Event

Webinar warmtepompen voor het decarboniseren van de industrie

Warmtepompen zijn een energie efficiënte elektrificatietechnologie die een groot deel van de fossiele industriële procesverwarming kan vervangen. Om de implementatie en verdere ontwikkeling van industriële warmtepompen te versnellen, heeft TNO samen met zeven andere onderzoeksinstituten een whitepaper opgesteld waarin de huidige status en stappen worden beschreven die nodig zijn om het CO2 emissiereductie potentieel van deze technologie te realiseren.

Webinar terugkijken

Nieuwe generatie warmtepompen

In een webinar dat TNO organiseert in oktober 2020 gaan TNO-experts in gesprek aan de hand van deze whitepaper. Je kan je nu al aanmelden om meer informatie te ontvangen en op de hoogte te blijven over de datum.

De whitepaper over de rol van industriële warmtepompen voor het decarboniserenvan de industrie is nu beschikbaar als download.

Wil je de mogelijkheden voor industriële warmtepomptechnologie bespreken of meer weten over de nieuwe generatie warmtepompen? Neem dan contact op met TNO.

Achtergrond

Europa heeft sterke ambities om in 2050 een koolstofarme economie zonder CO2-uitstoot te hebben. Daarvoor zijn radicale veranderingen in de huidige energievoorziening in de industrie nodig. Elektrisch aangedreven warmtepomptechnologie wordt al tientallen jaren voorgesteld voor het leveren van warmte en het verhogen van de procesefficiëntie in de industrie. Met grotere aandelen van hernieuwbare energie in het elektriciteitssysteem, neemt het CO2 emissiereductie potentieel van deze technologie snel toe.

Ondanks het hoge energie- en emissiereductiepotentieel is de toepassing van industriële warmtepompen momenteel beperkt. Om de positie voor industriële warmtepomptechnologie te verbeteren, heeft TNO samen met zeven andere Europese onderzoeksinstituten (DTI, DTU, Sintef, AIT, UPV, RISE, NTB) meegewerkt aan een whitepaper.

Doelen van de whitepaper

  • Warmtepompen promoten als de referentie-verwarmingstechnologie voor lage temperaturen in de industrie
  • Demonstreer de toepassing en de CO2 emissiereductie van industriële warmtepompen
  • Industriële warmtepompen op de voorgrond plaatsen van nationale en Europese strategische onderzoeks- en innovatie-agenda's
  • Versterken van de coördinatie van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie (RD&D) van industriële warmtepompen op Europees niveau

De whitepaper is gericht op beleidsmakers en besluitvormers op zowel nationaal als Europees niveau. Het is bedoeld om het bewustzijn van deze technologie bij deze beleidsmakers en besluitvormers te vergroten en als basis te gebruiken voor het opzetten van programma's om het emissie reductie potentieel te ontsluiten. Het is ook bedoeld als aanjager van warmtepompfabrikanten om technologie voor industriële toepassingen te ontwikkelen en de industrie het perspectief van de technologie te bieden.

Een industrieel warmtepompprogramma

De whitepaper toont aan dat de implementatie van warmtepompen verstrekkende voordelen heeft die verder gaan dan energie- en emissiebesparingen. Het zal ook het concurrentievermogen van de EU-industrie vergroten en technische innovaties stimuleren, het scheppen van banen en een sterke economie stimuleren. Om het volledige potentieel van de technologie te benutten, is echter een ondersteunend beleidskader nodig.

Om industriële warmtepomptoepassingen te stimuleren, stelt de whitepaper voor dat de Europese Commissie de volgende acties uitvoert:

  • Creëer een regelgevend kader dat de acceptatie van industriële warmtepompen vergemakkelijkt
  • Opzetten van een Europese informatie- en kennisbank over warmtepomptechnologieën en oplossingen voor betrouwbare procesintegratie
  • Opzetten van een RD&D-programma dat de versterking en groei van industriële warmtepomptoepassingen ondersteunt.

TNO heeft de ambitie om voorop te lopen bij de uitrol van deze acties en de industriële warmtepomptechnologie en ontwikkelingen binnen haar roadmap CO2-neutrale industrie te blijven stimuleren.

Agenda
Contact

Dr. ir. Robert de Boer