TNO Caribbean: naar duurzame energievoorziening

Het land Aruba heeft de ambitie om zo snel mogelijk de transitie te maken naar een duurzame energievoorziening. TNO ondersteunt Aruba hierbij door middel van toegepast onderzoek, in samenwerking met (locale) bedrijven, overheid en universiteiten.

Benutting van zon-, windenergie en diepzeekoeling zijn belangrijke onderwerpen. TNO werkt hieraan samen met partners en zet haar expertise in zonnecellen, smart energy systems en water in.

Duurzaamheid en internationalisering zijn belangrijke speerpunten in de nieuwe strategie van TNO (sinds januari 2011). TNO zet zich binnen het thema Energie in voor een efficiënte, betrouwbare en duurzame transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen en het beheer van natuurlijke grondstoffen. Deze ambitie sluit nauw aan bij de doelstellingen van Aruba. De minister-president van Aruba wil van Aruba een duurzaam land maken waarvan de economische motor niet meer vrijwel volledig draait op het toerisme. Op het eiland wordt veel (elektrische) energie gebruikt ten behoeve van koeling, zoetwaterproductie, raffinage en aan- en afvoer van consumptiegoederen. Deze energie is (in)direct grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen. Het land Aruba wil deze situatie veranderen en haar energiehuishouding verduurzamen. Het eiland kent bijzonder veel bruikbare wind- en zonuren en heeft een grote potentie voor diepzeewater koeling.

SPEERPUNTEN TNO

TNO wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van Aruba door:

  • het opzetten van een Living lab (Proeftuin) en het uitvoeren van R&D-projecten met lokale bedrijven
  • het opzetten van een Summer school (Green Faculty) in samenwerking met onderwijsinstellingen uit Amerika en Nederland;
  • test- en certificeringsonderzoek voor duurzame energietechnologie;
  • het openen van een regionaal loket voor de Geologische Dienst Nederland.

Op deze manier hopen wij niet alleen een verduurzaming van het eiland te bewerkstelligen, maar ook een bijdrage te leveren aan de door de minister-president beoogde opbouw van een kenniseconomie en hoogwaardige werkgelegenheid.

Voor TNO is het ook belangrijk dat Aruba kan fungeren als springplank van en naar Zuid- en Midden Amerika. We benutten daarbij Aruba als vooruitgeschoven post van Nederland (en Europa) in Latijns Amerika en als buurland van de USA.

ARUBA, BETROUWBARE PARTNER

Het huidige kabinet Eman ziet dit ook als een kans. Het kabinet Eman zet zwaar in op de transitie naar lokaal opgewekte duurzame energie en opbouw van regionaal inzetbare kennis op dit gebied. Hiermee kan Aruba haar energieafhankelijkheid fors verminderen en tegelijkertijd haar kenniseconomie en hoogwaardige werkgelegenheid ontwikkelen. Zo kan Aruba een significant deel van haar BNP wat nu weglekt in energie import internaliseren. Een win-win-win, verduurzaming van de economie, ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid en een kans voor Nederlandse en Europese bedrijven die activiteiten willen ontplooien in de regio. En niet onbelangrijk; een positieve bijdrage aan een meer duurzame wereld.

Locatie Oranjestad - Aruba

Italiestraat 46
Oranjestad
Aruba
TNO Caribbean

Ons werk

Succesvolle start Green Faculty

Mei 2012 is de Carribbean Branche Office TNO (CBOT) in samenwerking met Arizona State University van start gegaan met de “Green Faculty”. De Green Faculty biedt trainingen aan ter ondersteuning van Aruba’s... Lees verder
Ons werk

Smart Community Aruba, technologie testen in real life

Testen en demonstreren in real life is een must voor de door ontwikkeling van duurzame technologieën van concept tot praktische toepassing. Smart Community Aruba (SCA), een woonwijk met 20 eenheden gericht... Lees verder

Internationaal
Contact

Drs. Jan Ebbing

  • aruba
  • caribbean
  • duurzame energie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.