Informatietype:
Experiment
Locatie:
TNO Soesterberg, Kampweg 55

Rijcomfort in zelfrijdende auto's, draai/rij je mee?

Startdatum

22 mei 2023

Einddatum

14 juni 2024

Vergoeding (in Euro's)

tussen EUR 40,00 en EUR 75,00 (afhankelijk van in welke fase van het experiment u bent ingedeeld)

Let op: 
Dit experiment wordt ingedeeld in drie delen.
Bij een van de delen wordt

een aanwezigheid van 2 uur verwacht, bij een ander deel 2 uur en 40 minuten en bij een deel 3 uur en 40 minuten.

Bij je aanmelding word je (willekeurig) ingedeeld bij een van deze delen.
Er zal contact met je opgenomen worden om een datum en tijd voor je deelname af te spreken.Introductie m.b.t. onderzoek

Als passagier in een auto kan je onwel of zelfs misselijk worden door de bewegingen van de auto. Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij zelfrijdende auto's. In deze studie onderzoekt TNO de relatie tussen beweging en misselijkheid. Deze studie maakt deel uit van een grotere studie naar bewegingsziekte in zelfrijdende auto’s. Specifiek in deze studie onderzoeken we hoe misselijkheid vermindert wanneer de beweging stopt en mensen herhaaldelijk aan dezelfde beweging worden blootgesteld. Met deze gegevens zijn we in staat om beter te voorspellen of, en zo ja wanneer, mensen misselijk worden door bepaalde bewegingen, maar ook wanneer de misselijkheid weer afneemt. Met deze inzichten kan bijvoorbeeld de rijstijl van zelfrijdende auto's worden verbeterd om wagenziekte te voorkomen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek bestaat uit één sessie die gepland wordt tussen 21 mei en 14 juni 2024. De duur van de sessie is afhankelijk van de groep waarin je wordt ingedeeld. Het experiment kan 2 uur, 2 uur en 40 minuten, of 3 uur en 40 minuten duren. Na inschrijving krijg je te horen hoe lang de sessie voor jou zal duren. De groepsindeling is willekeurig en je kunt geen voorkeur opgeven. Na aanmelding zal er contact met je worden opgenomen om de sessie in te plannen.

Tijdens het onderzoek neem je plaats in een bewegingssimulator van TNO in Soesterberg, genaamd “Limosine” (zie afbeelding hieronder). Dit is een cabine waarin je gedurende 3 keer maximaal 20 minuten heen en weer wordt bewogen. Tussen de periodes van 20 minuten beweging is er een hersteltijd van 10, 30 of 60 minuten (afhankelijk van de groep waarin je wordt ingedeeld). Gedurende de eerste 10 minuten van de hersteltijd blijf je in de cabine, maar zonder de beweging. Als de hersteltijd langer is dan 10 minuten, mag je de cabine verlaten en ontspannen. Na de laatste bewegingsperiode zal er altijd een hersteltijd van 10 minuten zijn. Elke minuut zal de proefleider je vragen om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe je je voelt. Tijdens de beweging voer je een eenvoudige geheugentaak uit. We zullen deze schaal en de geheugentaak voorafgaand aan het experiment aan je uitleggen. Daarnaast meten we je hoofdbewegingen door middel van een apparaatje aan de hoofdtelefoon en video-opnames.

De cabine zal tijdens de beweging worden afgesloten. Daarom kan je beter niet meedoen als je last hebt van claustrofobie. De stoel in de cabine heeft een 5-punts veiligheidsgordel zoals ook in rallyauto’s wordt gebruikt. Dit betekent dat het dragen van een rok onhandig is.

De bewegingen kunnen symptomen van wagenziekte opwekken (zoals duizeligheid, hoofdpijn of misselijkheid), maar de beweging wordt sowieso gestopt wanneer je matige misselijkheid ervaart. Ook kan je zelf op ieder gewenst moment stoppen.

Wie kunnen er meedoen?

Om te bepalen of je aan het onderzoek deel kunt nemen zijn selectiecriteria opgesteld:

 • je bent tussen de 18 en 60 jaar oud;
 • je weegt maximaal 100 kg (in verband met de stoel waarin het experiment plaatsvindt);
 • je hebt minimaal eenmaal in de afgelopen vijf jaar symptomen van bewegingsziekte ervaren (bijv. duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, tijdens reizen per auto, boot, bus, vliegtuig of trein, of bijvoorbeeld op de kermis);
 • je bent de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed machtig;
 • je gebruikt geen alcohol of drugs in de 12 uur voordat het onderzoek plaatsvindt;
 • je drinkt geen cafeïne-houdende dranken op de dag van het experiment, voordat het experiment plaatsvindt.


Je kunt niet meedoen met het onderzoek als:

 • je leidt aan een van de volgende aandoeningen:
  • Astma of longziekte;
  • Hart- of vaatproblemen;
  • Te hoge of lage bloeddruk;
  • Hoofdletsel, hersenschudding, frequente of ernstige hoofdpijn;
  • Duizeligheid of flauwvallen, bewusteloosheid door welke oorzaak dan ook;
  • Neurologische stoornissen: epilepsie, evenwichtsstoornissen, verlammingen, etc.;
  • Chronische nek- of rugklachten.
 • je claustrofobisch bent (angst voor kleine ruimtes);
 • je medicatie gebruikt die je evenwicht of alertheid beïnvloedt (medicijnen met een gele sticker);
 • je regelmatig gebruik maakt van medicatie om wagenziekte te onderdrukken;
 • (vrouwen) je zwanger bent.


Mocht aan het begin van de sessie blijken dat je toch niet aan deze toelatingseisen voldoet, dan wordt je alsnog uitgesloten van het onderzoek.

Belangrijk om te weten


Meer informatie is te vinden via: https://redactie.tno.nl/contents/pages/10841/deelnemers_informatie.pdf

Vergoeding

Voor je deelname aan dit onderzoek krijgt je een vergoeding van EUR 20,- per uur (excl. reiskosten). De totale vergoeding is afhankelijk van de groep waarin je wordt ingedeeld. Voor een sessie van 2 uur ontvang je EUR 40,-, voor een sessie van 2 uur en 40 minuten ontvang je EUR 55,-, en voor een sessie van 3 uur en 40 minuten ontvang je EUR 75,-.

Voor reiskosten geldt een vergoeding van EUR 0,23/km, met een maximum van EUR 17,50.


Wat gebeurt er met jouw data?

TNO hecht veel waarde aan je privacy en houdt daarom rekening met de geldende voorschriften.

Naam en adresgegevens van deelnemers worden onmiddellijk na het verzenden van de compensatie verwijderd. Alle andere verzamelde gegevens in de loop van dit onderzoek zullen worden gekoppeld aan een proefpersonennummer. Op deze manier zijn verzamelde gegevens niet herleidbaar tot een specifieke deelnemer. Alle gegevens worden verwerkt met goed beveiligde computersystemen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde leden van het onderzoeksteam. TNO garandeert dat jouw gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Individuele deelnemers zullen niet herkenbaar zijn in onderzoek publicaties. Na voltooiing van deze studie worden gegevens 15 jaar veilig opgeslagen.

Wil je verder nog iets weten?

Op het moment dat je nog verdere informatie wilt ontvangen over het onderzoek, kun je te allen tijde contact opnemen met de experimentleider Susanne Louvenberg [email protected].

Indien, onverhoopt, uw afspraak voor het experiment wordt geannuleerd, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. Wanneer dit 1 dag van te voren gebeurt wordt het experiment volledig vergoed; bij 2 dagen wordt de helft uitbetaald. In elk geval zullen we ons best doen de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdstip.

Details

Experimentleider
Susanne Louvenberg
E-mail adres
Aantal proefpersonen
48
Selectiecriteria

U bent/hebt:
1. de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed machtig;
2. tussen de 18 en 60 jaar oud;
3. maximaal 100 kg zwaar (in verband met de stoel in de cabine van het onderzoek);
4. minimaal eenmaal in de afgelopen vijf jaar symptomen van bewegingsziekte ervaren (bijv. duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, tijdens reizen per auto, boot, bus, vliegtuig of trein, of bijvoorbeeld op de kermis);
5. geen alcohol gedronken en geen drugs gebruikt in de 12 uur voordat het onderzoek plaatsvindt;
6. geen cafeïne-houdende gedronken op de dag van het onderzoek (tot na het onderzoek).

Locatie
TNO Soesterberg, Kampweg 55
Tijdsduur
tussen 2 uur en 3uur40 minuten
Vergoeding (in Euro's)
tussen EUR 40,00 en EUR 75,00 (afhankelijk van in welke fase van het experiment u bent ingedeeld)
Reiskostenvergoeding
Ja (€ 0,23/km - max. € 17,50)
Sollicitatiedeadline
31-07-2024, 23:59

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in.