Informatietype:
Experiment
Locatie:
TNO Soesterberg, Kampweg 55

Draai je mee in ons Desorientatie Demonstratie Apparaat (DESDEMONA)?

Startdatum

17 juni 2024

Einddatum

5 juli 2024

Vergoeding (in Euro's)

60,00 voor 3 deelnames

Introductie m.b.t. onderzoek

Als passagier in een auto kan je onwel of zelfs misselijk worden door de bewegingen van de auto. Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij zelfrijdende auto's. In deze studie onderzoekt TNO de relatie tussen beweging en misselijkheid. Specifiek in deze studie onderzoeken we draaibewegingen die voorkomen tijdens het autorijden. Met deze gegevens zijn we in staat om beter te voorspellen of, en zo ja wanneer, mensen misselijk worden door bepaalde bewegingen. Met deze inzichten kan bijvoorbeeld de rijstijl van zelfrijdende auto's worden verbeterd om wagenziekte te voorkomen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Deze studie maakt deel uit van een groter onderzoek naar bewegingsziekte in zelfrijdende auto's. Eerder dit jaar heeft een vergelijkbaar onderzoek plaatsgevonden. Als je aan dat onderzoek hebt deelgenomen, kan je ook aan dit onderzoek deelnemen. De bewegingen zullen namelijk anders zijn.
Dit onderzoek bestaat uit drie aparte sessies van maximaal een uur, die op drie aparte dagen ingepland worden in de periode tussen 17 juni en 5 juli 2024. Na aanmelding zal er contact met je worden opgenomen om de sessie in te plannen.

Tijdens elke sessie neem je plaats in een bewegingssimulator van TNO in Soesterberg, genaamd “Desdemona” (zie afbeelding hieronder). Dit is een cabine waarin je gedurende maximaal 20 minuten bewogen wordt. Deze beweging is verschillend per sessie en zal bestaan uit een draaiing, een horizontale beweging, of een combinatie van de twee. Na de periode van beweging is een hersteltijd van 10 minuten in de cabine. Je geeft tijdens de sessie herhaaldelijk aan hoe je je voelt en je voert een eenvoudige geheugentaak uit. We zullen deze schaal en de geheugentaak voorafgaand aan het experiment aan je uitleggen. Daarnaast meten we je hoofdbewegingen door middel van een apparaatje aan de hoofdtelefoon.

De cabine zal tijdens de beweging worden afgesloten. Daarom kunt je beter niet meedoen als je last hebt van claustrofobie. De stoel in de cabine heeft een 5-punts veiligheidsgordel zoals ook in rallyauto’s wordt gebruikt. Dit betekent dat het dragen van een rok onhandig is.

De bewegingen kunnen symptomen van wagenziekte opwekken (zoals duizeligheid, hoofdpijn of misselijkheid), maar de proef wordt sowieso gestopt wanneer je matige misselijkheid ervaart. Ook kun je zelf op ieder gewenst moment stoppen.

Selectiecriteria

Om te bepalen of je aan het onderzoek deel kunt nemen zijn selectiecriteria opgesteld.

 • je bent tussen de 18 en 60 jaar oud;
 • je weegt maximaal 100 kg (in verband met de stoel waarin het experiment plaatsvindt);
 • je hebt minimaal eenmaal in de afgelopen vijf jaar symptomen van bewegingsziekte ervaren (bijv. duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, tijdens reizen per auto, boot, bus, vliegtuig of trein, of bijvoorbeeld op de kermis);
 • je bent de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed machtig;
 • je gebruikt geen alcohol of drugs in de 12 uur voordat het onderzoek plaatsvindt;

Je kunt niet meedoen met het onderzoek als:

 • je leidt aan een van de volgende aandoeningen:
  • Astma of longziekte;
  • Hart- of vaatproblemen;
  • Te hoge of lage bloeddruk;
  • Niersteen of bloed in urine;
  • Diabetes of hormonale stoornis;
  • Maag-, lever- of darmproblemen;
  • Hoofdletsel, hersenschudding, frequente of ernstige hoofdpijn;
  • Duizeligheid of flauwvallen, bewusteloosheid door welke oorzaak dan ook;
  • Neurologische stoornissen: epilepsie, evenwichtsstoornissen, verlammingen, etc.;
  • Chronische nek- of rugklachten.
 • je claustrofobisch bent (angst voor kleine ruimtes);
 • je medicatie gebruikt die je evenwicht of alertheid beïnvloedt (medicijnen met een gele sticker);
 • je regelmatig gebruik maakt van medicatie om wagenziekte te onderdrukken;
 • je zwanger bent.

Mocht tijdens de eerste sessie blijken dat je toch niet aan deze toelatingseisen voldoet, dan wordt je alsnog uitgesloten van het onderzoek.

Vergoeding

Per bezoek ontvang je een vergoeding van EUR 20,00. Na het derde bezoek ontvang je een bonus van EUR 20,00. Hiermee kan de totale vergoeding kom op EUR 80,00. Dit is exclusief reiskosten vergoeding. Voor reiskosten geldt een vergoeding van EUR 0,23 per km tot een maximum van EUR 17,50 per bezoek.

Belangrijk om te weten


Meer informatie is te vinden via: 
https://redactie.tno.nl/contents/pages/11016/_5152_informatieformulier_voor_deelnemers_1.pdf

Wat gebeurt er met jouw data?

TNO hecht veel waarde aan je privacy en houdt daarom rekening met de geldende voorschriften.

Naam en adresgegevens van deelnemers worden onmiddellijk na het verzenden van de compensatie verwijderd. Alle andere verzamelde gegevens in de loop van dit onderzoek zullen worden gekoppeld aan een proefpersonennummer. Op deze manier zijn verzamelde gegevens niet herleidbaar tot een specifieke deelnemer. Alle gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde leden van het onderzoeksteam. TNO garandeert dat jouw gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Individuele deelnemers zullen niet herkenbaar zijn in onderzoek publicaties. Na voltooiing van deze studie worden gegevens 15 jaar veilig opgeslagen.

Wil je verder nog iets weten?

Op het moment dat je nog verdere informatie wilt ontvangen over het onderzoek, kun je te allen tijde contact opnemen met de experimentleider Susanne Louvenberg via [email protected].

Indien, onverhoopt, uw afspraak voor het experiment wordt geannuleerd, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. Wanneer dit 1 dag van te voren gebeurt wordt het experiment volledig vergoed; bij 2 dagen wordt de helft uitbetaald. In elk geval zullen we ons best doen de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdstip.

Details

Experimentleider
Susanne Louvenberg
E-mail adres
Aantal proefpersonen
Immersie op Maat
Selectiecriteria

Je:
- tussen de 18 en 60 jaar oud;
- weegt maximaal 100 kg;
- hebt in de laatste 5 jaar symptomen van bewegingsziekte ervaren;

Locatie
TNO Soesterberg, Kampweg 55
Tijdsduur
3 sessies van maximaal 60 minuten
Vergoeding (in Euro's)
60,00 voor 3 deelnames
Reiskostenvergoeding
Ja (€ 0,23/km - max. € 17,50)
Sollicitatiedeadline
01-07-2024, 23:59

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in.