Event

Terugkomdag praktijkopleiders - Omgaan met privacy en de rol van de opleider

TNO Schipholweg 77-89 in Leiden • 26 nov 2020

Deze terugkomdag vond eerder plaats op 13 februari 2020. Wegens succes en op verzoek van meerdere opleiders wordt deze dag nogmaals aangeboden.

Jeugdartsen worden in de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met dilemma’s rond privacy. Tijdens de opleiding leren aios hiermee omgaan. Een goede aansluiting van de instituutsopleiding (theorie) en de praktijk van de JGZ is hierbij van groot belang. Over deze aansluiting en hoe u aios kunt ondersteunen en begeleiden bij het omgaan met dilemma’s rond privacy gaat deze terugkomdag.

Aan het eind van de dag heeft u:

  • een beeld van wat aios in het instituutsonderwijs leren over het omgaan met privacy;
  • handvatten gekregen voor het begeleiden van aios bij het omgaan met privacy in de praktijk;
  • geoefend met het begeleiden van een aios bij concrete casuïstiek.

Naast het thema ‘Omgaan met privacy’ wordt aandacht besteed aan de betekenis van een aantal actuele ontwikkelingen voor uw rol als opleider.

Docenten: Het onderdeel ‘Omgaan met Privacy’ wordt verzorgd door mr. J.A. (Jolanda) van Boven, gezondheidsjurist. Vanuit TNO is een van de instituutsopleiders en drs. Ingeborg Tönis (onderwijskundige TNO) betrokken.

Meer weten over deze terugkomdag? Stuur dan een mail naar onderwijs@tno.nl.

Voor aanmelden en andere praktische informatie naar

Deze pagina
Ons werk

Didactische scholingen voor opleiders

Lees verder
Ons werk

Opleiding Arts Maatschappij + Gezondheid, profiel jeugdarts

Wil je als jeugdarts een substantiële bijdrage leveren aan het veilig en gezond opgroeien van de jeugd? In de opleiding Arts M+G, profiel Jeugdarts bij TNO verwerf je de competenties hiervoor! Na afronding... Lees verder
Ons werk

Wil je jeugdarts KNMG worden? Of je competenties als opleider verder ontwikkelen?

TNO is een erkend opleidingsinstituut voor jeugdartsen. De instituutsopleiders zijn arts M+G of jeugdarts KNMG. Samen met onderwijskundigen geven zij vorm en inhoud aan het onderwijs voor jeugdartsen in... Lees verder

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.