Event

Startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer

TNO | Leiden • 06 dec 2021

Op maandag 6 december 2021 start een nieuwe startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer.

Meld u aan voor de scheidingsatlas startkwalificatie op maandag 6 december '21

Aanmelden
Logo ScheidingsATLAS

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn. De interventie is bedoeld ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS is erop gericht ouders te ondersteunen en ze informatie en tips te geven over ondersteuning van hun kinderen en communicatie met de andere ouder. Zie www.tno.nl/atlas.

ScheidingsATLAS groepen worden uitgevoerd door twee gecertificeerde trainers. De kwalificering tot ScheidingsATLAS trainer bestaat uit:

  • 1,5 dag training inclusief een terugkombijeenkomst.
  • Individuele telefonische coaching.
  • Intervisie en certificering.

Voorwaarde voor deelname aan de kwalificering is dat deelnemers het ScheidingsATLAS handboek voor ouders  voorafgaande aan de training lezen. Kennis van de inhoud wordt verondersteld omdat hierop voortgebouwd wordt in de training.

De eerste trainingsdag (maandag 6 december, 9.30-17.30 u) die deelnemers vervolgens bijwonen vormt de startkwalificering waarmee zij een startkwalificatie krijgen. Met de startkwalificatie kan een trainer een eerste ScheidingsATLAS groep geven. Tijdens de uitvoering van de eerste groep heeft elke trainer recht op eenmalige telefonische supervisie. Tijdens de terugkombijeenkomst vindt intervisie plaats door middel van rollenspellen.  Daarin is er aandacht voor het leertraject en de leerdoelen van de trainer. Waar loopt hij of zij tegenaan, hoe gaat de trainer om met lastige situaties? Tijdens de terugkombijeenkomst (1 dagdeel) is er tevens mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt men het trainerscertificaat.

Doelgroep

De ScheidingsATLAS training tot trainer is ontwikkeld voor ervaren professionals met aangetoond ten minste HBO-niveau. Zij hebben een achtergrond in de psychologie, maatschappelijk werk, pedagogiek of vergelijkbare achtergrond. Ze hebben ervaring met het werken met ouders, kennis van en ervaring met het werken aan problematiek rondom verlies/scheiding. Daarnaast is aantoonbare ervaring met het begeleiden van groepsinterventies noodzakelijk. Vaak betreft het maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals, mediators, verliescoaches etc.

De ScheidingsATLAS kwalificering is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJeugd.nl) met 31.75 punten - SKJ207363.

Kosten

796 Euro excl. BTW

Prijs is voor de eerste dag én terugkombijeenkomst (1 dagdeel), inclusief opleidingsmaterialen, trainershandleiding, intervisie en certificering. Het boek ScheidingsATLAS: Wegwijzer voor ouders (Klein Velderman, Pannebakker, & Van Vliet, 2020) dient zelf aangeschaft te worden via Uitgeverij Nieuwezijds of de boekhandel. Daarnaast dient voor het uitvoeren van de ScheidingsATLAS groepen ook een materialenset te worden aangeschaft van 70 Euro excl. BTW (deze laatste is benodigd voor de uitvoering van groepen, niet per trainer).

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77
2316 ZL Leiden

Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • Echtscheiding
  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling