Event

Terugkomdag praktijkopleiders - Begeleiden van aios: leren van best practices

Strijp-Z, Tilburgseweg-West 100 in Eindhoven • 06 nov 2020

Nu ook in Eindhoven!
(Op 12 maart 2020 vond deze terugkomdag plaats in Leiden)

In het dagelijks werk als opleider bent u continu bezig met coachen, sturen, maar ook loslaten. Hoe vindt u de balans om voldoende sturing te bieden, en tegelijkertijd de aios ook niet te veel te begrenzen? Welke coaching vaardigheden kunt u daarbij inzetten? We starten de dag met inzichten (uit onderzoek) over effectief leren en de rol van sturing. Wat werkt? En wat werkt niet? Vervolgens maken we de vertaalslag naar het begeleiden van aios. Hoe kunt u uw begeleiding afstemmen op het leerproces en de manier van leren van de aios? Wat werkt voor u en uw aios?

En wat als het, bijvoorbeeld om persoonlijke redenen niet (helemaal) loopt zoals de aios zou willen? Sandra Hamming (opleidingsadviseur en coach) vertelt over haar ervaringen met het voor korte of langere tijd coachen van aios en geeft tips om als praktijkopleider uw aios zo goed mogelijk te coachen.

Docenten: Deze terugkomdag wordt verzorgd door docenten van TNO, waaronder: drs. Sandra Hamming, Opleidingsadviseur TNO en Jeugdarts KNMG (niet praktiserend); drs. Ingeborg Tönis (onderwijskundige bij TNO).

Meer weten over deze terugkomdag? Stuur dan een mail naar onderwijs@tno.nl.

Voor aanmelden en andere praktische informatie naar

Deze pagina
Ons werk

Didactische scholingen voor opleiders

Lees verder
Ons werk

Opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid, profiel jeugdarts

Wil je als jeugdarts een substantiële bijdrage leveren aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd? In de opleiding Arts M+G, profiel Jeugdarts bij TNO verwerf je de competenties hiervoor! Na afronding... Lees verder
Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.