TNO Caribbean – Weloverwogen besluitvorming voor duurzame oplossingen

De landen en rurale gebieden op de Caraïbische eiland krijgen bij de transitie naar een duurzamere samenleving te maken met verschillende uitdagingen. Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energietoevoer, schoon water en goed afvalbeheer zijn daarbij basisvereisten. De schaal en logistiek van de eilanden vragen om lokaal toepasbare oplossingen, die aansluiten op de plaatselijke behoeften en capaciteit.

Daarvoor is innovatie op het gebied van technologie en dienstverlening op zich niet genoeg: om tot weloverwogen oplossingen te kunnen komen is ook een goede samenwerking met de stakeholders essentieel. TNO Caribbean kan daarbij helpen. Tot onze cliënten behoren:

  • Overheden
  • Openbare en particuliere nutsbedrijven
  • Ngo’s
  • Particuliere investeerders en ondernemingen
  • Financiële instellingen

TNO Caribbean is gevestigd op Aruba en is sinds 2011 actief in het Caraïbisch gebied, met specifieke focus op duurzame energie en schone technologie. TNO Caribbean heeft lokale mensen in dienst, die inzicht hebben in het landschap en de cultuur op de Caraïbische eilanden. TNO Caribbean wordt gesteund door haar Nederlandse moederorganisatie TNO, een prominent onafhankelijk Europees R&D- en kennisinstituut met een staat van dienst van meer dan 75 jaar. TNO heeft zo’n 2.500 hooggekwalificeerde professionals in dienst, die diepgaande expertise leveren voor de ontwikkeling en implementatie van innovaties en onafhankelijk, deskundig advies verstrekken over alle aspecten van duurzame ontwikkeling. TNO onderscheidt zichzelf met multidisciplinaire expertise die het gehele spectrum beslaat van technologie, economische analyse, beleid en regelgeving.

Dienstverlening TNO Caribbean

We zijn ons ervan bewust dat elk eiland en elk plattelandsgebied unieke omstandigheden en beperkingen kent waarop oplossingen moeten worden afgestemd. Vanuit die gedachte is het dienstenpakket van TNO Caribbean ontwikkeld. Wij streven ernaar om samen met de lokale stakeholders en besluitvormers het probleem te beoordelen en het gewenste resultaat te bepalen. Vervolgens stellen we een strategie op, identificeren we welke informatie we nodig hebben om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en helpen we stakeholders om samen draagvlak voor de implementatie te creëren. Wij kunnen u op diverse manieren van dienst zijn:

  • Onafhankelijk strategisch advies en techno-economische beoordelingen
  • Procesfacilitatie & project- en programmamanagement
  • Capaciteitsopbouw door trainingen en seminars (op maat)
  • Marktonderzoek en maatschappelijke aanvaarding
  • Milieutechnische en sociaaleconomische beoordelingen

Partnership TNO Caribbean-Aruba

In 2011 zijn Aruba en TNO een langdurig samenwerkingsverband aangegaan om Aruba te steunen bij de transitie naar duurzaamheid en het eiland een positie te geven als kennishub voor de kleine insulaire ontwikkelingslanden in de regio. Sindsdien heeft TNO samen met de Arubaanse overheid en stakeholders gewerkt aan de ontwikkeling van een strategie voor de energietransitie en de Smart Community, de eerste duurzame gemeenschap in het Caraïbisch gebied. Deze gemeenschap fungeert als ‘levend laboratorium’ en demonstratieproject voor duurzame ontwikkeling.

De Sustainable Energy Transition Summit heeft een kritieke rol gespeeld bij de verdere ontwikkeling van Aruba. Daardoor hebben we onze energietransitie strategisch kunnen benaderen en alle inspanningen op elkaar kunnen afstemmen om naar een gezamenlijk doel toe te werken. – Mike Eman, Premier van Aruba

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.