Event

Nederlandse conferentie voor electrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

26 jun 2020

Vrijdag 26 juni organiseert de ECCM-adviescommissie de derde Nederlandse conferentie voor ElektroChemische Conversie & Materialen (ECCM). De inschrijving voor de conferentie is nu geopend.

Wilt u bijdragen aan een parallelsessie van de conferentie? De deadline voor het indienen van abstracts is 30 maart 2020.

Inschrijving

Aanmelden kan op de website

Conference website

OPZET VAN DE CONFERENTIE

 • Datum & tijd: vrijdag 26 juni 2020, 9:30 – 18:00 uur.
 • Plaats: Nederland, The Hague Conference Centre, gebouw New Babylon (naast treinstation Den Haag Centraal).
 • Deelname: gratis, inclusief lunch: registratie op basis van volgorde van aanmelding. De registratie gaat maart 2020 open via www.topsectoren.nl en www.CO2neutraalin2050.nl. Nog niet op de ECCM mailinglijst? Schrijf je hier in.
 • Opzet: eendaagse conferentie met keynote lezingen en parallelle sessies ingevuld door experts van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden en NGO's. Interesse om bij te dragen aan het parallelle programma? Zie UITNODIGING VOOR ABSTRACTS hieronder of ga direct naar het indienen van uw 100 woorden abstract.
 • Voertaal:Engels

Alle informatie en updates over de conferentie worden hier gepubliceerd.

KEYNOTE SPREKERS

 • Dr Kathy Ayers, Vice President Research and Development, Nel ASA / Proton Onsite, United States
 • Dr Jiang Kejun, director of the Energy Research Institute (ERI), National Development and Reform Commission, China
 • Dr Andreas Peschel, Research and Development Department of Linde Gas, Germany
 • Paul Kenis, University of Illinois, Microchemical systems for applications in energy, United States
 • Mr Jochen Wermuth, Climate Impact Investor, Germany
 • Dr Kai Hortmann, Project Leader CO2 Conversion, Total, Belgium
 • Drs Marjan Minnesma MBA, Directeur Urgenda

UITNODIGING VOOR ABSTRACTS PARALLELLE SESSIES - DEADLINE 30 MAART 2020

Naast de internationale lezingen, zal de ECCM-commissie drie parallelle sessies organiseren met Nederlandse deskundigen. De oproep voor abstracts is nu geopend: dien hier uw samenvatting van 100 woorden in.

Wie kan indienen?
Ervaren sprekers / experts van kennisinstellingen (universiteiten / TO2 / onderzoeksinstituten), sprekers uit het bedrijfsleven en van overheden/NGO's.

Voor welke thematische parallelle sessies kunnen abstracts worden ingediend?
De parallelle sessies zijn in overeenstemming met de drie hoofdstukken van het ECCM-adviesrapport (in het Nederlands, of download de Engelse samenvatting):
o System integration of electrolysis
o Innovative electrochemistry and materials
o Education, knowledge exchange, governance

Wat zijn de selectiecriteria?
o Passend bij het thema van de parallelle sessie.
o Kwaliteit van de inhoud in de zin van technologische, wetenschappelijke of sociaal-economische benadering.
o Evenwicht in het programma tussen bijdragen van universiteiten / TO2 / onderzoeksinstituten, industrie en overheden/NGO's.

De adviescommissie zal alle ingediende abstracts zorgvuldig beoordelen aan de hand van de selectiecriteria. Eind april ontvangen alle indieners informatie over de uitkomst van het selectieproces.

NIEUW! ECCM PROGRAMMADAG 25 JUNI 2020

Tijdens de jaarlijkse ECCM-programmadag komen lopende programma's die zijn geïnitieerd of geadopteerd door de ECCM-commissie bijeen op dezelfde locatie in Den Haag, voorafgaand aan de jaarlijkse ECCM-conferentie. Updates over het programma worden op deze pagina gepubliceerd. De ECCM-programmadag is alleen op uitnodiging. Deelnemers worden uitgenodigd via de deelnemende onderzoeksprogramma's.

THEMA VAN DE CONFERENTIE

Het thema van de conferentie is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Meer informatie over de thematiek is hier te vinden. Tijdens de conferentie wordt de state of the art op het gebied van wetenschap en technologie gedeeld door internationale sprekers van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven. Nederlandse experts zullen bijdragen aan een aantrekkelijk parallelprogramma dat is gerelateerd aan het thema van de conferentie. Tijdens de conferentie zullen nationale initiatieven met betrekking tot het ECCM-thema worden gelanceerd.

DE OPDRACHT VAN DE ECCM-ADVIESCOMMISSIE

De adviescommissie voor Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) adviseert de Nederlandse overheid om de overgang te kunnen maken naar een CO2-neutrale industrie gebaseerd op intermitterende duurzame energieopwekking, opslag en conversie. De commissie is ingesteld door de topsectoren HTSM, Energie en Chemie, met steun van NWO en TNO en in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

ECCM is het sectoroverstijgende thema om bovengenoemde transitiedoelstelling te bereiken. De commissie coördineert inspanningen op het gebied van ECCM op nationaal niveau, door het initiëren van nieuwe samenwerkingsinitiatieven en door het adapteren van initiatieven die passen binnen het adviesrapport dat de commissie heeft gepubliceerd. Vanuit nationaal perspectief adviseert de commissie de overheid over welke inspanningen nodig zijn voor samenwerking over de hele innovatieketen.

Daarnaast is de commissie bezig met het opbouwen van een ECCM-gemeenschap van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en NGO's. Hiertoe organiseert de commissie conferenties op het gebied van ECCM en een jaarlijkse graduate school. Meer informatie: www.co2neutraalin2050.nl.

 

Contact

w. www.co2neutraalin2050.nl // e. secretariaat@eccm-mail.nl // contactpersonen. Sofia Derossi (coördinatie, t. +31 634 55 81 44) // Sandra de Keijzer (Topsector Energie, t.+31 642 03 51 74) // Frank Karelse (Topsector HTSM, t. +31 611 56 71 54) // Mark Schmets (Topsector Chemie, t. +31 630 36 92 39) // Martijn de Graaff (toegepaste onderzoeksinstituten, t. +31 622 26 08 71).

Nieuws

https://www.voltachem.com/agenda/netherlands-conference-on-electrochemical-conversion-materials-2020

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.