TNO South East Asia

In 2013 opende TNO haar kantoor in Singapore als een regionaal knooppunt voor Zuidoost Azië.  TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij richten ons op de toekomstige uitdagingen met wetenschappelijke onderzoek.

Het TNO Zuidoost Azië kantoor werkt samen met locale partijen om onze impact in Singapore en de regio Zuidoost Azië (ASEAN landen) te versterken en te verbreden met een focus op Cyber Security, Smart Cities en Smart Mobility.
Met name:

  • Beveiliging van CPS (Cyber Physical Systems), bescherming van kritische Infrastructuren (CIP), cyberbedreiging intelligentie, het delen van informatie en oplossingen om cybercriminaliteit te voorkomen, verstoren en onderzoeken
  • Stedelijk ontwikkelingsinstrument met realtime operationeel dashboard en geïntegreerde feeds vanuit diverse sensoren (verkeer, geluid, lucht, enz.), geautomatiseerde herkenning van (menselijke) gedrag, die van belang is door middel van Intelligent Imaging software, Environmental and Circular Economy concepten
  • Autonomous Guided Vehicles (AGV’s), Truck Platooning, Smart kruispunt en V2V en V2X communicatie concepten

TNO Doelstellingen in Singapore

TNO wil overheden, agentschappen, bedrijven en MKB’s in Singapore en de SEA regio helpen complexe uitdagingen op te lossen door:

  • het opzetten van centres of excellences en living labs met een focus op de bovengenoemde onderwerpen
  • publieke en private samenwerkingsverbanden vormen met locale partners
  • de banden tussen Singapore en Nederland op bestuursniveau versterken

Deze bovengenoemde doelstellingen ondersteunen de langtermijn visie van Singapore om een onderzoeksintensieve, innovatieve en ondernemende economie te worden zoals aangegeven in de RIE2015 Plan.

Locatie Singapore

TNO South East Asia
2 Science Park Drive #02-07 Tower
Ascent Singapore Science Park I
Singapore 118222
TNO South East Asia

Roadmap

Force Protection: voor bescherming van militaire troepen en materieel

De bescherming en het overlevingsvermogen van troepen en materieel in combinatie met het effectief kunnen inzetten van vuurkracht zijn essentiele operationele capaciteiten die een militaire missie tot... Lees verder
Roadmap

Information Superiority: militair voordeel door hoogwaardige informatiepositie

Terwijl de beschikbare mankracht overal afneemt, nemen de informatiebehoefte en -beschikbaarheid explosief toe. Lees verder
Roadmap

Cyber Security & Resilience: zorgen voor een veilige digitale wereld

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) dringt steeds dieper door in alle facetten van onze samenleving. Lees verder
Roadmap

Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk... Lees verder
Roadmap

Environment & Sustainability: van meten en monitoren naar managen van het milieu

Het duurt niet lang meer of we hebben in ons land een fijnmazig meetnetwerk om permanent vast te stellen hoeveel uitstoot van welke schadelijke stoffen zich waar voordoet en wat de bron is. ICT en sensortechnologie... Lees verder

Internationaal

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.