Event

Workshop ‘Sensoren op de werkplek’

SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag • 01 nov 2019

Blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek wordt momenteel gemeten door monsters te nemen, deze te analyseren en na enkele dagen een gemiddelde terug te koppelen. Sensoren bieden de mogelijkheid om goedkoper, vaker, maar vooral ook real time te meten. Maar wie krijgt deze data te zien, en hoe kun je waarborgen dat alleen voor de afgesproken doeleinden gebruikt wordt? In samenwerking met iSZW en de SER organiseert TNO een workshop waarin we de ethische en privacy-gerelateerde kwesties verder willen onderzoeken met werkgevers en werknemers.

Workshop bijwonen?

Meld je hier aan voor de workshop 'Sensoren op de werkplek'

Aanmelden

Door met sensoren te werken, wordt blootstellingsinformatie verkregen op een moment dat er nog iets aan te doen is. Daarnaast bepaal je met sensoren niet langer een daggemiddelde waarde, maar creëer je een blootstellingsprofiel van de dag. Hierdoor is het veel makkelijker om terug te vinden waar je je beheersmaatregelen op moet richten om effectief te zijn.

De gedachte is dat de inzet van sensoren zeer gaat bijdragen aan effectievere preventie en dus gezondere werknemers. Maar aan het gebruik van persoonlijke sensoren kleven mogelijk ook keerzijden: wie krijgt de data te zien en kan deze tegen je gebruikt worden? Kennis geeft verantwoordelijkheid. Kunnen mensen verplicht worden sensoren te dragen? Ook als ze dat niet willen? Vragen op het gebied van ethiek en privacy. In samenwerking met iSZW en de SER organiseert TNO een workshop waarin we deze ethische en privacy kwesties verder willen onderzoeken met werkgevers en werknemers. Aan de hand van scenario’s willen we verkennen wat voor mensen acceptabel is en waar een grens wordt overschreden. Hoe kijkt men tegen ethische en privacy kwesties aan, hoe ze zouden kunnen worden overkómen en welke nieuwe nog niet geïdentificeerde issues we tegen komen. De technologie is er en houden we niet meer tegen. We kunnen wel invloed uitoefenen op de wijze waarop de technologie wordt ingezet, zodat we de voordelen benutten en de nadelen zo klein mogelijk houden.

Programma workshop
Ter voorbereiding op de workshop ontvangt u een zestal infobladen waarop de verschillende mogelijkheden om sensoren in te zetten op de werkplek worden toegelicht, de voor- en nadelen worden benoemd, evenals mogelijke ethische kwesties die hierbij een rol kunnen spelen. Deze infobladen geven het perspectief van TNO weer. Aan de hand van 3 scenario’s willen we tijdens de workshop met u bespreken wat voor- en nadelen zijn vanuit uw perspectief en of u zich herkent in de benoemde ethische kwesties, of dat deze voor u heel anders liggen.

09.30    Inloop met koffie/thee
10.00    Welkom en introductie door Maaike le Feber (TNO)
10.15    Toelichting op ethiek en spelregels voor de workshop door André Krom (EthiekWerkt)
10.30    Scenario 1: sensoren als detector
11.00    Scenario 2: stationaire sensoren (met indoor location tracking)
11.40    Pauze
12.00    Scenario 3: persoonlijke sensoren (met technieken om context te meten)

         Bij het bespreken van de drie scenario’s wordt onder andere ingegaan op:

 

-          het doel waarvoor de techniek kan worden ingezet,

-          of de techniek effectief is voor dit doel (effectiviteit),

-          of de techniek ingrijpend is en voor wie (subsidiariteit),

-          of de voordelen opwegen tegen de nadelen (proportionaliteit)        

-          of de voor- en nadelen gelijk verdeeld zijn over de betrokkenen (rechtvaardigheid)

 

12.40    Evaluatie: onderlinge vergelijking drie scenario’s

13:00    Einde

 

Er wordt u na afloop van de workshop een lunch aangeboden door de SER.

 

 

Aanmelden voor deze workshop kan hier.

 

Workshop bijwonen?

Meld je hier aan voor de workshop 'Sensoren op de werkplek'

Aanmelden
Agenda
Contact

Drs. Maaike le Feber

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.