Event

Terugkomdag 23 mei 2019

TNO Schipholweg 77-89 in Leiden • 23 mei 2019

Critical Appraisal of a Topic (CAT): Wat is het? Wat leren aios? En wat kan uw rol als praktijkopleider zijn?

 

Een CAT is een systematische samenvatting van de resultaten van een klein aantal wetenschappelijke studies over een concrete vraagstelling uit de praktijk. Jeugdartsen hebben in hun werk met tal van situaties te maken waarin zij beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld over de aanpak van overgewicht van een kind, bij de implementatie van richtlijnen en bij de keuze voor invoering van een bepaalde methodiek. Om de kans op het bereiken van resultaten te vergroten, wordt van jeugdartsen verwacht dat zij hun handelen zo veel mogelijk baseren op bewijzen verkregen uit wetenschappelijke studies. Het maken van een CAT is hiervoor een goede methode gebleken.  

Op landelijk niveau (KAMG-opleidingsplan, 2017) wordt dan ook aangegeven dat aios in hun opleiding ervaring moeten opdoen met deze methode. De opleidingsinstituten hebben het maken van een CAT in hun onderwijs verwerkt.

Op verzoek van meerdere praktijkopleiders biedt TNO deze terugkomdag over CAT aan. Aan het eind van de terugkomdag heeft u een (globaal) beeld van:

  • wat een CAT is, met welk doel en in welke stappen een CAT wordt gemaakt;
  • wat en hoe aios hierover leren in het instituutsonderwijs;
  • de mogelijkheden om uw aios te ondersteunen.

Vanaf 15.30u is er aandacht voor LWS en de nieuwe opleiding (Opleiding Arts M&G, profiel Jeugdarts) die dan (23 mei 2019) al een paar maanden draait. U krijgt actuele informatie, we wisselen ervaringen uit, bespreken uw vragen en adviseren elkaar.

Docenten

Willy-Anne van Stiphout (Arts M&G, epidemioloog) bij TNO betrokken als docent van het onderdeel ‘omgaan met evidence’.
Vasanthi Iyer (Arts M&G, instituutsopleider TNO)
Ingeborg Tönis (onderwijskundige TNO)

Voor aanmelden en andere praktische informatie naar deze pagina.

Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder
Ons werk

Didactische scholingen (terugkomdagen) voor opleiders

Als praktijkopleider speel je een cruciale rol bij de professionele ontwikkeling van jeugdartsen in opleiding: als coach, begeleider én rolmodel. Om dat goed te kunnen doen ontwikkel je voortdurend je... Lees verder
Ons werk

Opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid, profiel jeugdarts

Wil je als jeugdarts een substantiële bijdrage leveren aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd? In de opleiding Arts M+G, profiel Jeugdarts bij TNO verwerf je de competenties hiervoor! Na afronding... Lees verder
Agenda
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.