilizers, en Plastics. Toegang tot dit side event van VoltaChem is alleen op uitnodiging. Heeft u interesse om erbij te zijn? Laat het dan weten via info@voltachem.com, met een motivatie. 

Agenda
Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.